Lumpárna nejvyššího řádu

Zpráva z dnešních médií: „Praha 6 dnes ráno odstranila sochu Koněva.“

Zneužít situace nouzového stavu dokáže jen darebák. Bourání pomníků rudoarmějců, kteří položili svůj život za naši svobodu, je hanebný čin sám o sobě. Ale fakt, že radnice Prahy 6 odstraňuje sochu maršála Koněva v době mimořádné situace, kdy není možno ani vyjádřit protest na veřejném shromáždění, je chování zbabělců, kteří se bojí vlastních občanů. Starosta Kolář tak ukazuje svou pravou tvář. Namísto toho, aby se v dnešní době staral o obyvatele své městské části, fanaticky se vrhá na ničení pomníku maršála Rudé armády. Pěkný dárek k 75. výročí osvobození! Zatímco se občané semkli k lidské solidaritě, navzájem si pomáhají, starají se o své blízké i o své sousedy, šijí roušky lidem často zcela neznámým a snaží se přiložit ruku k dílu, kde se dá, starosta Kolář ukázal svou bezcharakternost naplno.
Za Krajský výbor KSČM Praha vyjadřuji ostrý protest proti tomuto hanebnému činu!
Marta Semelová, předsedkyně Krajského výboru KV KSČM Praha

Ke stanovisku Pražského KV KSČM se připojuje a plně hlásí
Marxisticko-leninský odborný klub!
Václav Čermák
, předseda

(Poznámka metéra:
Souhlasím s výše napsaným stanoviskem.
Tak začíná fašismus! Lidi, probuďme se! Za chvíli budou na „Rudé seniory“ a mladé revolucionáře pořádat hony a střílet nás!
Omlouvám se všem potomkům hrdinné Rudé armády, kteří bojovali proti zrůdě zrozené z kapitalismu a podporované římskokatolickou církví – fašismu, za čin spáchaný potomky nacistů, sudeťáků a proradnými Čechy okupujícími radnicí Prahy 6.
Bez vypsání referenda provedli bezcharakterní zloději další z fašistických Mnichovů. Jinak se nevzdělaní egoističtí kapitalisté ani chovat neumí.
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory současné kapitalistické vlády ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice! Kdo zločince a vrahy podporuje je stejný jako oni!
Stydím se jako bývalý horník za partu, která za zlodějský mrzký peníz zaprodala svou duši a svědomí a tento hanebný čin provedla. Nevím, jak se mohou svým dětem podívat do očí! Už jim chybí místo montérek jen esesácké uniformy.
Znovu se potvrdil fakt, že pravicové strany nikdy nemyslí na lidi a národ, nemají žádnou čest a neusilují o spravedlnost, mír a solidaritu, ale myslí jen a jen na sebe a na svůj měšec.
Znovu to jen potvrzuje, že cestou vpřed k lidství a humanismu je jen socialismus!
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory kapitalistické vládě ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice!
Žádám všechny funkcionáře vlasteneckých organizací, aby protestovali. Žádám všechny slušné a vzdělané poslance a zastupitele, aby vystoupili proti tomuto hanebnému činu kdykoliv budou mluvit ve sdělovacích prostředcích či na veřejnosti.
Žádám Vlastenecké fórum o okamžité zpracování petice za navrácení sochy maršála Koněva na své původní místo, obsahující: omluvu; odborné kulturně historické stanovisko; požadavek na navrácení pomníku zpět; požadavek na vypsání referenda o uzákonění ochrany historických děl mapující pokrokovou historii od vzniku Československa; odsouzení parlamentních pravicových politických stran z jejichž vědomím byl tento proradný čin vykonán…
Byla to poslední kapka! Kalich imperialistického zla a nadvlády přetekl! Zločinec zůstane zločincem i kdyby na zlatém koni jezdil! Je konec ústupků. Přestaňme lézt pánům do zadku! Národ se musí rozdělit na lidi s charakterem myslící historicky objektivně a na ty ostatní. Pravda zvítězí!)