Ptám se Turků: Jaký je váš problém se Sýrií?

Zeptejte se sami sebe, proč jsou turečtí vojáci zabíjeni v Sýrii? Co je důvodem, proč bojují? O jaký spor jde?

Rozhovor se Syrským prezidentem Assadem pro Rusko 24TV

Dobrý den! Toto je „Mezinárodní recenze“ s Jevgenijem Primakovem. Dnes jsme v Damašku, v našem dočasném studiu. Jeho Excelence, prezident Bashar al-Assad, není naším hostem ve studiu – spíše jsme my jeho hosty. Pane prezidente, velmi děkuji, že jste nás přijal a že jste nám dal čas na tento rozhovor. Jsme rádi, že jsme s vámi a vidíme, že jste za těchto obtížných okolností v dobrém stavu.

President Assad: Jste vítáni. Jsem velmi rád, že mohu přijmout ruskou národní televizní stanici.

Otázka: Děkuji vám, pane prezidente. Nejdůležitějším tématem nyní, kromě války s terorismem, kterou vede vaše země, jsou samozřejmě události v guvernéru Idlibu a nebezpečí konfrontace mezi Syrskou arabskou republikou a Tureckem. Turecké síly přímo podporují to, co se nazývá „opozice“, ačkoli v jejich řadách vidíme prvky, které patří k teroristickým organizacím, které jsou spojeny s Al Kajdou a dalšími organizacemi. Turecké jednotky se také účastní útoků proti syrským silám. Otázka zní: Co se změnilo ve vztazích mezi vámi a Erdoganem, mezi Sýrií a Tureckem? Před rokem 2011 vás Erdogan nazýval „bratrem“ a vaše dvě rodiny byly přátelé?

Jevgenij Primakov v rozhovoru se Syrským prezidentem Basharem al-Assadem

Assad: Jádrem problému je americká politika. V určitém okamžiku se USA rozhodly, že sekulární vlády v regionu již nejsou schopny provádět plány a role, které jim byly přiděleny. Mám na mysli samozřejmě země, které byly spojenci Spojených států a nikoli země jako Sýrie, kde tomu tak není. Rozhodli se nahradit tyto režimy muslimského bratrstva, které používají náboženství k vedení veřejnosti.

Tím by se věci pro americké a západní plány obecně staly jednodušší. Tento proces „nahrazení“ začal takzvaným Arabským jarem. Samozřejmě v té době jedinou zemí vedenou muslimským bratrstvím v tomto regionu bylo Turecko prostřednictvím samotného Erdogana a jeho příslušnosti k bratrství. Předtím byly naše vztahy s nimi dobré v politické i ekonomické oblasti. Dokonce jsme měli bezpečnostní a vojenskou spolupráci. Mezi Sýrií a Tureckem nebyly vůbec žádné problémy. Nic jsme proti nim neudělali a nepodpořili jsme žádné nepřátelské síly. Věřili jsme, že jsou sousedi a bratři.

Je známo, že muslimské bratrstvo bylo první organizací, která schválila násilí a použila náboženství k získání moci. Nyní se ptáme sami sebe, proč jsou turečtí vojáci zabíjeni v Sýrii? Jaká je příčina, za kterou bojují? Co je spor? Neexistuje žádný důvod, dokonce ani Erdogan sám není schopen říct Turkům, proč posílá svou armádu do boje v Sýrii.

Jediným důvodem je muslimské bratrstvo a nemá nic společného s tureckými národními zájmy. Souvisí to s Erdoganovou ideologií, a proto musí turecký lid za tuto ideologii zemřít. Proto nedokáže tureckému lidu vysvětlit, proč jsou jeho vojáci zabíjeni v Sýrii.

Otázka: Existuje nějaká naděje na postupné navazování komunikace mezi Tureckem a Sýrií, přinejmenším mezi armádou a zpravodajskými službami a v budoucnu možná diplomatické vztahy?

Assad: Během posledních dvou let se uskutečnila řada intenzivních setkání mezi ruskými a tureckými úředníky a navzdory turecké agresi se uskutečnilo několik setkání mezi syrskými a tureckými bezpečnostními úředníky. Naším společným cílem s Rusy bylo odsunout Turecko od podpory teroristů a vrátit ho zpět na své přirozené místo. Pro Sýrii a pro vás také je Turecko sousední zemí. Je přirozené mít zdravé vztahy se sousední zemí. To je nepřirozené pod záminkou nebo za jakýchkoli okolností mít špatné vztahy. Takže, pokud jde o vaši otázku: Je to možné? Samozřejmě, že ano, ale tohoto výsledku nemůžeme dosáhnout, dokud Erdogan teroristy nadále podporuje. Musí přestat podporovat terorismus, potom se věci mohou vrátit k normálu, protože mezi národy neexistuje nepřátelství. Nepřátelství je způsobeno politickými kroky nebo politikou založenou na zájmech. Na úrovni syrského a tureckého národa neexistují rozdíly ani střety zájmů. Takže, ano, tyto vztahy by se měly vrátit k normálu.

Otázka: Je to vaše zpráva tureckým lidem, že proti nim není nepřátelství? Rozuměl jsem vám správně?

