Boj proti komunismu

Vystoupení generálního prokurátora (současně i ministra spravedlnosti v administrativě prezidenta Donalda Trumpa) – Williama Barra na „Centrem“ organizované konferenci o situaci a vztazích s ČLR, která se konala 6. února 2020.
Centrum pro strategická a mezinárodní studia USA

Úvodní slovo viceprezidenta „Centra“ Jamese Andrewa Lewise: Vystoupení Williama Barra nepotřebuje žádný úvod. William Barr byl v únoru 2019 schválen Senátem, jako 85 generální prokurátor v dějinách USA. Jeho projev je tak vlastně připomínkou ročního působení ve funkci. Barr je pouze druhým politikem v dějinách USA, který vykonává tuto funkci dvakrát. Poprvé to bylo v létech 1991 – 1993, kdy ho do funkce jmenoval prezident H. W. Bush. Pak byl výkonným viceprezidentem a generálním poradcem v telefonní a elektronické společnosti GTE – poté Verizon, takže byl velmi dobře informován o telekomunikačních otázkách. Před nástupem do současné funkce byl advokátem v jedné z největších advokátních kanceláří ve Washingtonu.

Z jeho projevu, jak můžeme sledovat, vyzařuje zlo a nenávist k ČLR a čínským komunistům: „Jak je Vám známo původním cílem mé kariéry bylo nastoupit do CIA, jako specialista na Čínu. K tomu jsem studoval šest let na Kolumbijské univerzitě, kde jsem dosáhl stupně „magistr“. Vzpomínám si, že na univerzitním semináři v sedmdesátých létech jsme diskutovali, který z našich zahraničních nepřátelských států by se mohl stát dlouhodobým nepřítelem USA. Hovořilo se o Sovětském svazu a Čínské lidové republice. Jeden z mých spolužáků označil za největšího dlouhodobého nepřítele ČLR. Uvedl, že Rusko chce ovládnout svět, ale že Čína ho chce vlastnit, což bude pro USA mnohem větším problémem. Ukázalo se, že jde o hlubokou pravdu. V roce 1972 jsme doufali, že pokud dotlačíme Čínu k liberalizaci její ekonomiky, tak svobodný trh a ekonomický růst povedou k postupně k větší politické svobodě pro její občany.

Naneštěstí byla realizována pouze liberalizace ekonomiky. Jednotliví občané sice dosáhli určitého stupně ekonomické svobody, ale Komunistická strana ekonomiku pevně kontrolovala. Základním rysem architektury výstavby státní moci zůstalo centrální plánování, státem vlastněné podniky a vládní dotace.

Z politického hlediska zůstává ČLR diktaturou, ve které elita Komunistické strany žárlivě střeží svůj mocenský monopol. Marxismus – leninismus a Maoismus spolu drží, především jako ospravedlnění vedoucí úlohy komunistické strany, která je skrz naskrz autoritativní.

Komunistická strana je ochotná přijmout tvrdá opatření k potlačení jakéhokoli útoku proti diktatuře jedné strany, ať již k potlačení náboženství, omezování a převýchově Ujgurů, potlačení práva na sebeurčení v Hongkongu omezováním úsilí o prosazování ideologií a trestáním jejich vyjádření.

Po studené válce jsme žili v iluzích, že demokratický kapitalismus triumfoval a nemůže být zpochybněn žádnou konkurenční ideologií. Z počátku to bylo krásné. Nyní však žijeme v éře globálního napětí a soutěže. Čína se vynořila jako nový největší geopolitický protivník Spojených států, opírající se o politickou a ekonomickou filosofii. Před staletími se Čína považovala jako ústřední království (Zhongguo). Nebyla pouze centrem regionu. Byla centrem světa. I nyní není pouze regionální mocností, ale globální. Pro Čínu je úspěch pouze nic neznamenající hrou s nulovým výsledkem. Podle předsedy ÚV Komunistické strany Číny ‎Si Ťin-pchinga se musí čínští komunisté koncentrovat na vybudování socialismu, který bude převyšovat kapitalismus. Na to musí členové strany koncentrovat veškeré své úsilí, obětovat socialistickému ideálu celý život. Odměnou za jejich oběť bude eventuální pád kapitalismu. Zmínil jsem komentář mého spolužáka o Číně, která chce vlastnit svět, protože dnes bych se chtěl zaměřit na úsilí čínské snahy získat hospodářskou a technologickou převahu. Ale netvrdím, že čínské ambice jsou pouze ekonomické, nebo že naše konkurence s Čínou je pouze hospodářskou rivalitou. Číňané byli po staletí především obchodníky. Pro Číňany však není ekonomický úspěch sám o sobě vrcholem. Je to prostředek a součást politických a strategických cílů. V celých dlouhých dějinách Čína vždy využívala svou ekonomickou moc jako nástroj k dosažení politických a strategických cílů.

