TRAUMA 1968

Otevřený dopis premiéru Babišovi a ministru Petříčkovi ohledně jejich vyjádření k přijetí zákona o dni památky obětí invaze a následné okupaci vojsky varšavské smlouvy (oba se vyjádřili v tom smyslu, že prý srpen 1968 je pro český národ stále obrovské trauma).

Pánové Babiši a Petříčku (rozhodně nemůžu napsat vážení, protože si vás vůbec v ničem nevážím, neboť vážně není za co, promiňte), opravdový a skutečný český a slovenský národ, tedy obyčejní, normální, slušní a pracující lidé s pevným charakterem a morálně volními vlastnostmi (mimochodem – což vy ani jeden nejste), kteří řádně a poctivě platí daně, ze kterých jste placeni i vy jako jejich služebníci a sloužící těmto národům a jeho všem obyvatelům, mají trauma z vás, z vašich lží, překrucování a falšování dějin, z vašich podlostí, z vašich zlodějen, z vašeho chorobného podněcování k nenávisti k Rusku, k ruskému národu, z vašeho lokajského poklonkování západu, z vašeho vlísávání se Evropské unii, z vašeho patolízalského podbízení se USA, z vaší nechutné odporné servility k Bruselu, z vašeho cynismu a vaší snahy překrucovat fakta o vinících a obětech druhé světové války, z vaší odsouzeníhodné souhlasné podpory prohlášení Evropské komise o tom, že druhou světovou válku začal společně Hitler se Stalinem, tedy fašistické Německo a Sovětský svaz, z vaší úmyslné provokace namířené proti Rusku přijatým zákonem připomínat den 21. srpen 1968 jako Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Český a slovenský národ (a věřím pevně, že je to většina jejich obyvatel), rozhodně NEMAJÍ žádné TRAUMA ze dne 21. srpna 1968, jak stále usilovně, cíleně, promyšleně, záměrně podsouváte lidem a snažíte se tak již desetiletí přiživovat, vzbuzovat a u jisté části populace (neschopné analyzovat geopolitické události a vývoj) udržovat při životě jejich vzdor, odpor a nenávist ke všemu nejen tehdy sovětskému, ale i k ruskému, k Rusku.

Stručně vám to zopakuji: – „Babiši a Petříčku, český a slovenský lid NEMÁ TRAUMA z 21. srpna 1968, nýbrž MÁ TRAUMA z vás, z vás všech těch polistopadových zaprodanců, vlastizrádců a kolaborantů!“ (Petříček byl v té listopadové a polistopadové době ještě klouček, tak ten o tom ví navíc houby!)

To tak zvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z tohoto dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností „pracovali“ na rozbití ČSSR, dále pak i „ukřivdění“ potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou Rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku.

Příchod spřátelených vojsk pěti socialistických zemí tím také narušil plány všech těch už natěšených nejrůznějších továrníků, fabrikantů a spekulantů, či již vlastně jejich potomků, kterým byl v souladu s Košickým vládním programem z roku 1945 zcela správně znárodněn majetek v únoru 1948. Vstup spřátelených vojsk VS (Varšavské smlouvy) též znemožnil na dlouho chutě revanšistům a po právu a zásluze odsunutým sudetským Němcům požadovat nazpět majetek, který jim byl zcela po zásluze a právu zabaven v souladu s tak zvanými Benešovými dekrety.

Vstup vojsk VS na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu a tedy kontrarevolucionářům pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno. Vstup vojsk VS na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů.

Právě všem těmto výše jmenovaným sortám, které se již tak moc těšily na „radostné“ znovu nastolení kapitalistického režimu a „pořádku“ v dosud socialistickém dobře prosperujícím Československu, to jest okrádání, znovu kapitalistické vykořisťování dělníků a zemědělců, rabování, drancování a vyvezení majetku do kapitalistického západního „ráje“, zotročení obyvatelstva, vyrvání prosperující socialistické země ze svazku spřátelených zemí východního bloku a její zavlečení do pařátu a chřtánu západu, do područí USA, do vojenského teroristického bloku NATO, na vraždění a pronásledování členů komunistické strany a pogromy na ně, a těm čekajícím na onu jakousi satisfakci za porážku ve druhé světové, zatknul tipec bleskový, perfektně zorganizovaný a včasně razantně provedený vstup nám spřátelených vojsk Varšavské smlouvy (jejíž jsme ostatně byli také členem) v čele s vojsky Sovětského svazu dne 21. srpna 1968.

Pro všechny výše vyjmenované v předcházejících několika odstavcích ANO, – 21. srpen 1968 je trauma! Pro ně! A to je dobře! Věřím tomu!