Assad: Samozřejmě, že jsme je popisovali jako bratrské lidi, i teď se ptám tureckých lidí: Jaký je váš problém se Sýrií? Jaký je problém, za který si turecký občan zaslouží zemřít? Jaký je nepřátelský čin, malý nebo velký, provedený Sýrií proti Turecku během války nebo před ní? Není žádný. Mezi Sýrií a Tureckem jsou smíšené manželství a rodiny a každodenní interakce a zájmy. V Turecku existují skupiny syrského arabského původu a v Sýrii jsou skupiny tureckého původu. Tyto interakce existovaly po celou historii. Není logické, že mezi námi existuje spor.

Otázka: Pane prezidente, uvědomuji si, že mluvím s hlavou státu. Přesto se nemůžu zeptat na lidskou dimenzi. Tato osoba (Erdogan) potřásla rukou, byl váš host, přijali jste ho, a on vám říkal bratře a příteli atd. Nyní si dovoluje říci všechny tyto věci. Jak to na vás působí emocionálně?

Assad: Potkal jsem lidi, kteří patří k muslimskému bratrstvu z různých zemí. Jedni z Turecka, někteří byli z Egypta, Palestiny a dalších. Všichni udělali totéž. Říkali pěkné věci o Sýrii nebo o jejich osobním vztahu se mnou, ale když se věci změní, obrátí se proti nám. Tak to je muslimské bratrstvo. Nemají žádnou politickou, sociální ani náboženskou etiku. Pro ně náboženství není forma dobrého. Je to násilí. To je jejich princip. Erdogan je členem oportunistického muslimského bratrstva, a proto je pro něj normální dělat to, co udělal. Nedostatečná jasnost a nekonečné lhaní jsou součástí jejich povahy.

Otázka: Válka ve vaší zemi trvá devět let. To je dvakrát tak dlouhá doba jako trvání druhé světové války Velké vlastenecké války. Brzy budeme připomínat 75. výročí našeho vítězství, což je velmi důležitá událost pro Rusko. Jakou sílu má syrský lid, který mu umožňuje přežít a zvítězit a vyhnout se zoufalství? Jaké to je tajemství? Je to vnitřní síla nebo něco jiného? Nebo prostě máte lepší zbraně?

Assad: Je třeba zvážit několik faktorů. Skutečnost, že jsme malá země, znamená, že tyto faktory z nás dělají v této válce silnou zemi. V první řadě, národní povědomí a veřejné mínění. Bez všeobecného povědomí syrského lidu, že to, co se děje, je výsledkem západního spiknutí proti jejich zemi. Sýrie mohla zahynout nebo být zničena velmi rychle. Tato populární realizace vytvořila národní jednotu navzdory různým politickým sklonům nebo různým kulturním a sociálním sdružením – etnickým, náboženským nebo sektářským skupinám. Toto vědomí vytvořilo jednotu se státem při konfrontaci s terorismem. To je velmi důležitý faktor.

Druhým faktorem je legendární syrská lidová kapacita obětování, kterou jsme byli svědky především prostřednictvím syrské arabské armády. Za normálních okolností by člověk věřil, že tyto oběti lze nalézt pouze ve filmech nebo románech, zatímco ve skutečnosti byly patrné v každé bitvě, a to je to, co chránilo zemi.

Kromě obětí armády obětovali i samotní lidé. Žili v mimořádně obtížných podmínkách. Neustálé ostřelování, sankce a špatné ekonomické podmínky. Nicméně lidé zůstali pevní ve své zemi.

Třetím faktorem je veřejný sektor, který hrál důležitou roli při udržování státu pohromadě. Za nejhorších okolností byly platy nadále vypláceny, školy byly v provozu a občanům byly poskytovány každodenní základní služby. Sečteno a podtrženo, služby byly nadále poskytovány tak, aby život pokračoval.

Kromě těchto faktorů nás podporují i naši přátelé, zejména Rusko a Írán. Podporovali nás politicky, vojensky a ekonomicky. Všechny tyto faktory společně pomohly Sýrii setrvat až dosud.

Otázka: Pokud vám to nebude vadit, budu se o těchto faktorech podrobněji zabývat a začneme se syrskou společností a tím, co jste řekl o její rozmanité kultuře a toleranci mezi různými etnickými, kulturními a náboženskými skupinami. Extrémističtí teroristé zasáhli tuto syrskou charakteristiku vážnou ranou propagací extremistických požadavků a extremistické ideologie. Včera jsme byli ve starém městě Damašku a nedokázali jsme si představit, jaká by byla situace, kdyby se v Damašku objevila černá vlajka kalifátu, což si lze jen s hrůzou představit. Do jaké míry je Sýrie připravena přestavět se na multikulturní stát, tolerantní, sekulární atd.?

Assad: To, co chci říci, může znít zveličeně, ale přirozeně mluvím v reálných termínech a nelíbí se mi nadsázka. Ve skutečnosti je dnešní syrská společnost, pokud jde o soudržnost a sociální integraci jejích různých segmentů, lepší než před válkou. Je to z jednoduchého důvodu. Válka je velmi důležitou lekcí pro jakoukoli společnost, ponaučení, že extremismus ničí a že nepřijetí druhé je nebezpečné. V důsledku toho se tyto segmenty v naší společnosti spojily.