V roce 2015 čínské vedení spustilo tak zvaným plánem „Vyrobeno v Číně 2025“ vytrvalou, vysoce koordinovanou kampaň, s cílem nahradit Spojené státy, jako dominantní technologickou supervelmoc. Diktátorský režim mobilizoval všechny prvky čínské společnosti, všechny regionální vlády, všechny korporace, celé školství a všechny své pracovité lidí, aby se podíleli na realizaci ambiciózního plánu ovládnutí hlavních technologií budoucnosti. Tento pohyb vpřed je podporován průmyslovou politikou, která zahrnuje obrovské investice do klíčových technologií, rozsáhlé financování a dotace zahrnující stovky miliard USD.

Na neštěstí je její součástí i průmyslová špionáž, krádeže technologií a duševního vlastnictví, stejně jako násilné transfery technologií, dravé ceny, využití přímých zahraničních investic Číny a taktika násilného prodeje na cílových trzích, včetně používání korupce. Nepleťme se, současné technologické útoky Číny představují pro Spojené státy bezprecedentní výzvu. Sázky na naši zemi nemohly být vyšší.

Od 19. století jsou Spojené státy světovým lídrem v oblasti inovací a technologií. Je to americká technologická moc, která zajistila naši prosperitu a bezpečnost. Naše životní úroveň, ekonomická expanze výhod pro mladé lidi, pro budoucí generace a pro naší národní bezpečnost závisí na pokračujícím technologickém vedení. V minulosti byly předcházející administrativy a část soukromého sektoru často ochotné akceptovat čínskou tvrdou taktiku, ale právě současná administrativa se konečně rozhodla čelit čínské hře a působit proti ní.

Dnes se chci zaměřit na dva aspekty, kterým musíme čelit. Prvním aspektem je, jak Čína skokem odstartovala svou technologickou iniciativu, založenou na uloupení naší technologie. Pokud jde o druhý aspekt, chci vysvětlit, proč je čínská orientace na ovládnutí technologie 5G centrem zájmu.

Schopnost totalitárních států ovládnout centrálním plánováním ekonomiku se často zdá jako jejich přednost, zejména pokud vytvářejí technologickou bleskovou válku, jako to vidíme dnes. Nevýhodou je, že centrální plánování potlačuje technologické inovace. Ve svobodných společnostech, jako je naše, se objevují průlomové nápady, které již dlouho vedly cestu k špičkovému technologickému rozvoji.

Číňané se pokoušejí ovládnout všechny cesty. I když organizují centrálně plánovanou kampaň, aby ovládli klíčové technologie, pokoušejí se ovládnout i výhody naší svobodné společnosti přímým krádežemi naší technologie. Krádež technologie není vedlejší záležitost. Je pohonem jejich úsilí.

Jeden z mých kolegů John Demers, asistent generálního prokurátora pro „Oddělení národní bezpečnosti“ nedávno uvedl: „Čína chce získat ovoce práce našich mozků, aby dosáhla plánované ekonomické nadvlády“. V roce 2018, jak jste slyšeli, ministerstvo zahájilo svou čínskou iniciativu, aby čelilo zlověstnému chování Číny a chránilo americkou technologii. Prezentace, které zazní dnes ráno a pak po celý den ukážou, jak šetření během naší iniciativy opakovaně ukázala, že ČLR používá zpravodajské služby a zahraniční obchod k orientaci na cenné vědecké a technické informace, které vlastní náš soukromý sektor a univerzitní vědecký výzkum. To zahrnuje širokou škálu technologií, od technologií pro komerční letadlové motory, přes obnovitelné zdroje energie a nové materiály až po high-tech zemědělství.

Od vyhlášení plánu „Vyrobeno v Číně 2025“ ministerstvo zařadilo loupeže státních tajemství mezi osm z deseti technologií, které chce Čína ovládnout. Ve svém zaměření na tato odvětví využívá ČLR přístup založený na více bodech, zapojuje se do kybernetických průniků, získávání ke spolupráci výzkumníků ze soukromého sektoru, prostřednictvím svých zpravodajských služeb a využívá netradiční špiony, jako jsou postgraduální studenti, kteří se účastní univerzitních výzkumných projektů. Krádež Číňanů hackerstvím je významná a jsem si jist, že jste diskutovali o některých nedávnějších případech. Tato opatření Číny pokračují a v budoucnu byste měli očekávat více obvinění a stíhání z naší strany.

Mimo kybernetický prostor se představují obžalovaní jako zákazníci ze Spojených států, aby se vyhnuli kontrole vývozu a mohli najímat americké zaměstnance nebo kooptovat zaměstnance, aby ukradli obchodní tajemství. Na univerzitách a jiných výzkumných institucích používá Čína své nebo získané talenty ke krádežím duševního vlastnictví. A konečně Čína doplňuje své zjevně nezákonné aktivity jako by zákonným, ale dravým chováním: akvizicemi amerických společností a investicemi ve Spojených státech.

Ministerstvo čelí těmto hrozbám prostřednictvím „Výboru pro zahraniční investice“ ve Spojených státech a „Team Telecom“. Příklad ze začátku tohoto roku: na základě doporučení ministerstva spravedlnosti a dalších agentur, Federální komunikační komise zamítla licenci společnosti „China Mobile“ z důvodu národní bezpečnosti.

