Nastal čas k vystoupení z NATO

Česká republika je již více než dvě desítky let členem válečného paktu, ve kterém podle filosofických slov největšího popřevratového lháře Václava Havla nikdy neměla stanout. Po celou dobu se tak český stát z pozice kolaboranta spolupodílí na zločinech tohoto vojenského paktu pod taktovkou Spojených států.

Představitele amerických jestřábů spřažených s vojenskoprůmyslovým komplexem v minulosti od svých imperialistických válečných choutek nezastavilo nic. Severoatlantický pakt ve své štvavé válečné politice pokračuje i v době, kdy svět věnuje velké úsilí zvládnutí koronavirové pandemie.

Další přesuny vojsk do pobaltských států, vojenská cvičení pod hlavičkou USA na tomto území či budování vojenské základny v Polsku… způsobují jen další eskalaci napětí s Ruskou federací.

Je smutnou skutečností, že jednotlivé vlády České republiky po více než dvacet let slouží díky našemu kolaborantskému členství v NATO zahraničním zájmům USA.

Po celou dobu se tak naše republika (spolu s dalšími členskými státy) podílí na porušování znění Severoatlantická Smlouvy ze dne 4. dubna 1949 ve které podle článku I „se smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů“.

Jak je uvedeno v preambuli této smlouvy její smluvní strany se „snaží podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantické oblasti“. V praktické realizaci myšleno blahobyt vydobyt na úkor vojensky a ekonomicky destabilizovaných států nejen Iráku, Sýrie, Libye a Afghánistánu.

Článek 13 této smlouvy dále uvádí, že „po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od této smlouvy rok poté, co podá vládě Spojených států amerických zprávu o vypovězení smlouvy a ta podá informaci vládám dalších smluvních stran o uložení každé výpovědi“.

Vůle současné naší vlády k přijetí tohoto zásadního politického rozhodnutí, jejíž zahraniční politika je řízena americkým ministerstvem zahraničí, zcela jistě nebude.

O to víc jde o výzvu nejen pro všechny politické strany, uskupení a sdružení, ale i o vlastenecké organizace a spolky, pro které je zachování světového míru zásadní prioritou. Prioritou, ke které se dlouhodobě hlásí KSČM či Aliance národních sil.

Miroslav Kavij

Kapitalismus = fašismus!

Malá instruktáž pro české poslance…
A pro otrlejší v dalším videu úroveň plagiátora, populisty předsedy slovenské vlády a slovenského parlamentu?!

Strašit komunistickou Čínou je pro liberální kapitalismus nutností

Jestřábi z řad české pravice by měli bít na poplach ještě více. Komunistická Čína přichází se zprávou, že zdejší muži budou odcházet do důchodu ve věku 55 let a ženy dokonce ve svých padesáti letech Zatímco u nás vzniká a zaniká jedna „důchodová komise“ za druhou, Čínská lidová republika potřebovala k přijetí takto zásadního rozhodnutí „pouhých“ šest let.
Pamětníci vědí, že komunistická Čína žádnou Ameriku neobjevila. Odchod pracujících v podobném věku byl samozřejmostí a předností sociálního zabezpečení všech občanů socialistického Československa, a to až do roku 1989!
Dnes po více než třech desítkách let zdevastovaného českého státu jsou občané v pozici, která není moc lichotivým vysvědčením restaurovaného kapitalismu.
Mladá generace je „ráda“, pokud může splácet nekřesťanskou „celoživotní hypotéku zahraničním bankám na pořízení vlastního bydlení. Střední generace doufá, že i na ni zbude v rozkradené státní pokladně finanční částka, která částečně napomůže k jejich přežití v době odchodu do penze.
Optimistický výhled je zatím v nedohlednu. Řádění Netopýřího koronaviru se ještě v plné síle neprojevilo, ale škody jsou již nedozírné. Předpokládané letošní zadlužení České republiky v částce 500 miliard Kč, výhled na příští rok v podobě další sekyry 250 miliard Kč. Naštěstí máme naši solidární a vstřícnou Evropskou unii s její finanční výpomocí z fondu obnovy po koronavirové pandemii. V době kdy lidstvu reálně hrozí rozpoutání světového válečného konfliktu, je zbytečné si pokládat otázku, zda dluhy splatí jedna generace, nebo dvě!
Blýskání na lepší časy v situaci, kdy náš stát je v rukách nadnárodních korporací, kdy odliv dividend z České republiky je řádově ve stovkách miliard Kč ročně, je na první pohled z říše snů.
Svět není neměnný, stejně jako další politický vývoj v popřevratovém období rozdělené České republiky, ke kterému došlo z vůle tehdejších „mocných“. Cestou ze všestranného společenského marasmu je naše vystoupení ze svěracích kazajek Evropské unie a Severoatlantického paktu (NATO) jako první krok k následné změně společenského systému!
Zda budeme i nadále novodobými otroky „sloužících“ světovému finančnímu kapitálu záleží na každém z nás.
Miroslav Kavij

