Chcete válku? Tak volte dál ty debily!

Obyvatelé oblastí dříve zvaných SUDETY by měli být ve střehu. Starosta Řeporyjí ve své prudérnosti poodhrnul roušku tajemství.

Německo, Česko, Sudety, Rusko, Koněv, Vlasov, Posselt, Walderode, Liechtenstein, Colloredo-Mansfeld – co vám to říká? Ano, jsou to současná témata mnohých diskusí, která však míjí její širší veřejnost. Ta se bohužel nedozvídá řadu podstatných věcí včas. Starosta Řeporyjí Novotný však asi nechtíc provalil fašistické a nacistické tendence. Je otázkou, jak dalece je již tato rakovina rozlezlá, či zda je to zatím „jen“ hlavně otázka Prahy.

Není asi dílem náhody, že se v poslední době tyto záležitosti tolik přetřásají. Určitě není dílem náhody záměrné vyvolávání protiruských tendencí a ještě více pozměňování dějin. Dochází k bagatelizování důsledků nacistické okupace naší země. Přičemž na straně druhé je záměrně umenšován podíl Sovětského svazu na porážce nacistů. Nevím jak vy, ale já zásadně nesouhlasím s výkladem, že nacisté osvobozovali Evropu od komunistů atpod. To jsou takové blbé kecy na pěst. Je však velice nebezpečné, když se někdo staví za pořádání sjezdu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu v České republice.

Možná vám to, vážení spoluobčané, uniklo, ale proněmecká a pronacistická rétorika, ale i politika u nás sílí. Po návrhu na sjezd Sudeťáků v Čechách přišel dehonestující útok na pomník maršála Koněva, což byl cílený útok na jednoho z předních osvoboditelů Prahy, ale také to byl útok cílený na Ruskou federaci. Je vyvíjen tlak na odstranění sochy Koněva a na druhé straně starosta Řeporyjí chce pomník pro Vlasovce, tedy pro kolaboranty a nacisty v jedné osobě. Jaké je nyní pokračování?

Dle médií by v příštím roce mělo dojít ke zrušení Benešových dekretů a zde již jde o hodně! Je pravda, že Benešovy dekrety byly už několikrát prolomeny, ale budou-li zrušeny tak bůh s námi! Budou Čechy a Morava opět protektorát? Co dělá ministr Petříček? Proč neinformuje občany vláda?

Netroufám si predikovat, co bude dál, ale myslím si, že lidé žijící na území bývalých Sudet by se měli začít bát o své majetky. Není totiž zaručeno, že o ně nebudou připraveni. Vyplívá to z toho, že Benešovy dekrety už prolomeny byly několikrát. Vzpomeňte na poslední kauzu Walderode a nemluvě o tom, že se o majetky hlásí i Liechtensteinové.

Mnozí z nás vědí, že Walderode byl nacista a důstojník Abwehru. Přesto český soud nároky jeho rodiny uznal a to v rozporu s Benešovými dekrety. Bylo dokonce řečeno, že on Československu jako nacista neškodil. Směšná to argumentace. Je zřetelné, že české soudy a soudci jdou na ruku Německu a Němcům. Asi lépe platí! A český národ? Koho, to zajímá? No mě tedy ano! Ovšem já vám ze své pozice pomoci nemohu. Mohu jen informovat.

Je už očividné, jak nad naší zemí nacisté roztahují své drápy a jejich požadavky se stále stupňují (viz nároky vznešené německou stranou kvůli smrti Němců, kteří se snažili o násilný přechod naší státní hranice). Oni chtějí odškodné v řádech desítek milionů a žalář pro pány Jakeše, Štrougala a Vajnara! Ptám se tedy, kdy Němci zaplatí Českému národu za vyvraždění desítek tisíc českých civilistů za okupace? Kdy zaplatí za totálně vypálené vesnice? Proč náš stát a justice nebrání České občany!

Spoléhat se na stát by byla asi hloupost, viďte? Přitom elita, jelita hovoří o tom, že zrušení Benešových dekretů by bylo přínosné pro republiku. Asi však zcela náhodou zapomněli říci pro kterou republiku! Ta Česká to jistě nebude, protože již od roku 1989 dostáváme jako republika pěkně na prdel!

Inu tady máte plody bratříčkování jakéhosi Havla s Němci, jemuž radil podloudný kníže Schwarzenberg. Plody zrady za jidášský groš, kdy se příslušníci KDU-ČSL skamarádili s Posseltem a přizvukovali jim k tomu hoši z TOPky. V současnosti na tuto vlnu naskočila i ODS.

Osobně jsem vždycky říkal, že nacionalismus je důležitý – ten zdravý a sloužící našemu národu, ale nám se tu rozšiřuje proněmecký nacionalismus, což je velmi nebezpečné a velmi snadno může dojít ke skutečně zlým věcem.

Značně nám otevřel oči Řeporyjský starosta Novotný. Díky své vlastní neznalosti, prudérnosti a přemrštěnému egoismu vytyčil další budoucí směr, s kterým se prostřednictvím pana Fialy ztotožnila i ODS. Co na tom, že je to za cenu různých polopravd, lží a věcí vytržených z kontextu jak historického, tak politického a připojují se k tomuto i další politické strany (viz Piráti).

