Slovo komunisty

Předseda ÚV KS Číny Si Ťin-pching promluvil 26. března 2020 v Pekingu na videokonferenci – mimořádném summitu představitelů států G 20, zaměřeném na boj proti koronaviru. Název projevu: „Společný boj s epidemií a překonání problémů společnými sílami.“

Vaše Veličenstvo králi Salmane Ibn Abdel Aziz Al Saude, vážení kolegové,
jsem rád, že se k vám mohu přidat. Dovolte mi začít vyjádřením upřímné vděčností Jeho Veličenstvu králi Salmanovi a Saúdské Arábii za obrovskou práci v oblasti komunikace a koordinace, které umožnily tento summit.

Čínská vláda a Číňané, kteří čelili vypuknutí COVID-19, který nás všechny překvapil, neztratili svou statečnost, při plnění tohoto kolosálního úkolu. Od prvního dne našeho boje proti epidemii jsme dali přednost záchraně lidských životů a zdraví. Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými zásadami, mezi něž patří budování důvěry, posilování jednoty, zajištění vědecky podložené kontroly a léčby a uplatňování cílených opatření. Mobilizovali jsme celý národ, vytvořili mechanismy pro kolektivní kontrolu a zacházení, jednali otevřeně a transparentně. Vedli jsme lidovou válku proti šíření nákazy. Vstoupili jsme do tvrdého boje a nesli jsme obrovské oběti. Nyní se situace v Číně vyvíjí pozitivním směrem. Život a práce se rychle vrací k normálu. V žádném případě však neztratíme naši ostražitost a oslabování kontroly.

V nejobtížnějším období našeho boje proti šíření epidemie získala Čína podporu a pomoc od mnoha členů světové komunity. Takové projevy přátelství zůstanou navždy v paměti a v úctě čínského lidu.

Vážné infekční onemocnění je univerzálním nepřítelem. Zatím co hovoříme, virus COVID-19 se šíří po celém světě, vytváří obrovskou hrozbu pro život a zdraví a také způsobuje vážné problémy pro globální bezpečnost v oblasti veřejného zdravotnictví. Situace je alarmující a znepokojující. V takovém okamžiku musí mezinárodní společenství posílit důvěru ve své vlastní síly, prokázat jednotu a spolupracovat na společném vítězství. Musíme komplexně zintenzivnit mezinárodní spolupráci a zajistit větší soudržnost, aby lidstvo jako celek, mohlo vyhrát bitvu proti takové závažné infekční nemoci.

V této souvislosti bych rád představil čtyři návrhy.

Zaprvé: Musíme být rozhodní při vedení globální války proti šíření infekce COVID-19. Komunita států musí jednat rychle, aby zastavila šíření viru. V této souvislosti navrhuji, aby se co nejdříve uskutečnilo setkání ministrů zdravotnictví skupiny G20 s cílem zlepšit výměnu informací, posílit spolupráci při vývoji léků, vakcín a protiepidemické kontroly a omezit přeshraniční šíření infekce. Členové skupiny G20 by měli spolupracovat, aby pomohli rozvojovým zemím se slabými systémy veřejného zdravotnictví zvýšit připravenost a schopnost reakce. Volám po asistenční iniciativě G20 v boji proti COVID-19, jejímž cílem je zlepšit sdílení informací a koordinaci politik a akcí s podporou Světové zdravotnické organizace.

Čína, vedená vizí utváření společenství sjednoceného osudu lidstva, je více než kdy jindy připravena sdílet své osvědčené postupy, provádět společný výzkum a vývoj léků i vakcín a poskytovat pomoc tam, kde je to možné, tedy zemím zasaženým šířením epidemie.

Za druhé: Měli bychom postupovat společně a přenést otázky kontroly a léčby na mezinárodní úroveň. Virus nerespektuje státní hranice. Výbuch nemoci, proti které bojujeme, je naším společným nepřítelem. Všichni musíme spolupracovat na vytvoření nejodolnější globální sítě kontroly a léčby, jakou kdy svět viděl. Čína vytvořila online databázi poznatků o COVID-19, která je přístupná všem zemím. Je důležité, aby všechny země spojily své síly a urychlily vývoj a implementaci léků, vakcín a testovacích systémů v naději, že v blízké budoucnosti dosáhneme výsledků, z nichž budou mít prospěch všichni. Rovněž je třeba diskutovat o vytvoření regionálních mechanismů nouzové komunikace, které umožní rychlejší reakci na mimořádné situace v oblasti zdravotnictví.

Za třetí: Měli bychom podporovat činnost mezinárodních organizací. Čína podporuje WHO, která vede celosvětové úsilí k vývoji vědecky podložených metod kontroly kvality léčby a ke snížení šíření infekce přes státní hranice. Vyzývám členy skupiny G 20, aby za podpory WHO zlepšili přenos informací souvisejících s kontrolou epidemie a šířili úplné, systematické a účinné protokoly o monitorování a léčbě. Jako platforma pro komunikaci a koordinaci může G 20 přispět k rozšíření dialogu o politických rozhodnutích, k včasnému svolávání schůzek o bezpečnosti mezinárodního zdravotnictví na vysoké úrovni. Pokud jde o Čínu, rádi se připojíme ke zbytku zemí a posílíme podporu příslušných mezinárodních a regionálních organizací.

Za čtvrté: měli bychom zlepšit mezinárodní koordinaci makroekonomických rozhodnutí. Vypuknutí epidemie narušilo výrobu a poptávku po celém světě. Státy musí optimalizovat a koordinovat svá rozhodnutí v oblasti makroekonomie, aby překonaly negativní faktory a zabránily recesi. Musíme udržovat přesvědčivou a účinnou fiskální a měnovou politiku, abychom zachovali obecně stabilní směnné kurzy našich měn. Abychom udrželi stabilitu globálních finančních trhů, musíme lépe koordinovat finanční regulaci. Společně musíme zachovat stabilitu výrobních a dodavatelských řetězců po celém světě.

Na co je Čína připravena v tomto směru: zvýšit dodávky účinných farmaceutických látek, spotřebního zboží, produktů pro boj proti epidemii a dalších produktů na mezinárodní trh. Kromě toho musíme chránit ženy, děti, starší lidi, osoby se zdravotním postižením a další zranitelné skupiny obyvatelstva, abychom zajistili základní potřeby lidí. Čína bude i nadále dodržovat fiskální proaktivní politiku a obezřetnou měnovou politiku. Budeme pokračovat v provádění politiky reforem, rozšiřování přístupu na trh, zlepšování podnikatelského prostředí a rozšiřování dovozu zboží a investic, s cílem přispět ke stabilizaci světové ekonomiky.

Chci vyzvat všechny členy G 20, aby spolupracovali – snižovali cla, odstraňovali překážky pro rozvoj a podporu volného obchodu. Společně můžeme vyslat jednoznačný signál a obnovit důvěru pro revitalizaci globální ekonomiky. G 20 by měla vypracovat akční plán a okamžitě vytvořit mechanismy interakce a organizační struktury pro koordinaci makroekonomických rozhodnutí v boji proti důsledkům epidemie.

Vážení kolegové, nastal kritický okamžik, kdy musíme bojovat a jednat co nejrychleji. Jsem přesvědčen, že solidaritou a vzájemnou pomocí dokážeme tuto epidemii překonat a nastolit novou světlou budoucnost pro celé lidstvo!Překlad: Karel Kluz