Pokud jdete do starého města nebo do jakékoli oblasti pod vládní kontrolou, tento problém neuvidíte vůbec. Naopak, jak jsem již zmínil, věci jsou lepší než dříve. Problém je v oblastech, které byly mimo vládní kontrolu. Proto se v tomto ohledu vůbec netrápím, navzdory pokusu o západní vyprávění, který ukazuje, že válka v Sýrii je mezi sektami, což není pravda. Válka mezi sektami znamená, že dnes přijdete do této oblasti a najdete jednu barvu a v jiné oblasti najdete jinou barvu a na jiném místě třetí a čtvrtou barvu. Toto není náš případ. Uvidíte všechny barvy Sýrie, bez výjimky, ve státem kontrolovaných oblastech. Vzhledem k tomu, že v oblastech kontrolovaných terorismem nehledají barvu, ale části jedné barvy, což je extrémní barva. Je tomu tak proto, že s nimi mohli žít pouze extremisté na druhém konci extremismu, a proto velký počet lidí uprchlo z oblastí kontrolovaných terorismem do oblastí kontrolovaných státem. Výzva bude v oblastech, které teroristé okupovali.

Otázka: To vyvolává otázku možnosti udělit amnestii. Existuje mnoho lidí, kteří byli zmateni propagandou teroristů a extremistů. Někteří z nich spáchali zločiny. Ostatní byli členy ozbrojených skupin, které spáchaly teroristické činy. Jsou však i ti, kteří zbraně nenesli, nebo je nosili bez zabíjení lidí. Jaké jsou důvody, pro které je vláda může oslovit? A mohou existovat kompromisy, jimiž lze těmto lidem odpustit? To je velmi důležitá morální otázka. A kromě morálního rozměru existují i právní aspekty, jak vyřešit jejich postavení a integrovat je do společnosti a možná také do armády.

Assad: V tomto typu války musí být amnestie klíčovým prvkem domácí politiky. Nemůžeme obnovit stabilitu, pokud nepřipustíme amnestii za chyby, které byly učiněny. Od samého začátku války jsme pravidelně přijímali vyhlášky o amnestii, které omlouvají všechny, kdo jednali proti národnímu zájmu. V oblastech, které byly ovládány militanty, jsme provedli to, čemu říkáme místní usmíření, které vedlo k právně milostivým jednotlivcům ze strany státu. Všichni, kdo drží zbraně, dostanou amnestii za předpokladu, že se vrátí do svého normálního občanského života pod vládou právního státu. Tento proces byl velmi úspěšný a obnovil stabilitu ve velkém počtu oblastí.

Existují velmi omezené případy, které nelze uznat za amnestii, například ti, kteří spáchali trestné činy a vědomě zabili velké množství lidí. Většina z nich jsou terorističtí vůdci. Pokud však jde o širší situaci, domnívám se, že většina lidí se chce do státu vrátit, protože velké množství z nich, kteří měli zbraně, bylo ve skutečnosti nuceno tak učinit. Neměli na výběr: buď máte zbraně, nebo jste zabiti. Tito lidé nejsou nutně extremisté. Nemají teroristickou minulost. Jsou to obyčejní lidé, kteří byli nuceni nosit zbraně.

Stejně tak existují lidé, kteří museli ze stejných důvodů zaujímat politická nebo veřejná postavení ve sdělovacích prostředcích ve prospěch teroristů, to víme. Proto věřím, že většina z těchto lidí podporuje stát a spolu s námi po celou dobu s námi spolupracovala a komunikovala. Plně tedy s vámi souhlasím, musíme pokračovat v poskytování amnestie a v tomto procesu musíme pokračovat v nových oblastech, které osvobodíme, zejména proto, že chceme, aby se většina Syřanů uvnitř a mimo Sýrii vrátila do své země.

Otázka: Nyní budeme hovořit o obnově státu, ale stát vždy sestává z lidí. Když mluvíme o teroristech, buď je donutíme, aby složili zbraně, nebo je přesvědčíme, aby je shodili a vrátili se k jejich smyslům. Naopak existují lidé, kteří vnímají spravedlnost. A určitě potkáte státní úředníky, ať už v bezpečnostních nebo policejních agenturách, kteří musí oslovit a vyřešit status těch, kteří se stali teroristy na druhé straně. Tito úředníci se mohou zlobit a je pro ně těžké to přijmout. Například, pokud vidím tohoto jednotlivce, který mířil svou zbraní na mě, žijící nyní se mnou na stejné ulici a kupující chléb ze stejné pekárny jako já, jak se mám chovat? Co říkáte státním příznivcům, kteří nejsou vždy připraveni přijmout takovou amnestii nebo takový akt odpuštění?

Assad: Na začátku války jsme takové případy viděli. Vzpomínám si, když jsem prošel prvním dekretem o amnestii, mnoho Syřanů to nesneslo nejen ve vládě, ale i širší veřejnosti, protože někteří ztratili terorismem členy rodiny. Na začátku jim nebylo snadné říci, že udělíme amnestii, abychom obnovili stabilitu. To však platilo pouze za několik prvních měsíců. Dnes, pokud se zeptáte někoho nebo alespoň těch, kteří podporují stát, bez ohledu na to, zda pracují pro vládu nebo ne, je to nyní přijato, protože viděli výsledky. Ve skutečnosti v mnoha případech prosazují amnestii a urovnání, což velmi pomáhá.