Čínská ekonomická agrese a loupení duševního vlastnictví nám působí obrovské ztráty. Ročně tak ztrácí americká ekonomika až 600 miliard USD. Ministerstvo spravedlnosti bude využívat všechny své nástroje, které má k dispozici k odražení hrozby ze strany ČLR. Naše schopnost chránit americké technologie bude záviset na naši spolupráci s průmyslem a univerzitním výzkumem.

Nyní dovolte, abych se obrátil k velmi konkrétnímu problému, s kterým se dnes setkáváme.

Je to klíčová povaha technologie 5G a hrozba vyplývající z čínské snahy ovládnout toto pole.

Technologie 5G je centrem formujícího se technologického a průmyslového světa. Můžeme říci, že nyní komunikační sítě neslouží pouze komunikací. Mění se na centrální nervový systém příští generace internetu, průmyslového internetu a příští generace průmyslových systémů, které budou záviset na této infrastruktuře.

Čína nyní vede v oblasti 5G, ve které ovládla 40 % infrastruktury globálního trhu. Poprvé v dějinách nejsou USA v čele budoucí technologické éry.

Nyní je většina diskusí zaměřena na nebezpečí vyplývající z toho, že Číně bylo umožněno, aby ovládla a použila komunikační sítě, kterými může monitorovat a využívat je k průzkumu. Jde fakticky o kolosální hrozbu, a jenom z tohoto důvodu musíme mobilizovat naše síly, abychom překonali snahu Číny o celkové ovládnutí 5G. Ale v sázce je mnohem více. Odhaduje se, že průmyslový internet poháněný 5G by mohl do roku 2025 vygenerovat nové ekonomické příležitosti v rozmezí 23 bilionů (dolarů). Pokud Čína sama ovládne technologii 5G získá všechny výhody z ní vyplývající a bude schopna ovládnout příležitosti plynoucí z ohromující škály nově vznikajících technologií, které budou záviset na platformě 5G a budou s ní propojeny. Čína by měla možnost odstavit země od technologie a zařízení, na nichž závisí jejich spotřebitelé a průmysl. Síla, kterou mají dnes Spojené státy k používání ekonomických sankcí, by zbledla ve srovnání s bezprecedentním vlivem, kdybychom se vzdali do rukou Číny.

Je významné pochopit, jak 5G umožní revoluci v průmyslových procesech.

Někteří Američané si myslí, že to o čem hovoříme je analogické s přesunem od 3G ke 4G v bezdrátových sítích. Hovoříme však o změnách, které jsou mnohem zásadnější než pouhé zvýšení rychlosti stahování iTunes a webových stránek a filmů. Přechod z 3G na 4G znamenal přechod z rychlosti stahování přibližně 1 megabyt za sekundu na přibližně 20 megabytů za sekundu a toto zvýšení umožnilo přesunout ukládání dat a trochy skromného výkonu ze zařízení do cloudu.

Ale i tento skromný vývoj bezdrátového podnikání přinesl široké nové oblasti inovací, aplikací a podnikání. A protože Spojené státy byly zemí, která vyvinula 4G, byli jsme zemí, která ovládla většinu ekonomických příležitostí, které plynou z této technologie. Skok k technologii 5G je však mnohem větší. Nyní hovoříme o multi gigabytech/sek co je maximální poměr pro stahování i nahrávání. Tyto rychlosti podobné šíření po skelném vlákně, spojené s umístěním výpočetních zařízení Edge blíže k uživatelům, znamenají, že 5G je schopna extrémně nízké reakce, pod 10 milisekund. Díky této kapacitě mohou mít nejmenší zařízení prakticky okamžité připojení a přístup k nekonečnému počtu spojení – výpočetnímu výkonu.

S těmito charakteristikami se 5G stává přesným systémem příkazů a řízení v reálném čase. Zařízení všeho druhu, inteligentní, senzory shromažďující a přenášející data, akční prvky provádějící dálkové příkazy, mohou být rozptýleny a zabudovány do obchodních a průmyslových zařízení v celé řadě podniků, jako je doprava, energetika, finance, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví atd. 5G poskytuje funkce pro ovládání a řízení všech těchto průmyslových procesů. Jak se technologie 5G celosvětově rozvine, zaregistrujeme nejen chytré domy, termostaty, ale chytré farmy, chytré továrny, chytré těžké konstrukční projekty, chytré transportní systémy a řadu nově vznikajících technologií.

Kromě umělé inteligence se budeme prolínat a záviset na 5G a průmyslovém internetu; například robotika, internet věcí, autonomní vozidla, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, věda o materiálech, ukládání energie a kvantové výpočty. Čína uloupila směr vývoje a nyní vede v 5G. 5G je podnikání v oblasti infrastruktury. Opírá se o rádiové přístupové sítě, zařízení RAN (mobilní radiové sítě). Čína má k dispozici dva hlavní RAN dodavatele, Huawei a ZTE (mobilní telekomunikační systémy). Jak již bylo řečeno – Čína ovládla 40 % trhu 5G a usilují o dosažení převahy.

