Informace ze soudní síně ve věci A. A. Majevského

Přidáno v pátek 11. prosince 2015


      Poslední soudní jednání ve věci Majevského proběhlo 3. XII. 2015. Vyšetřovaný ve věci byl předveden do soudní síně ve 14.30, i když původně bylo soudní jednání stanoveno již na 10.30 (změněno bylo, aniž by byl o tom kdokoliv uvědoměn). V soudní síni byli přítomni soudce A. N. Ferenc, prokurátorka A. J. Ivanina, advokáti A. R. Jesenov, A. M. Kovalenko, svědci J. M. Pilnik, A. A. Markov, P. M. Tkačev, V. I. Kozlov, M. I. Bojčuk, V. V. Bulgakova.
Po soudcem zahájeném započetí zasedání advokát Jesenov žádá o vyslechnutí 7 svědků. Prokurátor vznesl protest, jelikož svědci byli již vyslechnuti na předchozích jednání soudu. Vyšetřovaný A. A. Majevskij prohlašuje, že čtyři svědky vidí poprvé a ostatní nebyli ani přítomni na jednáních, na kterých se tato věc projednávala. Prokurátorův protest soudce přijímá. Soud přistupuje k výslechu obžalovaného.

      Prokurátor: Pane Majevský, jste obviněný v skutku vyzývání k rozkolu Ukrajiny, rozdmýchávání mezinárodnostních různic, vyzývání ke svržení zákonné vlády.
A. A. Majevskij: Já se necítím vinen ani v jednom bodě tohoto obvinění. V novinách DRP (Dělnicko-rolnická pravda) č. 6 z r.2014 byl publikován můj článek, v kterém kritizuji a obviňuji současnou vládu. Ano, tato vláda je banderovská, fašistická.
Prokurátor: Vy nazýváte národ Ukrajiny banderovci?
A. A. Majevskij: Ne, národ není vláda. Podívejte se na Program Strany svobody Ťagniboka, strany ,,Pravý sektor“ Jaroše a srovnejte s ,,Mein Kampf“ Adolfa Hitlera. Jedno jako druhé. Fašistická ideologie, hlavní nepřítel – Rusko a komunismus, rusofobie. Za Hitlera komunisti seděli ve vězeních a táborech, jejich vůdcové byli likvidováni. A co my máme při nové vládě, která přišla k moci v únoru minulého roku? Novináři jsou likvidováni, komunisti zavíráni do vězení. V minulém roce v Oděse upáleno za živa nebo zabito více než 300 osob. Jsem proti mému obvinění z vyzývání k rozkolu Ukrajiny. Prosím, aby byly k mé věci přiloženy noviny DRP č. 3 z r.2014 s článkem, v kterém je vysloveně, že my, komunisté, jsme proti rozkolu Ukrajiny. (Tento článek byl přiložen k protokolu policejní prohlídky na základě požadavku svědka z Vinnice A. N. Bilannika.) Mimochodem, jen na Ukrajině ve 14 oblastních centrech byly provedeny prohlídky v tiskárnách, bytech, kancelářích. Já jsem komunista a jsem proti rozkolu Ukrajiny. Vždyť V. I. Lenin založil republiku Ukrajina v r. 1917. Do té doby ani takového státu nebylo. J. V. Stalin v r.1945 rozšířil západní Ukrajinu na úkor bývalých polských a rumunských území – to je pět oblastí. V r. 1944 bylo přidáno i Zakarpatí. Ukrajina byla mezi deseti nejvyspělejšími státy světa. K r. 1991 měla 52 milionů obyvatel. A dnes? Fakticky 35 milionů a 7 milionů ,,zarabotčanů“ (za prací v zahraničí), pracujících po celém světě. A válka v Doněcké a Luganské oblasti? Lidé žádali federalizaci a ne odtržení od Ukrajiny. Při referendu nebyla nastolena otázka oddělení.
Advokát Jesenov: Prosím soud o přizvání lingvisty. Lingvistka, která dělala expertýzu DRP č. 6, je ukrajinská filoložka, ale Majevského článek v daných novinách je v ruštině.
Prokurátor: Protestuji.
Soudce: Protest je přijat.
A. A. Majevskij: V expertize se předpokládá, že daný článek může vést k rozkolu Ukrajiny a změně vlády. Je tedy předpoklad důkazem viny? Naopak, předpoklad, jako nedostatek důkazů, obviněného osvobozuje od obvinění.
Prokurátor: Prosím přiložit k věci protokoly z prohlídek, doklady o zdravotním stavu, výpisy, že se nenachází v registraci narko- a psychiatrické léčebny, potvrzení domovní správy, dotazy u sousedů apod.
Soudce: Výslech je ukončen. Soud přistoupí k jednání.
Prokurátor: Prosím o přeložení jednání na příští zasedání soudu.
Soudce: Proč? Nejste hotovi?
Prokurátor: Ano, prokuratura není hotova.
Soudce: Zasedání je skončeno. Datum příštího zasedání bude stanoveno později.

5. prosince 2015, externí dopisovatel N. I. Bojčuk.
Ze stránek ÚV Všesvazové komunistické strany bolševiků (VKSB) přeložil P. Chodil