Otázka: Pokud jde o situaci v zemi, nebudu mluvit o tom, kdo řídí tu nebo onu oblast, protože situace v zemi plyne a neustále se mění a měla by být ponechána armádě. Nyní je však jasné, že stát obnovil velké oblasti v jižním Idlibu. Zde se mírový život vrátí, jak se to stalo v jiných oblastech, ve východním Ghouta, Deir Ezzor a v ostatních oblastech osvobozených dříve. Co udělá stát, když vstoupí do osvobozených oblastí? Kde zahájí svou práci? A jaký je nejdůležitější aspekt obnovy mírového života?

Assad: V mnoha oblastech, které jsme osvobodili, nejsou civilisté, protože většina odešla, když dorazili teroristé. První věcí, kterou uděláme, je obnova infrastruktury, aby se místní obyvatelstvo mohlo vrátit. První věcí, kterou potřebují, je elektřina, voda, silnice, policie, obce a další služby. Potřebují všechny tyto poskytovatele služeb. To je první výzva. Druhou, která je stejně důležitá, je přestavba škol tak, aby mohly přijímat studenty. Pokud je infrastruktura dostupná a nemůžu poslat své děti do školy, co to znamená. To znamená, že se nemůžu vrátit do této oblasti. Školy a zdravotnické služby jsou tedy zásadní po odchodu teroristů a obnovení bezpečnosti. Později se samozřejmě zapojíme do místní komunity, abychom zjistili, kdo byl s teroristy zapojen různými akcemi. Jak jsem již zmínil dříve, jedná se o důležitý krok k usmíření a vyřešení postavení těchto lidí, aby se obnovil normální život ve městě.

Otázka: Jaké jsou obtíže, které se objeví během tohoto procesu? A existují spací buňky, které narušují proces rekonstrukce? Jakým problémům čelíte?

Assad: Když jsem zmínil, že milost a usmíření byly úspěšné, neznamená to, že úspěch byl sto procent; nic není perfektní. Někteří z těchto lidí stále mají teroristické sklony a extremistickou ideologii a stále spolupracují s extremistickými skupinami v jiných oblastech a provádějí teroristické činy. V posledních několika týdnech bylo na různých místech nebo pod automobily umístěno několik výbušných zařízení. Tyto teroristické činy si vyžádaly životy mnoha obětí. To však neznamená, že zastavíme proces usmíření, ale spíše musíme lovit tyto spací buňky. Podařilo se nám je zadržet velké množství z nich, ale existují i další, které jsou stále aktivní. Jedna spící buňka by mohla provádět řadu činů vyvolávajících dojem, že existuje velká organizace. Zatímco ve skutečnosti je to jedna buňka složená ze skupiny jednotlivců a jejich zatčením jste schopni obnovit bezpečnost. Tato výzva však zůstane, protože v Sýrii stále existuje terorismus a vnější podpora ve formě zbraní a peněz je tu stále. Neočekáváme proto, že tyto spící buňky budou v dohledné době všechny eliminovány. Budeme pokračovat v eliminaci buněk, dokud se v Sýrii věci nevrátí k normálu.

Otázka: Pane prezidente, za dva měsíce, pokud se nemýlím, bude země i za těchto obtížných okolností pořádat parlamentní volby. Jak obtížné to bude? Nebo by postupovali podle plánu a nic jim nezastaví nebo jim nebude bránit?

Assad: Existuje ústava a my se jí řídíme. Nevzdáváme se západním hrozbám ani západním přáním a neuznáváme žádný jiný faktor než naši ústavu. Otázka odložení ústavních lhůt, ať už pro prezidentské nebo parlamentní volby, byla u nás několikrát nastolena a my jsme to odmítli během války. Parlamentní volby se budou konat za pár měsíců a budeme postupovat podle ústavního programu bez ohledu na cokoli.

Otázka: Mluvili jsme o domácí situaci, pojďme nyní mluvit o vnějším prostředí. Syrská arabská republika je od roku 2011 podrobena přísně vynucené izolaci nejen ze strany Američanů a Evropanů, což se očekávalo, ale také Arabské ligy a jejích členských států, včetně států Arabského zálivu. Víme, že velvyslanectví Spojených arabských emirátů bylo znovu otevřeno a že Omán jeho ambasádu nezavřel a nadále pracoval jako obvykle. Vidíte pozitivní změnu ze strany arabského světa, nebo je situace stále tak, jak byla, a tato izolace přetrvává? A jaké jsou vyhlídky vašich kontaktů s Evropskou unií? Nebudu se ptát na Američany, protože vše, co se jich týká, je bohužel jasné.

Assad: Většina arabských zemí udržovala své vztahy se Sýrií, ale ne ze strachu z tlaku. Tyto země vyjádřily podporu Sýrii a jejich přání, abychom porazili terorismus. Západní tlak a zejména Američané však tvrdili, že tyto země zůstanou vzdálené a neotevírají své ambasády v Sýrii, zejména v zemích Perského zálivu. Evropa je však úplně jiná. Ve skutečnosti pro nás Evropa po více než dvě desetiletí a dokonce před touto válkou na globální politické scéně chyběla. Evropa přestala existovat od roku 2003, po americké invazi do Iráku.

Ať už s námi komunikují nebo ne, výsledek je stejný. Ať už otevřou velvyslanectví nebo ne, nemá to cenu. Setkali jsme se s řadou bezpečnostních úředníků z většiny evropských zemí a byli rozumní, ale nemohou změnit kurz. Někteří upřímně řekli: „Nemůžeme se změnit, naši politici nemohou změnit své politiky, protože evropská politika je spojena s politikou americkou.“ Vylezli na strom a jednoduše nebyli schopni sestoupit. Proto neztrácíme čas mluvením o evropské roli a evropské politice. Mistr je Američan. Můžeme mluvit o Američanech a to automaticky zahrnuje Evropany.