Huawei nyní ovládá všechny kontinenty, kromě Severní Ameriky. USA nemají vlastního dodavatele zařízení. Hlavními konkurenty Číny jsou finská Nokia (17 % trhu) a švédský Ericsson (14 %).

Číňané využívají své nástroje k rozšíření svého podílu na trhu 5G po celém světě. Odhaduje se, že celkový trh pro 5G infrastrukturu je 76 miliard USD. Čína nabízí více než 100 miliard dolarů jako pobídku k financování nákupu svých zařízení zákazníky. To znamená, že Čína může nabídnout svým zákazníkům zavádět své 5G sítě bez peněz. ČLR má po celém světě 50 000 prodejců a techniků, aby prosazovali přijetí infrastruktury Huawei. V odvětví infrastruktury, jako je 5G – a říkám to jako někdo, kdo strávil 15 let v telekomunikačním podnikání – je rozsah rozhodující. Odvětví vyžaduje velké investice do výzkumu a vývoje, jakož i velmi vysoké kapitálové náklady. Čím větší je podíl společnosti na trhu, tím snadněji si může tyto náklady dovolit financovat. Konkurenti, kteří čelí zmenšujícímu se konkrétnímu trhu, považují za obtížnější udržet úroveň investic potřebných k udržení konkurenceschopnosti. Čínské společnosti měly od počátku výhodu největšího domácího trhu a dokázaly ji okamžitě využít. K tomu připojily pokrytí velké části světového trhu, což jim ulehčilo možnosti investic do vlastní technologie. Čím větší část trhu získává Čína jako dodavatel 5G infrastruktury, tím rozsáhlejší je část infrastruktury 5G, kterou mohou ovládat.

Rozvoj 5G spočívá ve vlastnictví řady technologií výroby, včetně polovodičů, optických vláken, vzácných zemin a materiálů. Čína ovládla všechny tyto prvky, takže nyní nebude záviset, nebo pouze málo, na zahraničních dodavatelích. Polovodiče poskytují dobrý příklad zvyšování čínského vedení v 5G. Čína nyní spotřebuje více než polovinu světových polovodičů a začala nahrazovat americké polovodiče vlastními. Rozsah rozvoje v této oblasti jí umožňuje provádět investice potřebné k překonání současné mezery v kvalitě. Rozsah čínské výroby polovodičů jí umožňuje vyvíjet zásadní tlak na alternativní výrobce polovodičů. Polovodiče jsou samozřejmě nepostradatelné pro celou řadu technologií a průmyslových odvětví, kromě 5G.

Úspěch Číny v rozvoji infrastruktury 5G se také promítá do předností v řadě nových technologií spojených s technologií 5G. Umělá inteligence je dobrým příkladem. Je protkána průmyslovým internetem. Jak Čína ovládá stále více a více dat generovaných svou infrastrukturou 5G, může produkovat dokonalejší umělou inteligenci, protože to je to, z čeho umělá inteligence vzniká. Čím více dat, tím lepší umělá inteligence. Je to přirozený cyklus.

V příštích pěti letech bude vytvořeno globální teritorium a a rozhodnuto o tom, kdo s konečnou platností ovládne ve světě aplikaci 5G. Otázkou je, zda v tomto okně mohou Spojené státy a naši spojenci vytvořit dostatečnou konkurenci pro Huawei, aby si utrhli dostatečný podíl na trhu, aby si udrželi takovou dlouhodobou a silnou konkurenční pozici nezbytnou k tomu, aby se vyhnuli dominanci Číny. Čas je velmi krátký a my a naši spojenci musíme jednat rychle. I když toho musíme udělat hodně, především je nutné učinit hned dvě rozhodnutí. Nejprve musíme ve Spojených státech rozvinout spektrum, nezbytné pro robustní systém 5G. To jsme neudělali.

Jedná se o spektrum středního pásma, nazývané C-blok nebo C-pásmo. Federální komise pro komunikace – FCC usilovně pracovala na tom, aby se spektrum C-pásem dostalo na trh prostřednictvím aukce. Je nezbytné, aby se to podařilo během několika příštích měsíců. I tehdy budou Spojené státy potřebovat 400 000 základních stanic, aby pokryly Spojené státy, pokud budou spoléhat pouze na pásmo C. Tato výstavba by mohla trvat až deset let nebo déle. Pro srovnání, dnešní bezdrátový systém běží na 70 až 80 000 základních stanicích. Čína již nainstalovala přibližně 100 000 základních stanic pro 5G. Po zrušení C-pásma budeme muset postavit 400 000 základních stanic pro celostátní pokrytí 5G.