Pánové Babiši a Petříčku, je-li pro vás opravdu toto datum takovým traumatem, jak oba dva, tak prohlašujete v médiích a na sociálních sítích, jistě máte (a jsem o tom přesvědčen) nejednoho společného jmenovatele právě s těmi výše vyjmenovanými v předcházejících odstavcích! Jste pak tedy opravdoví, skuteční, nebezpeční nepřátelé českého a slovenského národa a jeho lidu!

Pánové Babiši a Petříčku, já se vám přiznám, že já naopak – naprosto žádné trauma z onoho dne, tedy 21. srpna 1968, nemám a nikdy jsem ani neměl v celém svém dosavadním životě! Prostě ne! Nemám! Netrpím žádnou duševní poruchou, jako vy, kvůli tomu datu. Jsem si jistý, že převážná většina české a slovenské společnosti, TO vnímá a cítí stejně jako já. My totiž stále tvoříme to zdravé a normální jádro národa, českého i slovenského! A český i slovenský národ přežije tuto falešnou, prolhanou dobu jen tehdy, pokud si uvědomí, kde je pravda, nebude se bát tuto pravdu říkat, hlásat, šířit a bránit třeba proti všem.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 do 21. června 1991) je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí! Toto je přesný údaj, který přiznali historici té současné doby – tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné ke všemu ruskému! Historici zpřesnili počet obětí té sovětské prý okupace. Znovu – do konce roku 1968 ZEMŘELO 137 lidí. Průměr obětí za jeden rok celé té 23leté sovětské prý okupace je tedy 17 (ano, slovy sedmnáct) lidí! Zajímavé – čtěte – ti historici píšou, že ZEMŘELO! Ne bylo zastřeleno, ne bylo umučeno, ne bylo pověšeno, nebyla jim setnuta hlava v sekyrárnách!

(SROVNÁNÍ – Bilance obětí na životech celkově za dobu německé nacistické okupace (od 15. března 1939 do 9. května 1945), která trvala podstatně kratší dobu (6 let), než ta sovětská prý okupace (23 let), je 365.000 UMUČENÝCH! (tj. skutečně zastřelených, oběšených, sťatých, zplynovaných). Průměr obětí za jeden rok celé té německé nacistické okupace je tedy 60 833 (slovy šedesát tisíc osm set třicet tři) lidí!

Žádná vypálená vesnice s žádnými vyvražděnými obyvateli v době té prý sovětské okupace je prý daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic s vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace. Žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených „jenom“ lidických dětí za německé nacistické okupace.

SROVNEJ ČÍSLA obětí na životech! 17 proti 60 833! 400 proti 365 000! Ale podstatně a nesrovnatelně horší zločin je přece těch 17! 17 je více než 60.866! Podstatně nesrovnatelně horší zločin je přece těch sovětských 400 než německých 365 000!

Na tomto místě mi to nedá nezeptat se: – Babiši a Petříčku, jste cynici?! Jste normální?! A Němcům za to lezete oba dva do zadku?! Doufám, že tedy též tak usilovně, vehementně a zmedializovaně držíte tryznu za oběti německého nacistického řádění a teroru v období německé okupace! Věřím tedy, že držíte minimálně takovou tryznu a máte trauma z 30. září 1938 (Petříčkovi připomínám Mnichov, tedy zrada Francie, zrada Británie), z 15. března 1939 (Petříčkovi připomínám začátek okupace okleštěného zbytku Československa německými hitlerovskými hordami), z 10. června 1942 (Petříčkovi připomínám vypálení obce Lidice a vyvraždění obyvatelstva německými – nynějšími přáteli)!

Logické by tedy bylo věřit tomu, že adekvátně větší zlobu a nenávist pociťujete a projevujete i medializací vůči původcům těchto zločinů německé okupace, než je vaše bezbřehá nenávist k původcům zločinů té sovětské prý okupace! Navrhuji, že by též bylo vhodné nově přijatým zákonem každoročně připomínat Den památky obětí 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem, Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými vojsky, Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného, nelidského německého zločinu vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic.)

Vracím se k srpnu 68 – tito lidé, oběti 400, ano – bohužel oběti, ale nepřišli rozhodně o své životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch tehdy tragicky zahynulých občanů ČSSR byli provokatéři! (ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak!)