Ale v odpovědi na vaši otázku. Ano, nastala změna. Existují jasná přesvědčení, že tato válka nedosáhla toho, co tyto země nebo některé kolonialistické země chtěly, že syrský lid zaplatil cenu, že stabilita zaplatila cenu a Evropané ji nyní platí. Problém uprchlíků v Evropě je obrovský, ale v blízké budoucnosti se nezmění. To je moje přesvědčení.

Otázka: Turecko nyní vydírá Evropu pomocí migrantů. A to právě dělá Erdogan.

Assad: Turecko začalo posílat druhou vlnu uprchlíků do Evropy jako formu vydírání. Erdogan pohrozil, že pošle uprchlíky. Včera byla na různých médiích videa o začátku migračního hnutí směrem do Evropy.

Otázka: V jedné z vašich odpovědí jste se dotkli vztahu s Ruskem. Považujeme to za vztah partnerství. Tento vztah však prošel těžkými roky, kdy Rusko omezilo svou přítomnost na Blízkém východě a v dalších částech světa. Mnoho lidí to považovalo za zradu a Rusko se obrátilo zády ke svým starým spojencům a partnerům. Jak tedy popíšete tyto vztahy, které byly během devítileté války přirozeně posíleny? Protože naši výše uvedení odpůrci, včetně Evropanů a Američanů, kteří jsou „zlými jazyky“, jak říkáme v Rusku, tvrdí, že Sýrie je pod ruskou kontrolou. Je to pravda i ve skutečnosti? Z našeho pohledu na tento vztah nahlížíme jako na partnerství a alianci.

Assad: Naše vztahy s vámi trvají více než šest desetiletí. To není krátká doba a zahrnuje několik generací. Známe se velmi dobře a tento vztah prošel různými zkušenostmi. Za různých okolností, včetně devadesátých let po rozpadu Sovětského svazu, byly naše vztahy s Ruskem vždy založeny na vzájemném respektu, vzájemném vztahu. Nikdy jsme ani v této válce necítili, že se nás Rusko snaží podrazit. Vždy s námi jednali s úctou. I když jsme se lišili, respektovali názory syrské vlády. Toto je obecné pravidlo, které se řídí minulými desetiletími a nezměnilo se, protože je založeno na ruských zvycích, tradicích a perspektivách. Na bilaterální úrovni je tedy vztah mezi Sýrií a Ruskem jednoznačně partnerství, zejména nyní po válce se toto partnerství stalo silnějším a spolehlivějším.

Pokud bychom však chtěli vidět náš vztah s Ruskem z jiné perspektivy, což je ruská mezinárodní role, je tento problém jiný. Dnes se mnoho malých zemí a dokonce zemí střední síly po celém světě dívá na Rusko a do značné míry se spoléhá na jeho roli, protože dnes je povinností Ruska obnovit mezinárodní rovnováhu na světové scéně. Přítomnost ruské vojenské základny v Sýrii není zaměřena pouze na boj proti terorismu, ale také na vytvoření mezinárodní politické rovnováhy v Radě bezpečnosti, jakož i vojenské rovnováhy v různých oblastech s cílem obnovit ruskou roli. Obnovení této role je v zájmu všech států, včetně Sýrie a dalších malých a středních zemí, jak jsem zmínil. Proto se na tento vztah díváme ze dvou perspektiv: partnerství na bilaterální úrovni a vztah založený na této mezinárodní roli, který, jak doufáme, se bude dále zvyšovat, jak tomu bylo od doby, kdy se prezident Putin dostal k moci v roce 2000 a obnovil ruské postavení.

Otázka: Nyní mluvíme o vojenské a politické podpoře. A co ekonomika? Vracíme se k obnově Sýrie, existují velké ruské – nebo neruské – projekty, které pomáhají při rekonstrukci? Existuje stát nebo společnost, která je připravena přijít a investovat do syrské ekonomiky, aniž by se obávala sankcí nebo politických problémů způsobených Spojenými státy a Evropou? Například v Aleppu býval například prosperující farmaceutický průmysl, který kdysi exportoval své výrobky na Blízký východ, a vy to jako lékař víte. Existují nějaké nápady na obnovení průmyslové výroby ve farmaceutické nebo jiné oblasti? A do jaké míry tyto zdroje ovlivní tyto ekonomické projekty?

Assad: Když jsme stavěli naši infrastrukturu v Sýrii v 70. a 80. letech, neměli jsme tehdy ropu. Byla postavena ze syrských peněz a se syrskými schopnostmi. Takže víme, že máme schopnosti a můžeme poskytnout zdroje.

Od roku 2018 existuje zájem velkých společností mimo Sýrii – arabských a nearabských, o účast na rekonstrukci. Děje se však, že Američané vyvíjejí obrovský tlak a ohrožují jednotlivce i společnosti. To bezpochyby vyděsilo některé z těchto společností. To se děje i u ruských společností. Existuje několik ruských společností, které chtějí investovat v Sýrii, ale obávají se. Čínské společnosti mají stejný problém.