V současné době existuje několik zajímavých návrhů na nastartování US 5G také zpřístupněním spektra L-pásem pro použití společně s C-pásmem. Použitím vzestupného L-pásma bychom mohli dramaticky snížit počet základnových stanic potřebných k dokončení národního pokrytí. Bylo navrženo, že by to mohlo zkrátit dobu rozšíření 5G v USA z desetiletí na 18 měsíců a ušetřit přibližně 80 milionů dolarů. Zatímco se diskutuje o některých technických otázkách týkajících se používání pásma L, je nezbytné, aby FCC tyto otázky vyřešila, rozhodla o spektru a posunula se kupředu.

Sečteno a podtrženo: musíme se rozhodně vydat do dražby C-pásma a dosáhnout rozlišení na L-pásmu. V sázce je naše hospodářská budoucnost. Při těchto rozhodnutích o spektru musíme mít na paměti, že vzhledem k úzkému oknu, ve kterém čelíme, riziko ztráty 5G boje s Čínou, by mělo převažovat všechny ostatní úvahy. Za druhé, musíme se rozhodnout o koni, kterého budeme v tomto závodě jezdit. Kdo je dodavatelem 5G vybavení nebo dodavatelů, na které se budeme spolehnout, že budeme úspěšně soutěžit s Huawei po celém světě, získáme smlouvy s operátorů a otupíme snahu Huawei o nadvládu?

Je to jako vždy – je v pořádku říct našim přátelům a spojencům, že by neměli instalovat Huawei, jejichž infrastrukturu se chystají nainstalovat? Pokud my, naši spojenci a další země, které nechtějí dát svůj ekonomický osud do rukou Číny, nechceme instalovat infrastrukturu Huawei, musíme mít dnes na trhu alternativu.

Co vlastně zákazník hledá? Co operátor hledá při přechodu z 4G na 5G? Je to jednorázové rozhodnutí. Je to velké rozhodnutí. Nemůžeme si dovolit udělat chybu. Všichni musíme vědět, že kupujeme spolehlivý systém, který bude fungovat, protože nemáme na luxus koupit systém a pak ho zahodit. A potřebujeme systém, který umožní bezproblémový přechod od nainstalované základny 4G na 5G. A musíte vědět, že dodavatel má trvalou moc, jde o běh na dlouhou trať.

Jde o produkty, které jsou dnes nutné k získání kontraktů, a právě teď mohou Huawei konkurovat pouze dvě společnosti: Nokia a Ericsson. Mají spolehlivé produkty. Mohou zaručit výkon. Osvědčují se v řízení přechodu zákazníků ze 4G na 5G. Hlavními obavami u těchto dodavatelů je skutečnost, že nemají ani rozsah Huawei ani podporu silné země s velkým již fungujícím trhem, jako je Čína.

Nyní existují návrhy, že by tyto obavy mohly Spojené státy vyrovnat zakoupením kontrolního balíku akcií Nokie, nebo Ericssonu buď přímo, nebo prostřednictvím konsorcia soukromých amerických a spřízněných společností. Umístěním našeho velkého tržního a finančního podílu do jedné nebo obou těchto firem by vznikl mnohem hrozivější konkurent a odstranily by se obavy ohledně jeho setrvačné síly. My a naši spojenci musíme tento přístup aktivně zvažovat.

Nyní se nedávno hovořilo o pokusu vyvinout přístup OpenRAN (Otevřená cesta), který si klade za cíl donutit RAN otevřít jeho komponenty a nechat tyto komponenty vyvinout inovátory z USA nebo Západu. Problém je v tom, že se jedná o sen. Tento přístup je zcela nevyzkoušený a trvalo by mnoho let, než by mohl být odstartován – za deset let, pokud vůbec. Dnes, jak jsem řekl, potřebujeme produkt, který může ihned získat kontrakty, osvědčená infrastruktura, která otupí náskok Huawei. Jako diktatura může Čína zabezpečit celonárodní přístup – vláda, její společnosti, akademická obec, a jednat společně jako jeden celek. Toho nejsme schopni dosáhnout. Když jsme v minulosti čelili podobným výzvám, jako byla druhá světová válka a technologická výzva ruské studené války, jako svobodní lidé jsme se sjednotili. Podařilo se nám vytvořit úzké partnerství mezi vládou, soukromým sektorem a akademickou obcí, a díky této spolupráci jsme zvítězili. To není nyní možné zopakovat. V padesátých letech jsme se sjednotili v době, kdy letěl první Sputnik. Dnes podobný katalyzátor nemáme. Budeme-li chtít čelit tomuto blitzkriegu a udržet si naše technologické vedení, naši ekonomickou moc a nakonec naši národní bezpečnost, potřebujeme, aby veřejný a soukromý sektor, spolupracovaly a šly bok po boku. Našim přátelům ze soukromého sektoru bych řekl, že spolupráce s ČLR může přinést krátkodobé výhody, ale žádám vás, abyste zpochybnili dlouhodobou spolupráci a přísliby přístupu na trh. Konečným cílem ČLR je nahradit vás čínskou společností.

Univerzitní kolegové a kolegové z ideových center, žádám vás, abyste nedovolili krádež technologie pod rouškou akademické svobody. Nedovolte ČLR diktovat váš výzkum nebo vás tlačit, abyste ignorovali rozmanité hlasy ohledně kontroverzních témat. Zvažte, zda každá oběť akademické integrity nebo svobody stojí za kompromis.

