Těm mrtvým je to už jedno

To jsme už pořádně zblblí, když jsme schopni srovnávat Havla, Gotta a Chramostovou.

Musím přiznat, že jsem zdaleka nečekal takový chaos v myšlení lidí po smrti mistra Karla Gotta. Našlo se spousty idiotů, kteří neváhali srovnávat Havla s Gottem a Chramostovou. To je však blbost, neb v naší zemi se úspěch neodpouští a závist se nevyhýbá ani veličinám, které by závidět nemusely, protože mají na účet národa nahrabáno již dost. Je to jen snaha poštvávat lidi proti sobě navzájem a svým způsobem ikonizovat ty, kdož vyrabovali naši zemi a zničili lidskou sounáležitost. Nejhorší však je, že byla zmršena mladá generace!

Je k poblití, když se najde politik či politická strana, která dokáže parazitovat na smrti člověka, kterého národ z valné části miloval a ctil. To je ubohé a dozajista víte, o kom je řeč – viďte pane Schwarzenbergu, Bělobrádku, Halíku a další. Jste hnus!

Ti, kdož porovnávali Havla s Karlem Gottem! Jste bez mozku? Kdo a co, byl Havel, víme. Ožrala, kriminálník a lhář. Loutka, kterou dlouhá léta vodil západ na vodítku a učil jej rozvracet republiku. Kdo ho znal před rokem 89? Těch, co ho znalo, bylo minimum. Byl vlastenec a demokrat? Asi jo, když jeho rodina měla pletky s nacisty a on sám šel Němcům hezky na ruku. Byl to umělec? Ano jistě – byl. Napsal pár her a ty jsou v obrovském měřítku překládány -bohužel však ze skladu do skladu. Na hrané verze se nedá dívat, protože tak smysluplné divadelní hry blbí Češi asi nepochopí. Proč ten jeho brak nehrají v Německu a ve světě? No – asi jsou taky blbí. Byl to politik? Ale kdež. Plnil zadání, ke kterému ho západ školil – sám na to neměl rozum. Ten tak akorát lítat nalitej v uniformě hradní stráže po hradě a máchat tam bezhlavě šavlí jak malej harant.

Karel Gott si vše vydřel od píky sám. Nikdy nepopíral, že jeho otec byl ředitelem a komunistou. Nikdy nepopíral, že by nepodepsal antichartu. On nikdy nebyl jako pan Svěrák nebo pan Štětina. Nehrál si na pomýleného. Měl svou čest a hrdost. Dovolím si říci (můj soukromý názor), že Karel Gott měl velmi nadčasové vnímání a podpisem anticharty jako by tušil, co by v případě převratu vylezlo na světlo světa za bahno. Bohužel vylezlo! V oblasti show byznysu nás Karel Gott obohacoval cirka 60 let a jeho obohacování jen tak lehce neskončí. Jak dlouho a čím nás obohatil Havel? Gott byl ikonou skutečnou, ale Havel uměle vytvořenou, to si prosím uvědomte. Pan Gott miloval lidi a třeba Landovskému dával i peníze, protože Landovský věčně neměl a chlastal jak duha.

Gott však především obohacoval celé Československo, které nám bylo cíleně zničeno takzvanými demokraty v čele s Havlem.

Pan Rychetský tomu nasadil korunu se zesnulou paní Chramostovou. Při vší úctě k této zesnulé paní si dovolím říci, že se jedná především o velkou úlitbu strukturám, které zničili naši zem. Kdyby nepatřila ke genossen okolo Havla, tak by po ní neštěkl ani pes.

Poslední, kdož se zachoval dosti sprostě je pan Halík. V kněžském rouše schován za církví svatou rozeštvává národ. Proč by Karel Gott nemohl mít pohřeb v katedrále svatého Víta? Ona je rodině Gottových zapovězená. Vždyť před bohem si jsou všichni lidé rovni. Nebo už to neplatí pane Halíku? Katedrála svatého Víta je jen pro vyvolené? Asi to tak bude, viďte? Ona církev je totiž spolek „vychcánků“ a prospěchářů těžících z blbosti a naivity lidí. Karel Gott asi do kostela moc nechodil a nemodlil se, ale peníze z jeho daní jste brali všemi deseti a žrali jste si za ně. Není Vám Halíku hanba? Já Vás dostat do ruky tak Vás …….. jako malého parchanta.

Srovnávat tedy Havla, Gotta a Chramostovou nelze. Navíc je to i zbytečné. Těm mrtvým je to jedno. Český národ však Karla Gotta bude vnímat jako skvělého umělce a člověka, i kdyby byl pohřben na hřbitově v Horní Dolní za přítomnosti tamního faráře. Lidé si za takovým člověkem najdou cestu sami, i kdyby jste se na hlavu stavěli – vy Halíci, Bělobrádkové, Klusové, Schwarzenbergové, Novotní a další.

Národ si přeje dát mistrovi poslední sbohem. Zachovejte tedy důstojnost! Co na tom, že přijde určitě více lidí, než přišlo na pohřeb Václava Havla.

Ram