Každý problém má však řešení. V poslední době začala do Sýrie přicházet řada velkých mezinárodních společností pomocí různých metod, které jim umožňují vyhnout se sankcím. Tyto společnosti tedy nyní mohou pracovat v Sýrii, aniž by musely čelit sankcím. O těchto metodách samozřejmě nemůžu diskutovat, ale začali jsme vidět návratnost zahraničních investic. Je pravda, že hnutí je pomalé, ale věřím, že je to dobrý začátek – slibný začátek, na podporu procesu obnovy, který jsme zahájili. Nečekali jsme. Začali jsme v některých oblastech, a abychom se mohli rozšířit, musí existovat větší počet společností a investic.

Otázka: Jaké oblasti považujete za prioritní nebo nejatraktivnější pro investory?

Assad: Nejdůležitější je samozřejmě přestavba zničených předměstí. Myslím, že to bude velmi zajímavé pro investiční společnosti a některé již projevily zájem, to je určitě výnosná oblast. Dalším odvětvím je ropa a plyn, což je také ziskové. V Sýrii již v posledních letech působí řada ruských společností a nyní plánují zvýšit výrobu. Největší překážkou, která brání expanzi v tomto odvětví, jsou teroristé a americká okupace nejdůležitějších lokalit ropných vrtů v Sýrii. Američané to samozřejmě vědí, a proto i nadále okupují ropné vrty a brání procesu obnovy. To jsou nejdůležitější odvětví. Samozřejmě existuje mnoho dalších oblastí, které každá společnost potřebuje, ale pro mezinárodní společnosti jsou méně důležité.

Otázka: Jak víme, existuje velký problém způsobený zmrazením syrských fondů v zahraničních bankách. Je kvůli tomu obtížné financovat některé smlouvy?


Assad: To je pravda. Toto je loupež v každém smyslu slova, ale pokud jsou peníze ukradeny, neznamená to, že bychom jako stát a společnost měli přestat vytvářet bohatství. Máme mnoho schopností, a to je jeden z důvodů, proč jsme přežili devět let války. Jsou si dobře vědomi toho, že pokud se válka úplně zastaví, bude syrská společnost schopna stoupat a že budeme ekonomicky silnější, než jsme byli před válkou. Proto se uchýlili k ohrožení syrských a zahraničních společností. Jinými slovy, pokud chce syrský občan investovat v Sýrii, bude pravděpodobně potrestán, nebo bude zabráněno návratu výnosů z ropy do Sýrie. Důležitějším faktorem je pokračující válka, což odrazuje společnosti a brání jim v příjezdu do Sýrie. Pokud budou tyto tři faktory odstraněny, nebudeme mít problém s obnovou země. V Sýrii máme silné lidské a materiální zdroje a máme také věrné přátele jako Rusko a Írán, kteří nám pomohou.

Otázka: Mluvili jsme obecně o Idlibu a dotkli jsme se ropných polí na východ od řeky Eufrat, ovládaných Američany, a víme, že došlo k výpadku energie každé čtyři hodiny a víme, že elektrárny jsou většinou poháněné ropnými produkty. Tento faktor – kontrola ropy a ropných produktů – je pro syrskou ekonomiku zásadní. Máte v plánu obnovit kontrolu nad oblastmi na východ od Eufratu? Jak budete postupovat tímto směrem?

Assad: Vojenskou prioritou je nyní Idlib, proto vidíme, že Erdogan používá všechny své síly a bezpochyby podle amerických směrnic. Je to proto, že osvobozením Idlibu se budeme moci pohnout k osvobození východních regionů. Jak jsem již několikrát řekl, pro ně je Idlib vojensky důležitým postem. Využili veškerou svou sílu k tomu, aby bránili osvobození Idlibu, abychom se nedostali na východ. Navzdory tomu, že dosud nepostupujeme směrem k východnímu regionu, jsme stále v přímé komunikaci s obyvatelstvem. Z jejich strany existuje velké množství hněvu a rozhořčení proti americké okupaci a proti skupinám jednajícím jménem Američanů.

Věřím, že tento hněv se bude postupně zvyšovat a budou existovat operace odporu proti okupantům. Je na národní a ústavní povinnosti státu podporovat jakýkoli akt proti okupaci. Jak plyne čas, Američané nebudou mít populaci, která by je podporovala, ale populaci stojící proti americké okupaci. Nebudou moci zůstat, ani kvůli ropě, ani podporovat teroristy, jako je ISIS a al-Nusra, ani z jiných důvodů. Totéž platí samozřejmě pro Turky, kteří okupují severní část syrských území. Pokud neopustí politické vyjednávání, musí odejít násilím. To budeme dělat. To je také naše vlastenecká povinnost Syřanů.

Otázka: Je dobré, že jsme se dostali k tomuto obtížnému problému. Pokud mluvíme o Kurdech, kteří žijí na východě a severovýchodě země a kteří by nebyli spokojeni s Američany a Turky, zejména s Turky, s nimiž mají dlouhodobé nepřátelství. Jejich vztah k Damašku je obtížný, protože jsou separatisty a podporovali Spojené státy v jednom okamžiku a stali se jejími spojenci. Jde o otázku znovusjednocení Syrské arabské republiky a opětovné začlenění jejích území do zákonných hranic. Jak budujete svou politiku týkající se Kurdů, vezmete-li v úvahu, že je Damašek téměř obvinil ze zrady, protože podepsali dohodu s Američany. Máte v tomto ohledu plán? Jaká je cena za jejich integraci? Co můžete dát Kurdům? A jaké věci jim nemůžete dát?

