Stanovisko K AKTUÁLNÍ POLITICKÉ SITUACI

Vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu (NATO)
je v zájmu udržení míru ve světě i v zájmu našich občanů.

Jak jednoduché, a co idiotů v parlamentu a senátu to není schopno pochopit!

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM se připojují k výzvě Krajského výboru KSČM Praha ze dne 25. června 2020, ve které důrazně protestují proti zkreslování a přepisování historické pravdy o průběhu a výsledcích druhé světové války a proti rozdmýchávání antikomunistické nenávisti.


Přesněji nazývají mladí komunisté Severoatlantickou alianci – North Atlantic Terorist Organization

Právě komunisté od samého vzniku komunistické strany, jejíž 100. výročí si v příštím roce připomeneme, vždy usilovali o důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování.
Bojovali za priority, které i dnes ve 21. století jsou stále stejně aktuální. Navíc současný svět balancuje na pokraji vzniku nového globálního válečného konfliktu, který by znamenal zánik civilizace.

V médiích zveřejněný plánovaný přesun téměř deseti tisíc vojáků Spojených států doposud působících na amerických základnách v Německu – na území Polska, blíže k hranicím Ruské federace – představuje další varovný signál ohrožení světového míru.
Severoatlantický pakt tak opět potvrzuje svoji rozpínavou a agresivní povahu.

Z protestu na Václavském náměstí v Praze
NATO = fašismus

Požadavek Komunistické strany Čech a Moravy na vystoupení z tohoto vojenského paktu je proto nejen oprávněný, ale i nutný k tomu, aby Česká republika a její občané nebyli nadále zatahováni do válečných výbojů Spojených států amerických na územích jiných států k naplňování jejich mocenských cílů.
7. července 2020

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM