Opakování je matka moudrosti…

Připomeňme si tento projev, až se budeme loučit s rokem 2020 a vítat nastupující rok 2021.

Mějme slova prezidenta  Beneše na paměti stejně tak, jako odkaz všech lidí, kteří položili své životy za svobodu a důstojné postavení našeho národa ve společenství evropských národů. Poučeni Mnichovem 1938 nezapomeňme, že svá slova nemohl prezident Beneš pronést bez osvobození naší vlasti Rudou armádou Sovětského svazu a její rozhodující úlohy v boji proti nacistickému Německu  ve druhé světové válce.

Uvědomme si také, že narušení přátelských vztahů českého a ruského národa po roce 1989 umožnilo dědicům odsunutých Němců nastolit protičeské požadavky, jak je ve svém projevu předpověděl  prezident Beneš. Není náhodou, že byla nedávno  pod okny současného ministra zahraničních věcí Petříčka zhanobena socha prezidenta Beneše, aniž by k tomu tento současný a doufám, že dočasný nájemník Černínského paláce zaujal důstojné stanovisko.