(Poznámka metéra: Nebude to jedna nebo dvě generace co budou splácet dluhy. V kapitalismu je to tak, že dluhy vlastně nikdy splatit nemůžete. Proto jsme vazalové, nevolníci ve vlastní zemi… Proto se chystá strýček Sam na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem a Čínou, i když mu předehra s Běloruskem zatím nevychází, protože tam nejsou lidé tak hloupí jako u nás, na Slovensku, na Ukrajině a v dalších zemích.
Divide et Impera!“ – Rozděl a panuj – starodávné heslo se podařilo naočkovat i mezi slovanské bratrské národy. To jsou ty národy, kdy si s nimi rozumíte i když neznáte jejich řeč… To jsou ty národy, na nichž byla spáchána největší genocida a proveden největší holokaust v dějinách lidstva za druhé světové války. A jehož největší představitel vlastní takové nerostné bohatství, vybudoval takový výrobní potenciál a vyzbrojil tak silnou armádu, že je schopen se komukoliv postavit.
Rozdíl mezi socialismus budujícím Československem a současným kapitalistickým Českem je jen v malých cedulkách, které se přivazují na palečky novorozenců. Za nás byla jen jedna se jménem novorozence. Nyní dostává každý novorozenec do vínku dvě cedulky. Na té druhé je totiž směnka – dlužní úpis na téměř 200 tisíc korun, které novorozenec dluží už při prvním nadechnutí… A než jsem to dopsal už je na světě další dlužník…
Takže jak říká správně autor článku – zachránit nás může jen sociálně společenská změna politického systému v naší zemi a bratrská spolupráce se slovanskými národy.
A pamatujme „Socialismus není o chudobě, ale o spravedlnosti a důstojném životě!“)

Tajvanec za žvanec!

Rozhovor s básníkem Karlem Sýsem

Jak vnímáte návštěvu předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu?
Čím menší osobnost, tím drzeji se dere do popředí. Nemyslím na tělesnou výšku, ale na malost intelektu. Takový ke všemu ochotný snaživec si neuvědomuje, že první řady vždy dopadly špatně, ať šlo o bitvy reálné, nebo intelektuální.
Inu, Tajvanec za žvanec!

Jedná se z Vystrčilovy strany o odvahu nebo nezodpovědnost?
Ani o jedno, ani o druhé. Odvahu nepotřebuje, domnívá se totiž, že za ním stojí Velký Bratr a že ho podrží, až ho poženou s keserem. Jenže Velký Bratr má jiné plány a na nějakém skrčkovi mu nezáleží. Ukázal ses na moment na forbíně a teď táhni mezi odložené kašpárky.
Nezodpovědnost? Loutkovodiči ho určitě ujistili, že v případě maléru převezmou odpovědnost za něho. To se však v pimprlovém divadle nestává. Vystrčil se jistě domnívá, že když vystrčí na Čínu neoholenou tvářičku, celý svět strne údivem i obdivem. Nepochopil, že na Čínu vystrčil spíše svou zadní tvářičku. Takových tvářiček však Čína za tisíciletí viděla dost, aby ji nějaká figurka zaskočila.

Vrána k vráně… Dobrý novinář k výbornému sedá… Radovan a Karel, hrdý zasloužilý umělec

Jak vnímáte českou zahraniční politiku a kdo ji vlastně řídí?
Nominálně to, co nazýváte českou zahraniční politikou, řídí Černínský palác. Ten už zažil ministrů! A mimo jiné právě z něj utíkal před Rudou armádou K. H. Frank.
Nitky samozřejmě vedou jinak. Kam? To by nám neřekl ani slavný český loutkář Matěj Kopecký!

Jak bude Čína reagovat na tuto návštěvu? Může to ČR ekonomicky poškodit?
Čína je a vždycky byla velmoc. Mistr Sun by možná poradil, ať na nějakého zbrojnoše v cizích službách vystrčí zadnici. Anebo naopak: aby vzala zemi, odkud byl vyslán, pod krkem.
Potíž je v tom, že naše země jako taková vždycky měla s Čínou nadstandardní vztahy. Vždyť jenom na Zpěvech staré Číny vyrostl nejeden český básník první velikosti! Poezie dnes v Česku, na rozdíl od Čech, už nic neznamená. Ale snad Česko dostane strach aspoň o fotbalovou Slávii, když už ne o automobilky, elektrárny a tvrdé jüany. Snad si uvědomí, že v zápase na život a na smrt, který právě odstartoval, Česko nikdo nebude šanovat, natož bekovat. Nebo je tu pravděpodobnost, že Protektorát měl splnit jistou úlohu, o níž není radno hovořit nahlas. Ostatně nárazníkové státy patří k vyhledávaným artiklům mezinárodní politiky za všech dob a režimů.
Ať tak či onak, Čína stejně jako slon na nic nezapomíná.

