Pozvánka

Klub společenských věd Vás zve na
přednášku s diskusí na téma:
GUSTÁV HUSÁK
A JEHO MÍSTO V ČESKO-SLOVENSKÝCH DĚJINÁCH
Úvodní slovo Mgr. Michal Macháček, Ph.D.
Ve středu 27. listopadu 2019 od 17 hodin
v ulici Politických vězňů 9, Praha 1, v místnosti č. 76 – I. patro