Svědectví účastníka

Emil Šneberg, účastník pražského povstání v roce 1945 se zbraní v Praze XIX – dnes Praha 6, hovoří o tom, jakou zásluhu měl maršál Koněv na osvobození Československa, o roli vlasovců v pražském povstání a co vyjadřuje památník maršála Koněva.