Karel Marx v Karlových Varech

K významným osobnostem, které v 19. století pobývaly v Karlových Varech na léčení, patří také filozof, ekonom a významný teoretik dělnického hnutí Karel Marx. Nechci následujícími řádky hodnotit jeho práci, vyjmenovávat publikace, vyvolávat polemiku stoupenců či odpůrců tohoto muže.

V Den genocidy Slovanů – 22. června 2019 jsme uctili největší osobnost druhého tisíciletí.

Chci především připomenout fakt, že 5. května uplynulo 201 let od jeho narození.

Zásluhu na třech Marxových karlovarských pobytech měl jeho přítel Bedřich Engels. Trvalo mu to několik let, než ho přesvědčil o nutnosti cesty a léčení. Marxův zdravotní stav se totiž rok od roku horšil. K chorobě jater, vředům, velikým bolestem hlavy, nechutenství a nespavosti se přidala ještě neschopnost pracovat.
Projevilo se dlouhotrvající nervové vypětí, násobené neustálými starostmi o obživu rodiny. Marxovi nezbylo, než uposlechnout rad lékařů.
Do našich lázní jel i kvůli své nejmladší dceři Eleonoře, která vážně stonala.
Finančním mecenášem cesty i celého léčebného pobytu byl Engels (stejně jako těch dalších).

O první cestě Marxe a jeho dcery, které říkali Tussy, je poměrně málo údajů. Podle Carlsbader Curliste Nr.238, vydané 22. srpna 1874 víme, že přijel 19. srpna a byl zapsán pod číslem 13.316.

Ubytoval se v hotelu Germania na Zámeckém vrchu (na místě dnešního hotelu Olympicpalace). Protože chtěl zůstat v ústraní, být co nejméně nápadný, zapisuje se jako Charles Marx, soukromník, s dcerou Eleonorou, z Londýna. Jako soukromník zaplatil dvojnásobnou lázeňskou taxu. Jeho přítomnost ovšem byla prostřednictvím lázeňského listu Sprudel vyzrazena. Marx se řídil přesně pokyny ošetřujícího lékaře. Byl jím MUDr. Ferdinand Fleckles, jehož ordinace byla v domě známém pod jménem „U zlatého klíče“ (dnes Lázeňská č. 3). Tento muž léčil Marxe i jeho dceru. Otec s dcerou se často vydávali na procházky, poznávali zdejší kraj a lidi. V dopise z 1. září 1874 píše Engelsovi: „Okolí je tady velmi krásné a člověk se ani nemůže nabažit toulání po lesnatých žulových kopcích.“

Navštívil Svatošské skály, prohlédl si porcelánku v Doubí, často chodil do Dalovic k tzv. Körnerovým dubům. Velmi rád poslouchal městský lázeňský orchestr pod taktovkou dirigenta A. Labického. Večer s Tussy navštěvovali divadlo a koncerty. Mnoho času strávil společně s rodinou německého lékaře, gynekologa dr. Kugelmanna, i s dalšími lázeňskými hosty. Vážné politické rozhovory ovšem omezoval na nejmenší míru.

Když 21. září s dcerou opouštěli Karlovy Vary, cítili se oba mnohem lépe. I to byl hlavní důvod, že také v následujícím roce Marx, tentokrát sám, znovu přijíždí do našich lázní.

Druhý pobyt lze ohraničit dny 15. srpen až 11. září 1875. Marx se tentokrát zapisuje jako doktor filozofie z Londýna. Opět se ubytoval v penzionu Germania. O druhé návštěvě se zachovaly údaje v dopisech, které Marx psal Engelsovi. V dopise ze dne 21. srpna píše: „Jsem venku alespoň 12 hodin, a když si vyřídím své povinnosti, bavím se hlavně tím, že objevuji nové procházky, body, vyhlídky v horských lesích a jsem vystaven překvapením tím více, čím méně mám orientačního smyslu.“ 8. září oznamuje: „Léčba mně tentokráte dělá znamenitě. S malými výjimkami také dobře spím. Podle úsudku četných známých lékařů jsem ale také vzorný lázeňský host.“

V září Marx poprvé zavítal do Prahy. Úřední místa jeho pobyt pečlivě střežila. Okresní hejtman horlivě hlásil c.k. místodržitelství v Praze, že se Marx chová klidně a ani minulý rok nezavdal podnět k žádnému povážlivému konstatování. Z Vídně žádali hejtmana o nenápadný, nepřetržitý dozor.

V polovině srpna 1876 přijíždí Marx s Eleonorou potřetí. Z tohoto posledního pobytu se zachoval pouze jediný dopis Engelsovi. Je datován 19. srpna. Léčbu si Marx pochvaluje: „Tussinka, které nebylo cestou dobře, se viditelně zotavuje. A na mne působí Karlovy Vary jako vždy zázračně. V posledních měsících mě začal trápit ten protivný tlak v hlavě, teď však už úplně zmizel.“ Eleonora ve svých pozdějších vzpomínkách na toto období uvádí, že otec dodržoval léčbu s největší svědomitostí a dělal přesně všechno, co mu lékaři předepsali.

Marx byl rozhodnut opět se do Varů vrátit v následujícím roce. Protože však nad ním visela hrozba vypovězení od rakouské vlády, nechtěl riskovat ztrátu času i financí. V důsledku Bismarckova výjimečného zákona proti socialistům mu byla další cesta do našich lázní uzavřena. Na domě, kde Karel Marx třikrát přebýval, byla již 22. září 1946 odhalena pamětní deska. Je na ní jeho portrét a letopočty pobytu. Jde o výše uváděný Olympicpalace, Luxory Spa Hotel. Slavnostnímu odhalení byl přítomen také Marxův vnuk Edgar Longuet z Paříže. V roce 1957 byla v parčíku u Vřídla odhalena Marxova socha, jejímž autorem byl akademický sochař Karel Kuneš. Dnes se nachází na třídě Petra Velikého, v parčíku naproti ruskému konzulátu.

5. května 1960 byla otevřeno Muzeum Karla Marxe v dnešní Lázeňské ulici č. 3. Existovalo zde do roku 1990. Pak bylo přejmenováno na Muzeum „U zlatého klíče“. Vznikla zde nová expozice obrazů „Svět kolonád“. Po prodeji domu v letech 1995-96 tato muzejní pobočka zanikla. Osobu Karla Marxe a jeho lázeňské pobyty připomíná všem zájemcům (podobně jako další známé osobnosti) Karlovarské muzeum na Nové louce.

PhDr. Zdeněk Musil
(připraveno k 200. výročí narození K. Marxe)