Máme na víc, než je ve volebním programu KSČM

Rozhovor Haló novin s Ivanem Hrůzou, čtvrtým na pražské kandidátce KSČM pro sněmovní volby

 

Jste již zkušeným zastupitelem v Praze 6 a zároveň s Helenou Briardovou jste zastupiteli ve »velké« Praze. Jaký je v tom rozdíl?

Pokud jde o formy a metody práce, nenacházím rozdíl. Vedle dosti početného schůzování je nezbytné neustále komunikovat nejen s vlastními voliči, se spolky, ale i s dalšími zastupiteli a aktivní částí veřejnosti. Nejčastěji se na mne obracejí občané, kteří se cítí nějak ohroženi nebo jim v okolí něco podstatného vadí. Mít znalost místních problémů je klíčové. O Praze 6, kde bydlím od dětství, toho vím hodně a mám k informacím blízko.

Na úrovni celého města je práce zastupitele v mnoha směrech komplikovanější. Zastupitelstvo hlavního města Prahy by mělo uvážlivě reagovat na potřeby celého města, a přitom brát na zřetel i požadavky městských částí, kterých je 57. Proto při rozhodování vzniká řada složitostí a úskalí. Tomu odpovídá mnohanásobně větší rozsah informací, které musíme před rozhodnutím znát. Velkou pomocí v orientaci jsou pro nás konzultace se zastupiteli KSČM a našimi členy z jednotlivých městských částí.

Jaké zkušenosti vám to přineslo?

Nesouhlasím s názorem, že v samosprávě jde jen o řešení místních problémů bez širších politických souvislostí. Mimochodem, nenávistné antikomunistické výpady se čas od času objevují i v komunální politice. Obvykle to bývá v situacích, kdy v rozpravě a konkrétní záležitosti prosazujeme náš volební program, říkáme naše politické představy a subjektům z pravé části politického spektra se to nelíbí. Někdy mám pocit, že jim chybějí věcné argumenty a že nás chtějí ukřičet. V takové situaci máme právo i povinnost odpovědět důrazněji a reagovat stejně, jako to dělají v rozhovorech s občany naši voliči. Ve stenozáznamech je plno příkladů, že se proti útokům umíme ostře ohradit.

Zastupitelé KSČM odvádějí poctivou práci a nemáme důvod se nechat zatlačovat do kouta. Máme mandát od voličů, kteří nám dali důvěru v přesvědčení, že budeme plnit program KSČM. Naši voliči, kteří nám dali důvěru, vědí, že usilujeme o lepší život pro většinu společnosti, nikoli pro horních deset tisíc. O demokracii se v samosprávě hodně hovoří, ale realita bolestně pokulhává za slovy. Pokud nedojde v konkrétní věci k rozporům uvnitř vládnoucí koalice, prosazuje se opoziční názor těžce. Vládnoucí struktury cíleně pečují o koaliční jednotu přidělováním funkcí vyvoleným ze svého středu.

Nikoho jistě nepřekvapím konstatováním, že tyto funkce jsou spojeny s vysokými odměnami. Říkám tomu otevřeně politická korupce. I přesto však platí, že jste-li v politice dostatečně aktivní, můžete mít i v opozici vliv na formování politiky, nekalostem bránit a priority prosazovat. Nelze přitom přehlédnout, že až na výjimky, jako třeba v případě Haló novin, sdělovací prostředky o naší práci mlčí. Soudím, že jde o cílený záměr vytvářet u veřejnosti mylný dojem, že KSČM v zastupitelstvech Prahy nepůsobí.

V letošních volbách vás čeká kandidatura do Poslanecké sněmovny. Dají se tyto zkušenosti uplatnit?

Není to poprvé, co kandiduji. Upřímně si vážím velkého množství preferencí, které jsem dostal v předchozích volbách. Je to pro mne velký závazek, snažím se voliče nezklamat. Za prioritu považuji udržet kontakt s voliči, vnímat jejich potřeby, a především prosazovat důsledně politický program KSČM. Zůstat pouze v sevření Poslanecké sněmovny by bylo cestou do pekel. Současný společenský systém kapitalismu lidi (i ty nejchudší a v závislém postavení zaměstnanců) záměrně rozděluje, musíme se s nimi spojit, postavit se společně proti aroganci moci. Hodně mi pomáhá znalost platného práva, což souvisí s mojí mnohaletou profesí podnikového právníka ve výrobní firmě a samozřejmě praxe zastupitele od roku 2006. Obchody v politice nedělám, říkám otevřeně, co si myslím, a měnit vystupování nehodlám.

Určitě máte i svůj volební program. Co v něm dominuje?

Máme na víc, než je obsaženo ve volebním programu KSČM. Od KSČM se očekává, že budeme radikálněji bránit diskriminované, potřeby pracujících, jejich práva a zájmy, že budeme usilovat o překonání současné churavé společnosti, která tak nebezpečně směřuje k válečným konfliktům. Máme programovou alternativu a chceme konkrétními činy přesvědčit veřejnost, zejména ty, kteří ztrácejí víru, že změna je možná. Komunistická levice musí svojí důsledností a zásadovým konáním obhájit svoji identitu, obnovit třídní zakotvení, vyjít ze stínu, nenaříkat, že se nám to, či ono nedaří. Čeká nás hodně práce.

Jakou oblast tedy považujete za svou parketu? A co byste v této oblasti změnil nebo udělal především?

Vedle politické činnosti jsem připraven znalostmi a zkušenostmi přispět ke zjednodušení právního prostředí. Právní normy bobtnají všemi směry. Počet i rozsah předpisů roste, obsah je častokrát komplikovaně srozumitelný i odborníkům, právní řád se vzdaluje občanům i podnikatelské sféře. Má-li platit heslo, že to, co bylo ukradeno, má být vráceno, pak je potřeba začít pracovat na tom, jak vrátit naší zemi a lidem to pozitivní, o co po roce 1989 přišli. Soudím, že by bylo potřebné zaměřit se na právní úpravu efektivnější kontroly politické moci veřejností. Ústavně právní výbor by mi byl asi nejbližší.

Každý poslanec se asi logicky snaží řešit problémy svého regionu. Problémy hlavního města jsou ale zároveň vlastně problémy celé republiky…

Myslím, že hlavní problémy našeho krásného města znám. Praha mimo jiné potřebuje dobudovat dopravní systém – vnitřní i vnější okruh, propojovací radiály, parkoviště P+R na okraji s napojením na MHD. Chceme snížit hladinu hluku, prašnost, imise. K silničnímu okruhu kolem Prahy se hlásí vláda, stejně jako k vybudování moderního a rychlého spojení na letiště v Ruzyni. Kdy bude zahájena výstavba, se dosud neví, všechno jde velmi pomalu. Potíží je celá řada, bylo by to na samostatný článek.

K velkým výzvám náleží řešení problémů v oblasti sociální, na úseku zdravotnictví a školství. Praha neslouží jen Pražanům, plní funkci hlavního města. Proto potřebuje péči a podporu centrálních orgánů i pozornost dalších subjektů. Považuji za správné to trvale připomínat. Praha je nádherné město, nepatří jen Pražanům, přijeďte se podívat.

Zbyšek KUPSKÝ

Haló noviny, 29. 7. 2017