Česko-kubánské přátelství nepolevuje

V sobotu 1. února se v Praze uskutečnila Valná hromada Společnosti česko-kubánského přátelství.

Účastníci valné hromady

Po zahájení a přivítání hostů vystoupila se zprávou o činnosti předsedkyně SČKP Tereza Čechová Humpolcová.

V pozdravném vystoupení velvyslance Kubánské republiky v ČR Danila Francisca Alonse Mederose zaznělo hodnocení současné situace na Kubě. Poděkoval za pozvání na valnou hromadu i za práci, kterou pobočky SČKP u nás dělají. Připomněl, že v předvolebním prezidentském roce ve Spojených státech bude snaha D. Trumpa odvést Kubánce od budování socialismu, přijmout další opatření na zostření blokády Kuby a co nejvíce zasahovat do života Kubánců. Kuba si je vědoma, že jen v podmínkách revoluce je schopna žít v socialismu. Vyzdvihl úspěchy ve zdravotnictví, kdy všichni občané mají přístup k rovným podmínkám ošetření, průměrný věk dožití je 80 let, úmrtnost dětí do jednoho roku od narození je pod pět promile. Kuba patří mezi rozvojové státy, ale všichni mají právo na vzdělání, všechny děti chodí do škol i v odlehlých venkovských oblastech mají veškeré pomůcky včetně počítačů. Rozvoj turismu i přes opatření k omezení cestování na Kubu zaznamenal v roce 2019 růst na 4,3 milionu turistů z celého světa. Spojené státy chtějí blokádou dosáhnout toho, aby se Kubánci obrátili proti své vládě a oni mohli se zbraní vstoupit na Kubu a „zachránit“ kubánský lid. Proto je tak důležitá činnost SČKP a zintenzivnění vztahů solidarity. Dotkl se vztahů s vládou České republiky, kde jsou na některé otázky rozdílné názory. Pozastavil se nad urážlivým výrokem ministra zahraničí Petříčka ze 14. ledna na Twitteru vůči Kubě. Velvyslanec osobně předal protestní nótu na Ministerstvo zahraničí. Ekonomika 2019 na Kubě dosáhla jen malého růstu přesto dobrý výsledek – nespadli jsme do záporných čísel. Potřeba vyjadřovat podporu a solidaritu Kubě a mezinárodní solidarita je velice důležitá. V letošním roce budou probíhat různá setkání solidarity (Havana, Moskva). Každoroční brigády na Kubě pro mladé zájemce z celého světa. Osmdesát procent Kubánců podpořila v referendu novou ústavu, to je skutečný projev demokracie. V závěru kubánský velvyslanec připomněl ochotu vyjíždět k přátelům po celé naší vlasti.

Velvyslanec Kubánské republiky v Praze se svou chotí (na obrázku vpravo od něj)

Členka vedení Společnosti Hana Bestová, vyzvala k podpoře Kuby a kubánského lidu v boji proti trvající blokádě i k otevřenému odporu vůči pomluvám a vyjádření T. Petříčka.

V diskuzi zkritizovala Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha vyjádření ministra T. Petříčka. Požádá předsedkyni meziparlamentní skupiny přátel ČR-Kuba k interpelaci ministra Petříčka.

Poslance Stanislava Grospiče rovněž šokovalo prohlášení T. Petříčka na Twitteru a přislíbil, rovněž interpelaci na ministra Petříčka

Na dotazy z pléna se velvyslanec Kubánské republiky Francisco Alonso Mederos stručně vyjádřil k situaci ve Venezuele. Madurova vláda se drží pevně a má podporu obyvatel. Trvají pokusy o svržení Madurovy vlády. Spojené státy uvalily embargo na majetek a finanční prostředky Venezuely a ze všeho obviňují Kubánce. K Rusko-kubánským vztahům potvrdil, že jsou stabilní a přátelské.

Jožka Štofan z Brna se pochlubil, že přijali další tři mladé členy, kterým budou předávat své zkušenosti. Mají zpracován plán akcí na celé první pololetí v roce 2020. Povedenou akcí bylo „Povídání u vína o Kubánském víně“. Připomněl 60. výročí vítězství revoluce, 60. výročí založení ICAP. Informoval, že se blíží otevření muzea o Kubě, kde je připraveno na dva tisíce exponátů. Nově získali basketbalové dresy, dělovou kouli a další… a vyzval nové dárce o podporu muzea.

Před přijetím Zdravice…

V závěru mimo usnesení byla jednomyslně přijata i Zdravice Kubánskému institutu přátelství mezi národy:

Vážení přátelé a soudruzi, zasíláme Vám i celému kubánskému lidu své vřelé pozdravy z celorepublikové valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství, konané v Praze dne 1. února 2020.
Chceme Vás opětovně ubezpečit o naší plné a upřímné solidaritě s Vaší překrásnou zemí a jejím statečným lidem, který tváří tvář zločinným silám imperialismu dokázal uhájit svou nezávislost a socialismus.
Jednoznačně odsuzujeme zločinnou již šest desítek let trvající blokádu Kuby Spojenými státy americkými a žádáme její bezprostřední ukončení, protože je v zásadním rozporu s mezinárodním právem a cíli a principy Charty Organizace spojených národů a znamená hrubé, masové a systematické porušování práv kubánského národa.
Se vší rozhodností se také stavíme za okamžité uzavření nelegálního amerického internačního tábora v zátoce Guantánamo, známého pro rozsáhlé a systematické porušování lidských práv, a za navrácení tohoto protiprávně okupovaného území Kubánské republice.
Nesouhlasíme s vyjádřením ministra zahraničí České republiky T. Petříčka vůči Kubě ze dne 14. ledna 2020 na Twitteru, kterým vybočil z pravidel diplomatického protokolu a zasahoval do vnitřních záležitostí suverénního státu, kterým Kuba nepochybně je.
Přátelé, soudruzi, rádi Vám a Vašim prostřednictvím i celému kubánskému lidu vzkazujeme, že i v následujícím období bude Společnost česko-kubánského přátelství pokračovat v aktivním rozvíjení přátelství a solidarity se socialistickou Kubou a jejím lidem.
Ať žije česko-kubánské přátelství! Ať žije socialistická Kuba!

V Praze, dne 2. února 2020