Assad: Jsme v kontaktu s kurdskými politickými skupinami v severní Sýrii, problém je v tom, že některé z těchto skupin, ne všechny, fungují pod americkou autoritou. Neříkáme „Kurdy“, protože větší část Kurdů jsou vlastenecké skupiny nebo kmeny, které podporují stát. Tyto skupiny však nemají žádný hlas. Ti, kdo oblast ovládají, jsou malé skupiny jednající s Američany.

Pokud jde o to, co se někdy nazývá „kurdská příčina“, v Sýrii neexistuje taková jednoduchá příčina. Historicky existují Kurdové, kteří žijí v Sýrii. Tyto skupiny, které přišly na sever, tak učinily během minulého století a pouze v důsledku tureckého útlaku. Hostili jsme je v Sýrii. Kurdové, Arméni a další skupiny přišli do Sýrie a my jsme s tím neměli problém. Například neexistuje žádná syrsko-arménská otázka. V Sýrii je velká rozmanitost a s touto rozmanitostí nemáme problém, tak proč bychom měli problém s Kurdy?! Problém je se skupinami, které začaly propagovat separatistické návrhy před několika desítkami let, zejména na počátku 80. let. Přesto navzdory tomu když turecký stát během různých období utlačoval a zabíjel Kurdy v Turecku, podporovali jsme je. Nestáli jsme proti jejich příčině, pokud to nazývají příčinou. V Sýrii dostali státní příslušnost, i když nebyli Syrští. Pokud jde o kurdskou otázku, vždy jsme byli pozitivní. Proto je název „kurdská příčina“ název nesprávný.

Problém je právě teď v jednání s Američany. Američané jsou okupanti. Okupují naši zemi. Američané jsou zloději a kradou naši ropu. Nemůžete stát na obou stranách. Mezi těmi, kdo chrání zákon, a těmi, kdo jej porušují. Nemůžete stát současně s policií a zlodějem, to je nemožné. Jste buď s policií, nebo zlodějem. Nemůžeme tedy dosáhnout žádných výsledků v žádném dialogu s nimi, i když bychom se setkali tisíckrát. Leda, že by zaujali jasné postavení, vlastenecké postavení: být proti Američanům, proti okupaci a proti Turkům, protože také ti jsou okupanti.

Zcela jednoduše, to je naše poptávka. Jedná se o národní postavení a jako vláda jsme zodpovědní za ústavu a za naše národní zájmy. Celý syrský lid nepřijímá nic jiného, než je postoj proti okupaci. Pokud jde o cokoli jiného, pokud mají jiné požadavky, mají i syrští lidé požadavky. Jak dosáhneme výsledků? Zapojujeme se do diskusí a pak se můžeme rozhodnout: Změníme ústavu? Změníme zákon? Nebo jakékoli jiné opatření, to je vše možné. Toto je syrsko-syrský dialog. Vláda v Sýrii však ústavu nevlastní! Lidé vlastní ústavu! A proto jsou to oni, kdo ji mohou změnit.

Otázka: Pokud vezmeme v úvahu, co se děje v Idlibu, o kterém jsme hovořili na začátku rozhovoru, a že Turecko je jedním z hlavních odpůrců Kurdů, láká vás myšlenka dosažení usmíření s Kurdy z těchto důvodů? Můžete se rozhodnout, že na tuto otázku neodpovíte, pokud budete chtít.

Assad: Naopak, je to logická otázka. Tyto kurdské skupiny, které tvrdí, že jsou proti turecké okupaci a vydávají prohlášení, že budou bojovat, nevystřelily jediný náboj, když nás Turci napadli. Proč? Protože Američané určili, do které oblasti Turci vstoupí a hranice, které by měli dosáhnout, stejně jako oblasti, které by tyto skupiny měly opustit. Souhlasíme tedy s tvrzeními nebo s činy? Chceme se dohodnout. Ve svých prohlášeních uvedli, že jsou proti Turkům, ale proti nim vůbec nic nedělají. Jsou neutrální. Pohybují se v souladu s Američany a Turky. Pouze syrská vláda a další segmenty syrské společnosti bojují s Turky každý den a ztrácí mučedníky. Kromě toho kdyby řekli: „Budeme s vámi souhlasit proti Turkům,“ odpověděl bych, že jsme připraveni – pošlete své bojovníky, abychom společně mohli bránit naši zemi.

Otázka: V tomto regionu je také velmi starý nepřítel Syrské arabské republiky, který vždy, jak tomu říkáte, připomíná lidem sebe, Izrael nebo sionistickou entitu. Jak vidíte „skvělou“ dohodu století. Dar, který nám dal americký prezident Donald Trump? Kam nás to může vzít? Nechci nijak ovlivňovat vaši odpověď. Vzpomínám si jen na to, o čem se v Rusku diskutuje, že dohoda jako řešení pro palestinskou věc je prostě slepá ulička.

Assad: Naše vztahy se Spojenými státy byly obnoveny během vlády Nixona v roce 1974. Od té doby jsme se setkali s mnoha americkými úředníky, s prezidenty a členy Kongresu a naučili jsme se pouze jednu věc: cokoli Americký politik řekne, slouží především jeho osobním zájmům v souvislosti s nadcházejícími volbami. Nemyslí na vyšší národní americké zájmy. Nemyslí na světovou stabilitu ani na mezinárodní právo ani na práva národů. Myslí jen na své volby a na nic jiného.