U našich spojenců oceňuji úsilí postavit se čínskému ekonomickému tlaku, ale musíme udělat více a jednat společně. Nezapomeňte, že náš kolektivní ekonomický vliv a moc jsou mnohem silnější.

V celé historii čelily svobodné společnosti sjednoceným protivníkům. V kritických okamžicích dosáhly jednoty k nezbytnému k vítězství, ne proto, že by byly nuceny tak učinit, ale proto, že se tak svobodně rozhodly. Stejně se musíme rozhodnout i dnes.“

List KS Číny k tomu 17. 2. 2020 napsal: V průběhu bezpečnostní konference v Mnichově varovala mluvčí amerického Kongresu Nancy Pelosiová vlády EU, v souvislosti s klíčovou pozici Huawei na globálním trhu 5G, před tak zvaným „čínským rizikem“. Obvinění odmítla ve svém vystoupení přímo na konferenci místopředsedkyně „Výboru pro zahraniční věci Čínského národního lidového kongresu“ (NPC) Fu Yingová. Pelosiová, podobně jako generální prokurátor Donald Barr obvinila ČLR, že se prostřednictvím svého telekomunikačního giganta Huawei pokouší získat absolutní digitální nadvládu a vyhrožuje ekonomickými ztrátami zemím, které nebudou využívat čínské technologie.

Pelosiová rovněž varovala evropské státy, aby neustupovaly ČLR v otázce telekomunikační infrastruktury pouze kvůli finančním výhodám. Fu – Yingová uvedla, že technologie jsou pouze nástrojem a ČLR využila za posledních čtyřicet let mnoho západních technologií. Korporace jako Amazon, Microsoft, IBM a další vedou v ČLR velmi aktivní byznys.

Od doby, kdy začala ČLR rozvíjet sítě 1G až 4G pocházely všechny technologie z rozvinutých západních zemí a ČLR si udržela svůj politický systém. Politický režim, pod vedením Komunistické strany dosáhl úspěchů a nepodstoupil žádné technologické riziko.

Proč by tedy mělo zavedení technologie 5G v západních zemích trvale ohrozit jejich politický systém? Nejsou nakonec západní demokracie natolik křehké, že jediná technologická korporace, jako Huawei může ohrozit tyto režimy?

Je pravda, že většina zahraničních korespondentů uvedla, že místopředsedkyně Fu-Ying „měkkým“ způsobem demonstrovala tvrdý postoj.

Podle zkušeného Williama Barra je stupeň ohrožení USA poměrně vysoký a působnost navrhovaných řešení k překonání čínské technologické převahy je zřejmě v krátkém čase nedosažitelná. Jestliže jsou zoufalé Spojené státy, je otázkou, jak problém bude řešit EU – nehovoříc pak již o České republice. Jde o další progresivní skok komunistické vlády, kterého se před tím podařilo dosáhnout pouze Stalinovi vítězstvím ve Druhé světové válce, což vedlo až k získání rovnováhy a posléze převahy SSSR v oblasti raketové techniky.

Problém není řešitelný vojenskou cestou. Od roku 1945 spojené státy a NATO byly vojensky neúspěšné. Co tedy bakteriologická válka?

Vědci usuzují, (a někteří odvážní na to i veřejně poukazují) že zmutovaný „Coronavirus“, který již vraždil v roce 2008, byl vytvořen v amerických laboratořích. Koncem ledna o možnosti biologického útoku promluvil i bývalý člen komise OSN pro biologické zbraně Igor Nikulin. Ruští odborníci na bakteriologickou válku hovoří, že by mohlo jít o „průzkum bojem“. Cílem je zřejmě zjistit možnosti čínské bakteriologické ochrany a nikoli o plnohodnotné napadení za použití biologických zbraní. Světová zdravotnická organizace se zatím neodhodlala ve spojení s „Coronavirem“ k vyhlášení mimořádné situace v oblasti všeobecné ochrany zdraví lidstva.

Mezitím, zatím co se odborníci pokoušejí lokalizovat virus, lékaři, vědci i vojáci se pokoušejí určit a pochopit oč se vlastně jedná. Nehledě na to, že téma „Coronaviru“ začala média publikovat poslední měsíc, v čínské kanceláři „Světové zdravotnické organizace“ ještě 31. 12. 2019 ohlašovali, že ve městě Wuchan (12 milionů obyvatel) dochází k šíření pneumonie neznámého typu. Tehdy prohlašovali, že původcem onemocnění jsou „plody moře“ a nepředpokládali, že se virus přenáší z člověka na člověka. V důsledku toho bylo ztraceno mnoho času, který mohl posloužit rychlému určení původu. Ještě méně přijatelný je fakt, že virus se dobře skrývá za ostré plicní infekce.

