Pieta za Fidela Castra v Praze

Přidáno v pondělí 12. prosince 2016


      Společnost česko-kubánského přátelství pořádala ve čtvrtek 8. prosince v Praze pietní shromáždění k úmrtí nejvyššího vůdce kubánské revoluce Fidela Castra Ruz (13. 8. 1926 – 25. 11. 2016).
Velký sál budovy ÚV KSČM nebyl zcela zaplněn. Přítomno v něm bylo asi 100 lidí. To je smutným dokladem současné situace v této straně, která má sice v Praze několik tisíc členů, ale nedokáže je zmobilizovat ani na akci takového významu. Nenalezneme dnes ve světě jiného představitele komunistického hnutí velikosti Fidela Castra, takového revolucionáře, který stál v čele vítězství nad imperialismem a vybudování socialismu ve své zemi.
Účastníky přivítal za Společnost česko-kubánského přátelství (SČKP) Milan Krajča. Místopředseda společnosti Vladimír Kálecký přečetl kondolenci od bývalého velvyslance Kuby na Slovensku Davida Pauloviče Escalony. V hlavním projevu připomněl život a dílo Fidela Castra předseda SČKP Ludvík Šulda. Uvedl, že Fidelovým pomníkem není prázdný monument, ale svobodná Kuba bez kapitalismu.
Místopředseda ÚV KSČM Josef Skála informoval o svém návratu z pohřbu Fidela Castra, jehož se účastnil jako jediný smuteční host z České republiky. (Je smutné, že KSČM nebyla ochotna vypravit několikačlennou delegaci a nebýt iniciativy J. Skály, nevyslala by nejspíš na Castrův pohřeb nikoho. A proslýchá se, že výdaje si musí Skála hradit sám, zatímco si mohla KSČM dovolit vyhodit oknem desítky milionů za neuskutečněný prodej budovy ÚV nebo za mediální propagandu od trestně stíhané lobbyistky Mrencové…)
Josef Skála, který se čtyřikrát s Fidelem Castrem setkal, řekl, že Fidel byl jedním z prvních, kteří pochopili, jakou lstí je „perestrojka“. Dokázal udržet lidovou moc a najít nové spojence i poté, co se většina socialistických států vzdala. Skála vyjádřil přesvědčení, že Kuba bude i nadále majákem pokroku ve světě, který se mnohde vrátil o desítky let zpátky.
Kubánci dovedou naplno žít i bojovat a dnešní Kuba je zemí skutečných lidských práv, dodala předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Kuba Marta Semelová, poslankyně a předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha.
Chargé d‘affaires Kubánské republiky Félix León Carballo zmínil, že s Fidelem Castrem se přišly rozloučit miliony truchlících Kubánců, což svědčí o obrovské úctě k němu ze strany kubánského lidu. Rozhodně odmítl pomluvy, šířené malými skupinkami, které nepracují a jezdí po světě za peníze z USA, aby šířily jejich propagandu.
Milan Krajča přečetl prohlášení účastníků, uvádějící, že odkaz Fidela Castra bude inspirovat další generace. V závěru byl promítnut krátký dokument „Óda na revoluci“.
Společnosti česko-kubánského přátelství patří velký dík za to, že shromáždění k uctění památky Fidela Castra uspořádala. V neděli 4. prosince se takové setkání konalo i v Brně. Poněkud zarážející je, že KSČM (ani jiná z dalších tří komunistických stran, registrovaných v ČR) se k pořadatelství nepřipojila a v souvislosti s Fidelovým skonem se spokojila s pouhými několika články. Kromě Josefa Skály nebyl pražské pietě přítomen nikdo z nejvyššího vedení strany, chyběli také téměř všichni poslanci KSČM, ačkoli 21 z nich je členy Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Kuba. Sledujeme-li jejich činnost či spíše nečinnost, nemůžeme se ale příliš divit, že se Fidelem Castrem neinspirují a jeho památku nectí.

Prokop Haken