To musíte vidět…

https://www.hoppner.cz/souboj-tydne-konev-vs-patton-dve-unikatni-rozhlasove-nahravky-proti-sobe-osvobodili-americane-plzen-lepe-nez-ruda-armada-prahu-v-boji-ehm-nepadl-ani-jeden-american/?fbclid=IwAR34Tys7MKMD8vKUPnxxOLF7PA3CBoZjKLhp2sYrsLxiK81fugyy7a6dHwo#.XW93DYiLvDu