Kvůli symptomům, podobným na obyčejné nachlazení, nebo plicní infekce, se nakažení neobracejí ihned na nemocnice, což vede k mnoha horším následkům později. Nemoc se zpočátku projevuje lehkým kašlem po dobu asi jednoho týdne, který je doprovázen dušností, což nakažené nakonec donutilo navštívit specialistu – uvedl profesor nových infekčních nemocí a globálního zdravotnictví na Oxfordské univerzitě Peter Horby. Navíc k rozšíření infekce došlo v období oslav čínského Nového roku, který oficiálně začal 24. ledna. V tomto období stovky milionů Číňanů cestují jak uvnitř země, tak i do zahraničí.

To je k šíření epidemie a nyní o samotném viru. Podle vyjádření vedoucího oddělení epidemiologie Pasteurova Institutu v Paříži, je „Coronavirus“ na 80 % podobný viru „SARS“, který v létech 2002 – 2003 vyvolal skutečnou paniku. To nakonec potvrdili i čínští lékaři. Tehdy se ve světě nakazilo 8346 lidí a zemřelo 348 osob v ČLR a 298 v Hong Kongu. Výsledky působení „Coronaviru“ nejsou zatím plně k dispozici.

Nyní se dostáváme k tomu, kde se se vzal minulý a současný virus. Vědci krčí rameny a slovo si berou politici a vojáci. Plukovník ČLOA Dai – Chu uvedl, že virus H7NO rozšířily v ČLR Spojené státy. Již v roce 2013 plukovník oznámil, že virus byl vyprodukován v amerických laboratořích, jako biologická zbraň. Tehdy prý čínská vláda nevěnovala pozornost stopám, které vedly za oceán. USA tehdy vedly válku proti Iráku a obávaly se, že toho čínská vláda využije k dosažení vlastních cílů.

K odvedení pozornosti vlády ČLR od války, nasadily USA virus SARS, rozpracovaný americkými vědci.

V ČLR, přesně v souladu s plány USA, vznikla panika a Peking neměl zájem o útoky proti Washingtonu.

Slova čínského plukovníka nepřímo potvrdil bývalý člen komise OSN pro biologické zbraně (1998 – 2003) již zmíněný Igor Nikulin: „Americké vojenské biolaboratoře jsou dislokovány po celém světě. Je jich asi 400 a USA za ně ročně vydávají miliardy USD a neutrácejí je pouze pro zábavu. V roce 2010 se v jedné takové laboratoři, která patřila americkému vojenskému námořnictvu v Indonésii, stalo následující: v laboratoři se prováděly nepovolené experimenty a to i s virem ptačí chřipky, které vyvolaly na místě epidemii. USA odmítly poskytnout indonéskému ministerstvu zdravotnictví výsledky těchto experimentů.“

Dále uvedl: „Může se jednat o záměrné škodlivé kroky USA k vyvíjení tlaku na čínské partnery, mohou to být také aktivity soukromých amerických korporací, které vyvíjejí nové nemoci, aby mohly profitovat z prodeje nových léků.“

USA to samozřejmě odmítaly a budou odmítat i nadále, přestože vojenské biolaboratoře pracují u hranic ČLR i Ruska. Při tom představitelé vlád zemí, ve kterých jsou umístěny, nemají právo je kontrolovat. Kromě toho, dokonce i po tom, kdy v Gruzii byla odhalena výroba biologických zbraní a pokusy na lidech, vlády USA předstíraly, že o nic vlastně nešlo. V listopadu 2017 však náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov otevřeně uvedl, že celá řada států kamufluje biologické zbraně bojem proti skutečným epidemiím infekčních nemocí jak u lidí, tak hospodářských i volně žijících zvířat a rostlin. Tehdy rovněž prohlásil, že Rusko by mělo být připraveno k odražení podobné hrozby.

Podle názoru Rjabkova může být biologická zbraň použitá proti Rusku jak státními, tak i soukromými subjekty, (soukromými vojenskými společnostmi) které se již dávno staly jedním z hlavních nástrojů vyvolávání lokálních konfliktů po celém světě a využívají je světové finanční elity. Proto je nezbytné držet v pohotovosti síly a prostředky pro rychlé reakce, schopné analyzovat okamžitě situaci na místech a přijímat neodkladná opatření k odvracení epidemie.

O rok později – v září 2018 bývalý ministr státní bezpečnosti Gruzie Igor Giorgradze předložil dokumenty a požadoval okamžité vyšetření aktivit americké biolaboratoře v Gruzii, kde probíhaly pokusy na lidech, při čemž některé skončily smrtí. Ruská tisková agentura „Kaťuša“ tehdy podrobně popsala tyto dokumenty a předložila i jejich počítačové kopie. Nicméně i zde následovalo absolutní ticho.

