Pro hledače pravdy…

Když bude chuť spolu mluvit a vzájemně si naslouchat… nezbude prostor pro nenávist…