Napadáte hoši Ruskou federaci a přitom ve vlastní zemi jste udělali takový bordel, že byste měli raději držet ústa. Pomník Vlasovcům (nacistickým poskokům) přesně ukazuje, jakým směrem jdete. Proti Rusku a do řiti Německa. Vyčítáte Rusům pakt „Molotov-Ribbentrop“, zábor části Polska, anexi Krymu atpod. Říkáte, že se Rusku nemusíme klanět a hrbit se před ním. No myslím, že toto po nás Rusko ani nechce, ale měli bychom minimálně uznat, že nebýt spojeneckých armád a tedy i té Ruské, tak Češi by už jako národ byli pouze součástí historie. Nebo že by vám pane Novotný nic neříkaly závěry nacistické konference konané v Praze, kde byla přijata koncepce konečného řešení například Čechů, kterou zpracoval Reinhardt Heydrich?

Bylo a je vyčítáno Rusku za pakt Molotov-Ribbentrop, že Rusko bylo spojencem Hitlera! Částečně je to jistě pravda, ale je nutno se na věc dívat v širším kontextu (historickém).

V roce 1917 proběhla v Rusku socialistická revoluce. Ta by bez přičinění Německa nemohla proběhnout. Z Německa do Ruska byla importována socialistická ideologie, peníze i lidský materiál. V onom lidském materiálu byli především Židé, ale ti přišli socialistické revoluci pomoci i z USA. To byl problém, který začal řešit až Stalin. Socialistická revoluce sebou nesla ohrožení ekonomických zájmů USA a Anglie v Rusku a proto USA a Anglie podporovali a financovali občanskou válku v Rusku, kde se Rusové vraždili navzájem. Mezi podporovatele Amerických a Anglických zájmů patřili i Českoslovenští legionáři. Je pravda, že bojovali statečně a velmi dobře (z vojenského hlediska), avšak na špatné straně. Vměšovali se vojensky do záležitostí jiného suverénního státu a zabíjeli. Nakonec však socialistická revoluce a socialismus zvítězili.

Po smrti Lenina přišel na scénu Stalin. Po jistém čase a za pomoci NKVD došlo k závažnému zjištění. Bylo zjištěno, že do státního aparátu a do vrcholných armádních funkcí se dostává značné množství chazarských židů snažících se uchválit v Rusku moc. To byla pro Rusko a Stalina veliká hrozba a Rusko vědělo z dob dřívějších, že s Chazary se musí urychleně vypořádat. Proto došlo k oněm značným vojenským a politickým čistkám, kde mnozí skončili v gulagu a jiní byli zastřeleni. Armáda to odnesla tak, že ztratila bojeschopnost na základě absence zkušených velitelů. Prakticky stejný důvod měl i uměle vyvolaný hladomor na Ukrajině. Jižní část Ukrajiny byla totiž kdysi součástí Chazarského území a oněch židů tam bylo moc. Pozor, nejde o rodilé židy, ale o konvertity. Bylo velmi těžké rozeznat žida od žida. Oni totiž existují i židé Sefardi (semitští). Chazaři ve své mazanosti a trousící se po celém světě měnili svá jména dle situace a etnika, do kterého se vloudili.

Jako jeden z příkladů typického Chazara mohu použít Lva Davidoviče Trockého, který přišel do Ruska z USA a původním jménem se jmenoval Bronštejn. Ten byl nakonec z Ruska vypovězen a usadil se v Mexiku, kde ho našel a zabil agent NKVD. Rodákem byl z Ukrajiny. Rusko, tehdy správně Sovětský svaz, byl těmito událostmi rozpolcen a oslaben. Do konfliktu s Německem vstupovat nechtěl. Stalin dobře věděl, že na válku je Sovětský svaz nepřipraven a to jak vojensky a technicky, ale také ekonomicky. Proto se Sovětský svaz snažil navázat spojenectví! Pan Novotný účelově zamlčel, že Sovětský svaz se snažil ještě před paktem Molotov-Ribbentrop uzavřít spojenectví, či chcete-li obranný pakt s USA a Anglií. To i přesto, že USA i Angličané byli příčinou a podněcovačem občanské války v Rusku po socialistické revoluci a jejich politika vedla ke statisícům až milionu mrtvých. Američané i Angličané kopli Sovětský svaz tak říkajíc do prdele, a tak teprve potom Sovětský svaz vytvořil pakt o neútočení s Německem, jehož součástí bylo i rozdělení si Polska, což byla forma pojistky a úlitby obou stran. V tuto chvíli se Stalin stal naivním a Hitlerovi uvěřil. Po napadení Sovětského svazu, kdy už Němci byli na Sovětském území, tak Stalin ještě dva dny nevěřil. Sovětskému svazu nelze vyčítat dodávky surovin, především pak železné rudy Německu. Totéž dělaly USA i Angličané a další. USA a Angličané však pomáhali Německu finančně a ropou, čímž by se bývala nechala celá válka zastavit, jen kdyby tomu USA a Angličané chtěli.

Chtěl bych na závěr vzkázat panu Novotnému a sofistikovaným historikům – NELŽETE! No a vám lidem – volíte, jak volíte. Chcete válku? Chcete vidět umírat své syny a děti? Tak tak blbě volte dál! Fakt už to smrdí!
Ram

(Poznámka metéra: Jako vždy s autorem ve většině věcí souhlasím. Některé historické události však nemohou být zjednodušovány, protože byly mnohem složitější. Základem byl vždy třídní boj a ne jen boj židů s nežidy či vyvražďování slovanských geneticky mírumilovných národů. I odsun Tatarů a například hladomor na Ukrajině byly složitější než autor naznačuje. Některé publikace, které OREGO vydalo to dokumentují zcela pregnantně. A bohužel Mistr Jan měl pravdu, když říkal, že „…v knihách je pravda“. A já dodávám, že ale ne jen v jedné. Člověk musí přečíst hodně knih, aby se přiblížil co nejobjektivnějšímu úsudku o pravdě.)