Nová informace o věci A. A. Majevského

Přidáno v sobotu 5. září 2015


      Informace o stavu soudního procesu o obvinění hlavního redaktora novin ,,Dělnicko-rolnická pravda“ A. A. Majevského z separatismu a vyvolávání mezinárodnostního nepřátelství.

      Už téměř 10 měsíců strádá ve vězeňských mučírnách SIZO (cela předběžného vyšetřování) užhorodské věznice hlavní redaktor DRP, tajemník ÚV VKSB A. A. Majevskij. Další termín dvouměsíční lhůty zadržení byl opět prodloužen na soudním zasedání soudkyní N. V. Děrgačovou 2. července 2015 do 20. září letošního roku. Nutno zdůraznit, že za téměř desetiměsíční dobu věznění v SIZO, soudce pro hlavní předmět obvinění A. N. Ferenc provedl jen jednou předběžný výslech, schovávaje se od řešení nafouknutého politického pronásledování A. A. Majevského za svými nemocenskými lístky a dalšími řádnými i mimořádnými dovolenými.
Když Anatolij Arkaďjevič již nevydržel takovýto výsměch nad procesními normami zákona, obrátil se na soud s prosbou o záměnu soudce A. N. Ference. 3. září 2015 v 11.30 na mimořádném zasedání Užhorodského meziobvodního soudu byla projednána žádost A. A. Majevského. Sám ,,podezřelý“ až do začátku zasedání nic nevěděl o datu jeho konání.
Prohlášení – prosba Majevského byla jím podána nejen z důvodu protahování jeho výslechů, týkajících se věci hlavního obvinění, ale i celým seznamem dalších zločinů majících moc ve vztahu k právům souzeného A. A. Majevského, zejména – pozbavení práva korespondence, zákaz audio i video zápisů z soudní síně, zákaz návštěv souzeného jeho řádným advokátem A. Kovalenkem, neposkytování obviněnému A. A. Majevskému i jeho advokátu A. Kovalenkovi kopií jednání ze soudních sezení, zákaz přístupu obviněného k jakýmkoliv informacím z veřejných sdělovacích prostředků.
Prokurátor I. V. Dejak nazval všechna tato narušení lidských práv nepodstatnými a tudíž nemajícími žádný vliv na další chod soudního řízení. Jelikož dle platného Trestně-procesního kodexu Ukrajiny, soudce vyřizující tento případ nemá právo rozhodnout o své výměně, soudní sezení bylo ukončeno bez verdiktu. Jedním slovem, jaký stát – takové i soudy. Jarmareční komedie a všeobecné bezpráví.

Ukrajinské byro ÚV VKSB,
pátek 4. září 2015

Ze stránek ÚV VKSB přeložil Petr Chodil