Nikdy (naprosto NIKDY!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té prý okupace na území celého Československa! Jistě havloidé, pravdoláskaři, sluníčkáři, kavárenská svoloč a další ta proamerická špína vám budou ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Na našem vlastním, československém území, byla skutečná a opravdová OKUPACE – ta provedená našimi sousedy, nynějšími „spojenci“ NĚMCI za druhé světové války, kdy nás právě NĚMCI nejdříve pod hrozbami, ale též již i páchaným terorem, vraždami, násilím, zastrašováním, vyhrožováním, terorizováním, šikanováním obyvatelstva, sabotážními akcemi, přepadáváním a únosy obyvatel okradli Mnichovem 1938 o ne nepodstatnou část našeho území (SUDETY), aby pak 15. března 1939 obsadili a vojensky OKUPOVALI celý zbytek již tak okleštěného ČESKOSLOVENSKA! NĚMCI s důsledností sobě vlastní páchali zločiny a brutální teror s cílem totální likvidace českého, ale i slovenského národa jeho vysídlením daleko na východ, vyvražděním, či „převýchovou“ – (toto ale jen u několika „vhodných“ jedinců!). Mimo jiná zvěrstva a teroru páchaná Němci na našem obyvatelstvu vypálili a srovnali se zemí Lidice, Ležáky, Javoříčko, desítky dalších obcí. Bezbranné, ničím vinné obyvatele těchto vesnic buď rovnou vyvraždili postřílením, nebo je násilně odvlekli do koncentračních táborů na jen o něco pozdější jistou smrt! Včetně žen a dětí!

NĚMCI vyvraždili, popravili a bestiálně v koncentračních lágrech umučili na 365.000 (uvádí se dokonce 370.000) obyvatel Československa! (Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny!)

Představte si, pánové Babiši a Petříčku, že tyto bestiální zločiny, teror, vyvražďování českého a slovenského národa, jsme my, Češi, (Slováci) Němcům odpustili! (- LZE VŠAK TOTO VŮBEC ODPUSTIT?!) Zcela cynicky, pokrytecky, falešně, neupřímně, donuceně, na povel se s nimi přátelíčkujeme, bratříčkujeme a objímáme ve společném odporném jedovatém hadím hnízdě (EU, NATO)!

(Já za sebe rozhodně říkám a tvrdím a budu tvrdit až do své smrti, že NE! NIKDY JSEM NEODPUSTIL A NIKDY NEZAPOMENU!)

Rusům, našim jediným odvěkým největším a skutečným přátelům, slovanským bratrům, zastáncům a ochráncům, za to, že nám přinesli v květnu 1945 mír, svobodu a zachránili český a slovenský národ před Němci nejen plánovanou, ale i uskutečňovanou genocidou, za to, že neváhali obětovat za naše životy své vlastní životy, za to, že jich padlo za naši svobodu na československém území více jak 144.000, nadáváme a spíláme?! Proč Rusům stále a stále jen a jen připomínáme nějaký srpen 1968?! Vždyť v tom srpnu – viz psané výše, bylo maximálně 400 obětí (jak přiznali i sami historici, a opravdu jen a jen tragické nehody a náhody – a provokatéři) za celou tu dobu, tedy za 23 let té prý okupace, která ale ve skutečnosti žádnou okupací nebyla! Víte třeba, že zahynulo i 95 sovětských vojáků?!

I totálnímu hlupákovi při srovnání čísel musí být vše naprosto jasné! – NĚMCI umučených, zavražděných, popravených 365.000 (370.000) československých občanů za té opravdové a skutečné německé OKUPACE proti max. 400 tragicky zahynulým československým občanům za té prý sovětské okupace! – A s Němci, našimi vrahy, máme být kamarádi a Rusy máme nenávidět?!

Pokud člověk pozorně sleduje zahraničně i vnitropolitickou situaci posledních několika desetiletí (a není naprostý politický dement, či vědomý ignorant a je kapánek politicky i sociálně vnímavý), musí být už naprosto každému jasné a musí si chtě nechtě přiznat, že tehdy – 21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými – O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká (ó bože jak poeticky) revoluce barevné.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (oranžová, Majdan – Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) pokus v Gruzii… bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v tom 68. roce) zasáhla sovětská vojska se svými tanky! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od roku 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích “Z” se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru – Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2 000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4 000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře! Moc dobře! Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili (například i Petříček!), tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma, a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo!

Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu – floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti „chartisté 77“ a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989! Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!

Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda (přesněji česká koloniální vláda!) skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!

Vy, pane Babiš, nejste žádným premiérem suverénního státu, suverénní republiky, jste jen pouhopouhým „premiérkem“ loutkové české koloniální vlády obyčejné rabované a drancované české KOLONIE!

Ty, Petříčku (nemůžu ti ani vykat, neboť to se prostě v tvém případě ani nedá!), hraješ si, lépe – byla ti přiřčena role ministra zahraničí. Ale nejsi žádný ministr zahraničí suverénního státu, suverénní republiky! Jsi jen pouhým „ministříčkem“ Petříčkem loutkové české koloniální vlády obyčejné rabované a drancované české KOLONIE!

