Srozumitelněji to už asi více nepůjde…

Zamyšlení režiséra Michalkova

Nikita Sergejevič Michalkov byl vždycky moudrý, kritický a svérázný… a hlavně myslící člověk. Živí budou závidět mrtvým.