Socialismus je lepší…

Současná situace v souvislosti s koronavirem a s dalšími pandemiemi a přírodními katastrofami, které dříve, či později zákonitě přijdou, ukazuje a bude stále více ukazovat neschopnost liberálního kapitalismu zachránit lidskou civilizaci na naší planetě před jejím postupným vyhubením.
Podle mého názoru se mílovými kroky blíží historický zlom v ekonomickém a politickém vývoji v jednotlivých státech a následně v různých politicko-ekonomických formacích, jakou je Evropská Unie.
Východisko ukazuje politicko-ekonomický systém uplatňovaný v Čínské lidové republice, který připomíná Leninovu Novou ekonomickou politiku (NEP) realizovaná od roku 1921 v Rusku a následně v Sovětském svazu. Ta umožňovala při upevňování centrálního řízení ekonomiky omezené soukromé podnikání a obchodování především v agrární oblasti, některých oblastí průmyslu a obchodu a také investice zahraničních subjektů do různých druhů podnikání na celém území Sovětského svazu.
Současné vědecké poznání reality a technické možnosti umožňují příslušným stranickým a státním orgánům Čínské lidové republiky využít zkušenosti z NEPu na nové, kvalitativně vyšší úrovni. Čínská lidová republika prokazuje nejen při zvládání koronaviru, ale i v celkovém tempu společensko-ekonomického rozvoje země, že se stává příkladem pro základní změny budoucího rozvoje života na naší planetě.
Ovšem za předpokladu, že se současní mocní, v obavě o své bohatství, nepokusí zastavit zákonitý vývoj světa fyzickou likvidací celé planety!
Milan Richter