Ukrajina neexistuje

     Generálny tajomník OSN vydal prehlásenie o Ukrajine

     Generálny tajomník Ban Ki-moon OSN vydal 7. apríla 2014 prehlásenie, že od roku 1991 Ukrajina nepožiadala o registráciu hraníc, takže štát Ukrajina neexistuje. To je neuveriteľná blamáž Ukrajiny! Toto prehlásenie je zakázané šíriť v ukrajinských médiách a na internete.

     Počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN bola predložená otázka konfliktu medzi oboma štátmi, Ruskom a Ukrajinou. V dôsledku toho sa dospelo k tomuto záveru: Ukrajina si od 25.12.1991 nezaregistrovala svoje hranice. V OSN nebola vykonaná registrácia hraníc Ukrajiny ako suverénneho štátu.

     Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že neexistuje žiadne porušovanie práv zo strany Ruska vo vzťahu k Ukrajine. Podľa zmluvy o CIS, územie Ukrajiny je správnym obvodom ZSSR. Preto nemožno nikoho viniť v separatizmu a násilnej zmeny hraníc Ukrajiny. Podľa medzinárodného práva, krajina jednoducho nemá žiadne oficiálne schválené hranice.

     Aby sa vyriešil tento problém, Ukrajina musí dokončiť vymedzenie hraníc so susednými štátmi, požiadať o súhlas susedných krajín, vrátane Ruska, o ich spoločnej hranici. Vyžaduje sa, aby bolo všetko zdokumentované a zmluvy so všetkými susednými štátmi podpísané.
     Európska únia vyjadrila pomoc Ukrajine v tak dôležitej otázke a rozhodla sa poskytnúť všetku technickú pomoc. Ale podpíše Rusko zmluvu o hraniciach s Ukrajinou? Samozrejme, že nie!

     Na základe skutočnosti, že Rusko je právnym nástupcom ZSSR (je to potvrdené rozhodnutím medzinárodných súdov, ktoré sa týkajú majetkových sporov bývalého ZSSR so zahraničím), územia, na ktorých sa rozkladá Ukrajina, Malorusko a Novorusko, sú vo vlastníctve Ruska a nikto nemá právo nakladať s týmto územím bez ruského súhlasu.

     V podstate teraz Rusku stačí len urobiť vyhlásenie, že toto územia je ruské a že všetko, čo sa deje na uvedenom území je vnútornou záležitosťou Ruska. Akýkoľvek zásah bude považovaný za akciu proti Rusku. Na základe toho sa môžu anulovať ukrajinské voľby, ktoré sa konali 25. mája 2014 a malo by sa urobiť všetko, čo ľudia chcú!

     Podľa budapeštianskeho memoranda a iných dohôd žiadne hranice Ukrajiny neexistujú. Štát Ukrajina neexistuje (a nikdy neexistoval!).

     Alexander Panin (Central News Agency Novorusko, Novorus.info)

     P.S.: Rumunský prezident na túto skutočnosť upozorňoval už pred 5 rokmi!