Poděkování a lásku vám…

Praha vítala hrdiny polibky a šeříky. Teď na ně syčí zmijí jazyky.
Vláda i justice hrají mrtvé brouky. Komu prospěje, až nás Rusové pojmou za nepřátele? Jen kůlům v plotě složeném z pár prodejných kazisvětů. To proto jsem si vzal slovo i rusky.(Tak lakonicky, aby se vešlo v plném znění, i kde se počítají vteřiny.)

(Poznámka metéra: Děkuji za upřímné vystoupení. Mluví za všechny vlastence.
Slušní lidé v naší zemi ví, kdo osvobodil svět od nacismu a fašismu, zachránil Evropu a především slovanské národy od genocidy! Kdo přinesl největší oběti!
Národům bývalého Sovětského svazu již nikdo nikdy nenahradí jejich nedozírné ztráty materiální a především lidské.
Svět by je měl nosit na rukou!
Ten, kdo se alespoň jednou setkal s veterány velké vlastenecké války, by nikdy nezvedl v Evropském parlamentu ruku pro lživé, ahistorické a neobjektivní usnesení dotýkající se zavinění druhé světové války!
Evropský parlament dokázal, že je složen z bandy nevzdělanců, tupců, šovinistů, rusofobů typu pražského „Trio debilito“ KoNoHř a jenom hlupáci a negramoti je mohou podporovat. Čeští europoslanci, vyjma Kateřiny Konečné, by měli vrátit školné a tituly.
S prázdnikom přátelé! Ať žije 9. květen – Den vítězství!)