Na návštěvě Evropské Unie, mimo jiné v sousedním Německu, byl minulý týden čínsky ministr zahraničí Wang I. Německo si vážilo návštěvy čínského ministra zahraničí a projevovalo mu úctu.
Němci jsou a zůstanou Němci. Němci si dokonce i za Hitlera považovali Stalinova Ruska. A vůbec jakéhokoli Ruska. Buď byli jeho spojenci, nebo z něj měli setsakramentský vítr.
Velcí si váží velkých, jen pidimužíci se domnívají, že když kopají obry do kotníků, že je obři nezašlápnou.

Jsou tedy Češi opět papežštější než papež?
Vždycky byli, jsou a bohužel i budou. Jen jednou ve svých dějinách se dokázali vzmužit a hnali papežence z českých luhů i hájů.
Ale jinak stačilo, aby papež, a nejen papež, mrkl jedním okem a hned se rozmrkali, až přestali vidět i svou vlastní hanbu.
Mistr Jan Hus stojí na Staroměstském náměstí bezmála jako na hanbě.

Nebude znamenat Vystrčilova cesta nakonec politický hrob pro Občanskou demokratickou stranu (ODS) v blížících se volbách? 
Záleží na tom, jak dalece se například koronavirem a jinými metlami i metličkami podařilo vymést z českých lebek posledních zbytky vzdoru. Divák, který propadl ČT 24, už nepotřebuje nic víc než blábolivé mihotání obrazovky.

Jak vnímáte současný Senát? Onu vznešenou horní komoru Parlamentu České republiky?
Jako penězožroutskou temnou komoru takzvané demokracie.
Radovan Rybák

(Karel Sýs je český básník, spisovatel, překladatel a novinář. V jeho tvorbě dominuje poezie, ale v posledních dvaceti letech se věnuje i české historii, satiře politického vývoje po roce 1989 a studiím lidové slovesnosti. V roce 2018 ho vyznamenal prezident České republiky Miloš Zeman Medailí Za zásluhy I. stupně.)

Poznámka metéra:
Kdo umí, umí! A kdo neumí dělá předsedu senátu… Lukašenko s Putinem jsou podvodníci, protože dostávají v přímé (!) prezidentské volbě 80 procent hlasů, a to je špatně. To my jsme jiní kabrňáci. U nás může být předsedou senátu a prý druhým nejvyšším ústavním „čunitelem“ člověk, který dostal v senátních volbách hlasy sedmi (7) procent voličů. Z logiky věci vyplývá, že tedy 93 procent by ho asi nevolilo. A to je vy tupci mizerní ta správná demokracie. A disciplína vy kluci pitomí, musí bejt, jinak byste lezli jako vopice po stromech, ale vojna s Čínou z vás udělá lidi, vy blbouni pitomí. A není to pravda? Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě jeden senátor bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach. Naštěstí vůdce horního septiku věděl, že na klystýru stojí pověst senátu na Tchaj-wanu a vítězství je naše!
Nechce se mi urážet Kocourkov, protože mistr Poláček všechnu hloupost „vy-vole-ných“ nakonec zase uklidní, ale mám pocit, že u nás už chybí jen ta socha Radeckýho na malostranském rynku a vedle ní ty hřibovo obecní veřejné záchodky od „hlaváku“ nebo ze Zvonokos?! Ale ty už jsou skoro zbytečné, když nám tady může kdejaký neumětel kálet na hlavu zcela veřejně a bezostyšně i bez nich!

