Dva karafiáty pro Stalina

Již několik let po sobě se v Moskvě koná akce „Dva karafiáty pro soudruha Stalina“. Občané různých názorů kladou na Stalinův hrob poblíž Kremelské zdi vždy 21. prosince od 10 hodin rudé karafiáty (letos přes 20 tisíc květů) jako projev úcty a vděčnosti za to, co Stalin pro sovětskou vlast a lid udělal.

Kdo vlastně koho hlídá a ochraňuje…

Integrita a úcta k historii jsou důležité pro každou zemi a její lid, pokud nechtějí zmizet v propadlišti dějin. V historii Sovětského svazu a Ruska došlo nejen k velkým vítězstvím a grandiózním úspěchům, ale i k nezdarům a neúspěchům. Historie je nedělitelná. Všechny ty roky a desetiletí jsou zality potem a krví předků, podpořené neúnavnou prací na budování a posilování státu. Žádné z historických období nelze vymazat z národní paměti a vyřadit jako škodlivé a zbytečné. Navíc, když mluvíme o období mimořádného vzestupu a moci Ruska (období, kdy se poprvé ve své historii po dlouhou dobu stalo jednou ze dvou vedoucích mocností na světě), tedy období stalinského Sovětského svazu, je toto období nerozlučně spjato s osobností samotného Stalina.

21. prosince, každoročně při výročí narození Josepha Vissarionoviče Stalina, si každý může uctít památku vůdce položením květin u pamětních míst v mnoha městech a místech bývalého Sovětského svazu, ale i jinde po celém světě. I představitelé našeho Marxisticko-leninského odborného klubu položili květiny letos v Praze na Letné v místech, kde stával Stalinův pomník.

Nekonečný had se každoročně 21. prosince vine z Rudého náměstí za Mauzoleem Vladimíra Iljiče k památníku Stalina…

Někteří se budou ptát proč? Vždyť Josif Vissarionovič je už dlouho mrtev, není jím tvořena ani vedena žádná strana, třicet let neexistuje země, v jejímž čele stál… To jsou všechno věci prošlých časů. Nyní je přece jiná doba, jiné výzvy, jiná realita. Ano, to je pravda, ale lidé kladou rudé karafiáty v úctě ke Stalinovi, protože on byl vůdce světového proletariátu v dobách pro lidstvo nejtěžších.

Jak se takové osobnosti liší od jiných historických osobností, od vědců, vojenských vůdců, inženýrů, umělců, spisovatelů…? Ctíme a uznáváme je ani ne tak za jejich osobní úspěchy, jako spíše za zlomová vítězství, kterých – lidé a země – pod jejich vedením dosáhli. V Rusku například to byl Alexandr Něvský, Dmitrij Donský, Ivan III, Peter Veliký – všichni přinutili ruský lid nejen reagovat na výzvu doby, ale donutili jej mobilizovat a hájit své právo na nezávislost. A dokonce i mezi nimi osobnost Stalina vyniká. Vyznačuje se úspěchy, kterých dosáhl ruský lid – ve spojenectví s národy Sovětského svazu – ve všech oblastech lidského rozvoje.

Žádní starci či jen veteráni. Mnoho mladých tváří přišlo uctít svého velitele…

Za Stalina se Sovětský svaz vyvíjel tempem pro svět nedosažitelným a za pouhých 20 let udělal bezprecedentní skok v historii, který umožnil porazit fašistickou hydru. Za Stalina byly položeny základy jaderného raketového obranného štítu i základy průlomu cesty do vesmíru. Za Stalina přinutil kult vzdělání a práce pracující usilovat o rozvoj vědy a dělat světové objevy v mnoha oblastech. Za Stalina, pouhé dva roky po válce, byl v Sovětském svazu zrušen lístkový systém a ceny začaly každoročně klesat. Za Stalina se Sovětský svaz těšil celosvětovému uznání a respektu. Právě za Stalina, na troskách Reichstagu, ukázal sovětský lid celému světu, kdo je skutečným tvůrcem hodnot! Proto je jeho památka a vzpomínka na něj lidem tak blízká a drahá.