Této otázce není přikládán potřebný důraz na nejvyšší úrovni ani dnes. Podle funkcionářů ruské radiační, chemické a biologické ochrany je předčasné hovořit o biologickém útoku. Je sice pravdou, že „Coronavirus“ nese většinu příznaků klasické biologické zbraně: vysoký efekt použití; obtížnost včasného zjištění biologické infekce; přítomnost latentní (inkubační) doby působnosti, což vede ke zvýšení tajnosti použití biologické zbraně; schopnost rozšíření v podobě epidemie. Zatím prý nejde o skutečnou válku, ale o „průzkum bojem“. Pokud čínská vláda nic neutajuje, lokálnost uvedené epidemie, která vypukla v jediném městě, neguje reálnost biologického útoku. Pokud by někdo chtěl zasadit skutečný úder biologickou zbraní, pak by uvedena epidemie vypukla současně v celé řadě milionových měst, tím více, že nyní je docela snadné uspořádat dodávku virů. Podle ruských představitelů vojsk ochrany proti biologickým zbraním jde tedy pouze o „průzkum bojem“ jehož cílem je zjistit jak účinně a koordinovaně pracují vojska ochrany, zvlášť důležitá je potřeba vědomí, že „průzkum“ byl proveden v době celonárodních svátků a je tedy snadné zjistit, jak bude reagovat čínská vláda v případě mimořádné situace. Podle vojenských expertů je to buď nasazení virů s komerčním cílem, anebo příčiny vůbec nebyly způsobeny člověkem. Ve druhém případě musí na tuto otázku odpovědět vědci. Nicméně vojáci všech států si učiní závěry a pro pravděpodobného protivníka jde o velmi cennou informaci, která dá jasně na vědomí, jak bude postupovat nepřítel, pokud se rozhodne pro skutečný rozsáhlý úder.

Pokud by Číňané našli skutečný důkaz, že virus byl rozšířen Američany, není potřeba být naivní. Nemohou totiž nic dokázat a USA se k činu nepřiznají. Stačí si připomenout válečné zločiny USA ve Vietnamu a Jugoslávii. Ve Vietnamu americké letectvo rozptýlilo nad Vietnamem 72 milionů litrů defoliantů typu „Agent Orange“. Mezi nimi bylo i 44 milionů litrů tetrachlordibenzodioxinu, který v lidském organismu člověka spolu s vodou a potravou vyvolává onemocnění jater a krve, masivní vrozené vady novorozenců a narušuje průběh normálního těhotenství. Ještě po ukončení války zemřelo na následky několik desítek tisíc Vietnamců. Celkem však bylo ve Vietnamu 4,8 milionů oběti nasazení defoliantů, včetně 3 milionů oběti, které postrádaly přímo. Žádný vládní politik nebyl vyzván k odpovědnosti.

Ve válce proti Srbsku používaly USA bomby a munici s ochuzeným uranem. Dodnes je Srbsko země s největším počtem onkologických onemocnění na světě. To však nezabránilo Billu Clintonovi, aby v klidu odešel do důchodu a jeho manželce, aby se dopustila válečných zločinů v Libyi a pak kandidovala na prezidentku USA. Šlo o miliony lidí a zde jde „pouze“ o několik tisíc Číňanů. Pravda však nakonec vždy vyjde na světlo. V roce 2010 se vláda USA přiznala z rozšíření infekce syfilidy ve čtyřicátých létech v Guatemale, s cílem studia nemoci a získání léků proti ní. Od té doby prošlo 80 let. Takže pokud vlády USA nikdo nedonutí, aby umožnily přístup k výsledkům činnosti svých výzkumů biologických zbraní, nedoví se o tom lidstvo dříve, než za sto let. Zatím je však pravděpodobné, že účinnost nynějšího „Coronaviru“ je na hony vzdálena od „zbraně soudného dne“ a epidemie bude zřejmě potlačena do půl roku.

Mnohem otevřeněji hovoří o nasazení „Coronaviru“ politolog Jevgenij Satanovskij, který prohlásil „Coronavirus“ 2019 – nCoV za biologickou zbraň proti ČLR: „K vypuknutí epidemie „Coronaviru“ v ČLR došlo ve správném okamžiku pro USA. V plném proudu je obchodní válka USA s ČLR, kterou USA nevyhrávají. Ve stejném okamžiku probíhá strašný úder „Coronavirem“, který otřásl čínskou ekonomikou a zasadil ohromující ránu čínské turistice. Neví se, kde vznikl „Coronavirus“, stejně jako se neví, kde se zrodil AIDS. Možná ve Wuchanu, možná ve vojenské biologické laboratoři v USA. Ať je již vznik označován za teorii spiknutí nebo ne, je faktem, že se „Coronavirus“ objevil právě včas. Ve prospěch teorie spiknutí hovoří vlastnosti „Coronaviru“, připomínající atypický zápal plic. „Coronavirus“ napadá dospělé lidi a dětem se vyhýbá, což protiřečí zásadám standardní virologie o zranitelnosti děti, vzhledem k jejich nedostatečné imunitě. Jediný stát, který má prospěch z epidemie, jsou USA. USA za celou soudobou historii se dokázaly vyhýbat akceptování mezinárodních smluv a dohod a zákaz biologických zbraní není výjimkou.

Karel Kluz(Minipoznámka metéra: Největší světové teroristické vraždící monstrum – Spojené státy – křičí chyťte zloděje…)