Diskusní vystoupení s. Jiřího Horáka na IX. sjezdu KSČM

Přidáno ve čtvrtek 19. května 2016


      Vážené soudružky, vážení soudruzi,
za to, že jsem se z dělníka, vyučeného strojního zámečníka, stal vědeckým pracovníkem ÚML vděčím socialistickému zřízení a komunistické straně. I proto budu vždy své tři děti a pět vnoučat vést do boje za lepší, socialistickou společnost.
I když jsem po převratu pracoval jako ředitel několika firem, které mimochodem nezbankrotovaly a do dnešního dne prosperují, nikdy jsem se nekrčil a vždy hrdě nesl rudý prapor. Žádný prospěch jsem z toho rozhodně neměl.
Do funkce předsedy a člena Ústřední revizní komise mě navrhla mateřská ZO, obvodní stranická organizace i pražská konference KSČM a já jim za to, bez ironie, děkuji.
Za uplynulé 4 roky, které jsem v ÚRK KSČM prožil jsme vykonali řádný kus práce, což mi mohou potvrdit všichni její členové. O to více mě mrzí, že řada našich návrhů a doporučení nebyla VV ÚV KSČM a potažmo ÚV KSČM akceptována.

      I proto se zde, na IX. sjezdu strany ptám:
Proč jsme se dodnes nedozvěděli konečnou částku vynaloženou na tzv. kauzu prodeje budovy ÚV KSČM ? Bylo to 80, 100, 120 nebo ještě více milionů?
Proč se bagatelizují závěry kontroly autoprovozu ÚV KSČM, kde se například do oprav 12 let starého vozidla za poslední 2 roky investovalo 244 606,-Kč, aby poté bylo toto vozidlo bez vědomí VV ÚV KSČM prodáno za „údajně“ zbytkovou cenu 16 128,- Kč? A jak je možné, že právě tímto vozidlem místopředsedkyně strany bez podepsané příkazní smlouvy (viz. Stanovy KSČM čl.79) dojížděla denně do budovy ÚV KSČM a zpět a jehož řidič, pracovník ÚV se podle mého názoru obohacoval nadměrným počtem ujetých km?
Proč naše akciová společnost FUTURA a.s. (KSČM vlastní rozhodující 90% balík akcií, další akcie naše organizace či členové) musela v roce 2015 vyplatit dřívějšímu zaměstnanci – novináři takřka 1 000 000,- Kč, včetně odvodů? Což znamená polovinu roční dotace ústředního výboru této organizaci?
Jak je možné, že v rozporu s usnesením ÚV byla letos FUTUROU ART s.r.o. opět podepsána smlouva s agenturou, v níž nepřímo figuruje paní Mrencová?
Jak je možné, že se inventarizace majetku uvedeného v operativní evidenci začala dělat na ÚV až po upozornění ÚRK.
Jak je možné, že důrazná doporučení ÚRK vyžadující řešení, jsou brána ÚV KSČM pouze na vědomí?
Co je třeba ještě provést, aby členská základna pochopila a prohlédla?IX. sjezd KSČM

      Nejsou tyto skutečnosti za hranou únosnosti? Nevyjasněných otázek týkajících se finanční a hospodářské činnosti celé strany je pochopitelně více. A netvrďte mi, že rozbíjím jednotu strany, když Vy tyto věci kryjete a zametáte pod koberec. Nejen proto jsem přesvědčen, že místopředseda pro ekonomiku není potřeba – stačí hlavní ekonom a odpovědní vedoucí funkcionáři.

      Vycházím z poznání, že přemýšliví lidé se obklopují chytřejšími odborníky, než sami jsou. I proto konstatuji, že se vzdávám kandidatury na předsedu ÚRK a žádám všechny své příznivce, aby své hlasy odevzdali stávající předsedkyni ÚRK ÚV KSČM s.Liškové, která svou erudicí a znalostmi významně přispěla k oživení práce této komise.

14. 5. 2016, Jiří Horák