Hanba!

Napodobeninu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze požehnal v sobotu 15. srpna 2020 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.
Instalování tohoto sloupu nesnášenlivosti a sobotní šaškárna iniciovaná katolickou církví je ostudou českého národa.
Mariánský sloup, vysvěcený za přítomnosti habsburského císaře, byl symbolem násilné rekatolizace a národnostního útlaku v době po bitvě na Bílé hoře, jejíž čtyřsté výročí si letos připomínáme.
Katolická církev se nestydí jásat tváří v tvář pomníku Mistra Jana Husa, kterého před 605 lety nechala upálit! Nestydí se oslavovat sloup hanby naproti místu, kde 27 českých pánů bylo v roce 1621 popraveno, protože se postavili proti krutému násilí a nesvobodě!
Komunistická strana léta bojovala proti instalování napodobeniny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a důrazně protestuje i oproti současným aktivitám kardinála Duky!
Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha

(Poznámka metéra: Svůj hlas k protestu připojuje OV KSČM Praha-východ, Marxisticko-leninský odborný klub a redakce Dialogu a Hraničáře.)