Kdepak…, to se hned pozná, že patříme k Západu


Pro senát (teda jejich, není náš) je národ jen hovno u cesty. Vzpomínám, jak jsem jako nevychovaný puberťák sborově s dalšími „fanoušky“ na fotbale, když se mi něco nepozdávalo, vykřikoval: „Zavolejte uklízečku! Sudí vidí hovno!“ Napadá mi, že by možná ten senát dovedla uklidit skupinka čínských uklízeček? Nevím, ale snazší by asi bylo aspoň občas poslechnout prezidenta Zemana, když řekl: „Dlouhodobě tvrdím, že Senát lze zrušit jednoduchým opatřením, které spočívá v tom, že v zákonu o státním rozpočtu dáte do kolonky výdaje na Senát – nulu!“ Moudrá to slova…
Na co se doma podívám, tak je z Číny. My už vyrábět nic neumíme, ale kšefty terciální sféře u nás z obchodování s Čínou jen tečou. Východní spoluobyvatelé zeměkoule nás nepotřebují vůbec. My je, ale ano. Mnoho čínských měst je počtem obyvatel větší než celá naše republika. Číně nevadí, že obchodujeme s jeho Tchaj-wanskou částí anebo, že tam zajede pár rádobyumělců. Číně vadí provokace a neúcta k tomu, co čínský lid za velice složitých podmínek dokázal. A ten skřet si hraje na Tisa z válečné anekdoty, když si pozval na kobereček čínského představitele v Bratislavě a oznámil mu, že Slovensko vyhlašuje Číně válku. Čínský představitel se začal hrozně smát. Tiso se ho ptá, čemu že se tak směje. A on mu říká: Vždyť se podívej kolik vás je… a kolik nás Číňanů a chechtá se dál. A president Tiso podotkne: „Nás je pět milionů. A kolik je vás?“ „Nás je 650 milionů!“ Na to Tiso sepne ruky a posteskne si: „Juj boha jeho Máriu, kde že mi vás všetkých eném pochováme.“
Courat v Telči po náměstí umí každý trouba, ale přelézt čínskou zeď mohou jen skuteční chlapy. Pařez zůstane pařezem a vůl volem… a provokace provokací i když bude v rouše senátním a zachraňovaná nákupem klarinetů pro všechny mateřské školky světa z nakradených peněz jakýmkoliv hmyzem.

Pravdu neumlčíš…

Vážení přátelé, nevím kdo, ale již několik dnů zakázal přístup ke státní televizi Běloruska, kterou jsem doporučoval sledovat na „www.ctv.by“. Tak alespoň malou náhradu.

Aspoň poznáte, proč může někdo v civilizovaném světě obdržet 80 procent hlasů a stát se prezidentem. U nás nazývají demokracií to, že předseda senátu byl zvolen sedmi procenty voličů. Takže 93 procent toho Tchajvance nechtělo… To je možné jen v kocourkově a u nás.

Další beránek v rouše vlčím…

Truc cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan opět dokazuje, že v České republice si může každý dělat, co se mu zlíbí, že politický systém v tomto státě tvoří anarchie.

Trapná návštěva našeho „bezvýznamného“ politika není ničím jiným, než neoprávněným zásahem do svrchovanosti a suverenity jiného státu, je projevem politické nevyzrálosti šéfa horní komory Parlamentu ČR.

„Čerstvého“ Tchaj-wance Vystrčila názory českého prezidenta, českého premiéra, ani českého ministra zahraničí na jeho cestu na Tchaj-wan ale nezajímají. Stal se z něj bojovník za suverénní zahraniční politiku našeho státu, za lidská práva a za skutečnou demokracii skloňovanou ve všech pádech!

S Ruskou federací pořádek udělali již pražští pravičáci Kolář s Novotným. Čínu do latě společně postaví Vystrčil s pirátem Zdeňkem Hřibem a opět s řeporyjským starostou Novotným! Jak se k nám v kritických situacích minulosti postavil Západ, ví každý. Rozdíl mezi svobodou v Číně a Evropské unii? Bez komentáře!

Zhoršení vztahů s Čínskou lidovou republikou naši ekonomiku nepoloží, ale poškodí firmy vyvážející do této země. Stejně jako tomu bylo v případě uvalení sankcí po připojení Krymu k Ruské federaci. O práci tak přijdou konkrétní lidé, které politici Vystrčilova formátu rádi „obětují“.

Již jsme si zvykli, že domácí politická reprezentace se v poslední době často „ráda zaplétá“ do řešení otázek svrchovanosti jiných států. Ráda vykonává špinavou práci za USA. Ukrajina, Bělorusko, nyní Čína versus Tchaj-wan.

Vystrčil je zřejmě zatím poslední beránek v rouše vlčím. Dost možná posilněn vidinou kandidatury na příštího českého prezidenta. A odpovídat na otázku, kdo bude profitovat na současné provokaci znamenající zhoršení našich vztahů s Čínou? Zbytečné, zcela jistě to ale nebude Česká republika!

Miroslav Kavij, předseda Plzeňského KV KSČM

Pro hledače pravdy

Vážení sledovatelé našeho webu (včetně BIS apod.) chcete znát objektivní pravdu o Bělorusku, tak hledejte také jiné zdroje než je ministerstvo zahraničí, předseda vlády, grázlové v parlamentu a česká média. Novináři jste všichni stejně hloupí jako J. Železný a trio debilito. A stačí tak málo. Naslouchat i druhou stranu.

Pro hledače pravdy: „www.ctv.by“

Bohužel to není v jazyce fašistů, ani světového četníka, ale jen v jazyce slovanském, kterému ale normální člověk může porozumět. MiHav