Pokud jde o „dohodu století“, byl tento návrh učiněn v této konkrétní době pouze pro příští americké volby. Prezidentské volby se budou konat na konci tohoto roku. Myšlenka je tedy bezvýznamná, prázdná skořápka. Tato myšlenka, není-li použita, není škodlivá, ale spíše destruktivní pro Střední východ a mírový proces, který začal na počátku 90. let. Kdy však jejich nápad uspěje a kdy selže? Pokud se obyvatelé tohoto regionu dohodnou, může uspět. Pokud zkontrolujete všechna politická a oficiální prohlášení a veřejné mínění v médiích, zjistíte, že tento plán zcela odmítnete, včetně států a vlád spojených s Amerikou a těch, které mají vztahy s Izraelem. Takže je třeba říci, že se jedná o mrtvě narozený plán. Trump by to mohl použít ve svých příštích volbách, aby potěšil izraelskou lobby ve Spojených státech. Ale potom asi nebudeme o „dohodě století“ slyšet zase až do příštích voleb. V tom okamžiku bude pro další volby předložen další a horší plán.

Otázka: Mám ještě jednu poslední otázku, možná emocionálnější. Do jaké míry pro vás bylo posledních devět let psychologicky obtížné? Do jaké míry byly pro vaši rodinu obtížné? Vaše žena založila a spravuje jednu z největších charitativních organizací v Sýrii, která poskytuje velké množství prostředků dětem, zraněným a obnovuje normální život. Uvědomuji si, že bych mohl klást trapné otázky, a omlouvám se za to, ale do jaké míry jste trpěl tím, co se děje ve vaší rodině? A když se ohlédnete zpět na to, co jste za posledních devět let udělali, říkáte si, že jste neudělali všechno, co byste měli udělat?

Assad: Tato otázka má dvě stránky: jedna je formální, když přemýšlím o této válce ve své oficiální funkci ve státě a druhá osobní.

Jako úředník – je první věcí, o které v této situaci uvažujete – ochrana země. Toto je vaše povinnost hlavy státu. Zde můžeme vzít jako příklad něco, co žije jako tradice, což je třeba Velká vlastenecká válka v Rusku. Vaše vztahy s Německem, jako každá jiná země, byly dobré. Měli jste normální vztahy: dohody, závazky, schůzky a neudělali jste nic proti Německu. Přesto nacisté zaútočili na Rusko a ztratili jste 26 milionů mučedníků, možná více. Byla jiná možnost, než bránit svou zemi? Ne, to byla jediná volba. Rozhodnutí, které v té době přijalo ruské vedení, bylo správným rozhodnutím podporovaným ruskými lidmi, kteří bránili svou zemi. Byly chyby? Při každé akci jsou samozřejmě chyby. Existují politická nebo vojenská rozhodnutí, která mohla být lepší? Jistě, protože všechno má nedostatky a chyby. Totéž platí pro nás v Sýrii. Od prvního dne jsme se rozhodli zachovat svrchovanost Sýrie a bojovat proti teroristům až do konce a stále to děláme. Po devíti letech se domnívám, že kdybychom se vydali jiným směrem, ztratili bychom naši zemi od prvního dne. Proto bylo toto rozhodnutí správné. Co se týče chyb v každodenních záležitostech, samozřejmě jsou tam vždy. Pokaždé, když dojde k chybě, měli bychom ji opravit a změnit rozhodnutí. To je normální věc.

V osobní rovině – jsem zde jako každý jiný občan. Každý jedinec má ambice pro svou zemi. Zejména to, že před válkou jsme postupovali a dosahovali významného růstu, a země se vyvíjela rychlým tempem. Je pravda, že jsme měli mnoho problémů, protože když se reformní proces rychle pohybuje, má negativní aspekty, možná ve formě korupce nebo politických chyb. Celkově se ale naše národní schopnosti zlepšovaly a rozvíjely. Po devíti letech, když vidíte, jak daleko za vámi jste z ekonomického, technologického, kulturního a vzdělávacího hlediska, je samozřejmě na osobní úrovni občas pocit frustrace. Nakonec každá válka bez ohledu na její příčiny nebo následky, je velmi špatná věc. Nemůžete mít pozitivní pocit vůči žádné válce. Vždy budete cítit bolest a frustraci.

Denně ztrácíte dobré lidi a vyčerpáváte své zdroje. Určitě existuje bolest, kterou denně pociťujete na osobní úrovni. Zároveň by však tato bolest měla být motivací a motivací k tomu, abyste udělali více a měli jste sebevědomí a doufali, že jste schopni být silnější a lepší než dříve.

Novinář: Opět jste potvrdil, že člověk jako vy může mít pouze jednu pozici, pozici státníka, protože názory, které jste vyjádřil, jsou názory a postavení státníka. Pane prezidente, děkuji vám za tento rozhovor.

Prezident Assad: Děkuji!

(Dnes jsme byli s prezidentem Syrské arabské republiky, Basharem al-Assadem, a toto bylo „mezinárodní hodnocení“. Jsem Jevgenij Primakov a přeji vám vše nejlepší.)