Pánové Babiši a Petříčku, jste jen loutky, maňásci, pimprlata sloužící cizáckým zájmům, jen ne zájmům českého a slovenského národa!

Jsou již naprosto otravně nudné názory všech těch (tedy i vaše), kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval (a prý dnešní Rusko!). Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. více jak 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. více jak 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Japonsko?! Okupace Evropy americkými vojáky prostřednictvím jejich vojenského teroristického paktu NATO nevadí?! Jak podivné…!

Shrnutí – Znovu, jasně, stručně opakuji a ZDŮRAZŇUJI – v srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné, protičeskoslovenské, protisocialistické vlčí smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA. Co se nepodařilo (naštěstí, díky Varšavské smlouvě a Sovětskému svazu) v srpnu roku 1968, to se, bohužel, uskutečnilo zinscenovaným převratem v listopadu roku 1989!

Západ a USA nikdy netoužily, neprahly, ani nechtěly, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci! Odjakživa nás chtěly jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky! Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu, nyní proti Rusku! Viz všechny ty události současné smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin!

Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!

Armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR, a jeho odkaz budoucím generacím: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“

Pánové Babiši a Petříčku, nesmírně se za vás stydím, je mi za vás neskutečná hanba, hluboce vámi pohrdám a opovrhuji! Jste skuteční zrádci a zaprodanci českého a slovenského lidu! Pokud byste uvažovali o tom, že mé jednání naplňuje podle těch vašich polistopadových koloniálních zákonů znaky trestného činu například vlastizrady republiky (ve skutečnosti „republiky“), byl bych velice rád za mé trestní stíhání.

Já a vlastizrádce…? Já, který se narodil v Československé socialistické republice (ČSSR), který vyrůstal, měl šťastně dětství, chodil do školy, maturoval, byl na vysoké v ČSSR, který sloužil v armádě ČSLA (Československá lidová armáda) v ČSSR, který přísahal věrnost ČSSR, který poctivě pracoval v ČSSR, který založil rodinu v ČSSR, který si pořídil dva syny v ČSSR, který byl vždy věrný přátelství se Sovětským svazem (SSSR) a k ruskému národu, který vždy byl proti a nesnášel USA, který byl vždy proti a nesnášel NATO, který se v armádě ČSLA ve svazku armád socialistických států Varšavské smlouvě (VS) připravoval k obraně proti nenáviděnému agresivnímu NATO, který i nadále je přítelem Ruska a ruského národa, který i nadále je proti a nesnáší USA a pakt NATO, který i nadále nesnáší pokrytecký a vždy falešný západ, jsem vlastizrádcem?! A koho že tedy jsem zradil?! Já jsem stále stejný, já se nezměnil, mé názory jsou stále stejné, mé chování také, já nepřevlékl kabát podle toho, jak je momentálně výhodné, já neměním barvu své kůže jako chameleon podle situace. Nesnáším a neuznávám ten váš polistopadový loutkový stát, který není ani státem, nýbrž jen a pouze závislým nesvéprávným územím, obyčejnou kolonií. Neuznávám jeho instituce – armádu, soudy, vládu. Však všichni vidíme a sledujeme, co provádějí a v koho zájmu… Vinou, velezradou a vlastizradou všech těch polistopadových (1989) šmejdů vznikly na troskách kdysi velice dobře prosperujícího socialistického státu, který měl ve světě dobré jméno a zvuk, dvě závislé KOLONIE, dva naprosto loutkové státy s NESVOBODNÝM TOTALITNÍM REŽIMEM – kolonie s názvem Česká republika a kolonie s názvem Slovenská republika.

Jsem přesvědčen, že všichni ti polistopadoví politici, ti uzurpátoři moci, ti, kteří rozbili moji vlast Československou socialistickou republiku, jsou nejen VLASTIZRÁDCI, ale též VELEZRÁDCI a KOLABORANTI podporující fašismus, světový terorismus a islamizaci Evropy. Věřím tomu, že všichni do jednoho budou, až přijde čas, po zásluze velice tvrdě lidem a národem za své vlastizrádné, velezrádné a kolaborantské skutky spravedlivě potrestáni. Kolaboranti a vlastizrádci jsou též všichni ti, kteří podporují a souhlasí s tím současným polistopadovým (1989) režimem bratříčkujícím se s fašismem!

Mgr. Petr Michalů, Čechoslovák žijící v Sankt-Petěrburgu, 29. prosince 2019(Poznámka metéra: Není co dodat! Perfektně napsané! Souhlasím a děkuji za opětné nalití trochu víry do žil!)