Situace v České republice je čistá schizofrenie

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poskytl Sputniku rozhovor, který vedl generální ředitel MIA Rossija Segodnia Dmitrij Kiseljov. V něm okomentoval situaci ve vztazích s Českou republikou, další obvinění proti Petrovovi a Boširovovi a vysvětlil, proč se v této situaci Západ chová jako sebranka.

Co to vůbec bylo, jak tomu rozumět?

Nemohu o tom polemizovat, protože nerozumím, intelektuálně nerozumím tomu, co chtěli. Můžete se na to dívat jako na jakýsi, řekněme, ne příliš krásný seriál, opět je v tomto příběhu spousta schizofrenních částí. Když prezident Zeman říká, že se to musí vyřešit, nepopírá možnost, že šlo o sabotáž nějakých zahraničních agentů. Navrhuje však zohlednit verzi, o které hovořily české úřady, včetně současného předsedy vlády Babiše, když v roce 2014 bylo řečeno, že se jedná o nedbalé chování majitelů tohoto skladu. A prezident Zeman navrhl pouze zohlednit verzi, která nebyla nikdy vyvrácena za celých těch sedm let. Nyní je obviněn z velezrady. A předseda parlamentu uvedl, že poté, co prezident Zeman deklaroval potřebu prostudovat všechny verze, odhalil státní tajemství. No není to snad schizofrenie? Podle mého názoru čistá.

Přátelé Čechoslováci, své nemocné, „momentálně“ zaostalé představitele, si musíte vyléčit sami. Všechno za vás dělat nemůžeme. Na prvním místě máme mír a ne vaše hašteření a poměřování pindiků…

A nakonec se musíme vypořádat s tím, co bylo vůbec v tomto skladu. Německá média napsala, že tam byly protipěchotní miny, které úmluva, pod kterou se podepsaly také Česká republika a Bulharsko, zakazuje. Existuje spousta otázek.

Inu vážně, jak by se to mohlo stát, že jistý bulharský občan, který dodává tyto protipěchotní miny, a ony tam byly nalezeny, podle všeho ovládal sklad v České republice, který v té době nekontrolovala vláda?

Vypadá to tak.

Možná by tedy Češi měli začít u sebe?

Pravděpodobně by se měl brát příklad buď z Ukrajiny, kde také obrovské množství ozbrojených lidí a obrovské množství zbraní a střeliva není kontrolováno Ozbrojenými silami Ukrajiny, ale kontrolují se dobrovolnými prapory. Toto je taková tendence, víte, když stát projeví svou nesolventnost v poskytování monopolu obecně na použití síly, chcete-li.

Ukrajina je jedna věc, ale Česká republika je stále Evropská unie. Česká republika je vázána zcela jinými mezinárodními závazky než Ukrajina a prezentuje se úplně jiným způsobem.

Ale především závazky, kromě zmíněné úmluvy – Ottawská úmluva o zákazu protipěchotních min, takzvaná Smlouva o obchodu se zbraněmi. A všichni jsou členy této smlouvy, stále mají v rámci Evropské unie své vlastní normy, které jsou poměrně přísné a které nepodněcují, dokonce zakazují účast na jakýchkoli akcích, dodávkách a odesílání kontingentů do těch regionů, kde dochází ke konfliktu.

Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Evropou, myslím, že stejně jako dříve hrají aktivní, velmi vážnou podvratnou roli Britové. Opustili Evropskou unii, ale v tomto ohledu žádný pokles jejich aktivity pozorován není. Naopak se snaží co nejvíce ovlivnit, jaké pozice zaujmou členové EU ve vztahu k Moskvě. Není tu nic překvapivého. Pokud nepůjdeme do daleké mnohaleté historie, stále je zde historie začátku 21. století. Litviněnko byl otráven poloniem, soud začíná podle jedné šablony, poté je prohlášen za uzavřený, protože je nutné se seznámit s materiály tajných služeb, aby mohl být vynesen rozsudek, a poté je rozsudek oznámen. Nikdo nikdy tyto materiály neviděl. Ale věřte nám, jak řekl Schwarzenegger „trust me“ (věřte mi). Ale stále jsem spíše zastáncem Reagana, který tvrdil „důvěřuj, ale prověřuj“. Prověřovat nemůžeme, žádají jen důvěřovat.

Myslíte, že se necháme zastrašovat a vydírat?! Túdle, z očíčka… Víte, čeští a slovenští bratři, vy ještě přilezete…, jen, aby už nebylo pozdě!

Poté, po roce 2014, tu byl malajský Boeing, uspořádali posezení čtyř zemí – Holandska, Belgie, Austrálie, Ukrajiny. Malajsie, které letadlo patřilo, pozvána nebyla, ale všechny čtyři souhlasily, a to je již známo, že jakékoli informace z tohoto kruhu mohou být vydávány pouze na základě konsensu. To znamená, že Ukrajina, na jejímž území k této katastrofě došlo, získala právo veta a Malajsii přizvali až o šest měsíců později. Mimochodem černé skříňky se prozkoumávaly v Londýně a zatím si nepamatuji, že by informovali o tom, jaký obsah se tam nachází. Pak tu byli Skripalovi, „higly likely“ (vysoce pravděpodobné, pozn. red.): dosud nikdo neví, proč přežili, proč policista, který s nimi pracoval, neměl ani žádné příznaky. Proč zemřela ta žena a její spolubydlící se nijak nenakazila. Spousta otázek.

Pak tam byl Navalnyj, odletěl do Moskvy, ale přistál v Omsku. Nikdo na palubě nebyl nakažen, nikdo na omské klinice, s nímž tam komunikovali. A nikdo v letadle, které ho odvezlo do Německa – letěla s ním i (blízká spolupracovnice Navalného, Maria; pozn. red.) Pevčich, a láhve, které vezli – nic neví. Výsledkem bylo, že nenašli nic ani na klinice Charité, našli to na klinice Bundeswehru.

Nedávno, v souvislosti s našimi cvičeními na jihu a západě, paní ministryně obrany Spolkové republiky Německo požadovala, abychom byli transparentní ohledně toho, co tam děláme, abychom nic neskrývali. Zaprvé jsme nic neskrývali, o těchto cvičeních jsme informovali, ale Bundeswehr, kterému je přiřazena klinika, kde zjistili údajnou skutečnost otravy Navalného, ​​něco skrývá, protože nám odmítli poskytnout výsledky analýz a vzorků biomateriálu. Pak tu byl dlouhý příběh s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Údajně si přišli odebrat vzorky, ale informace o účasti OPCW na odběru vzorků od Navalného jsou velmi zajímavé, které Němci publikovali, že při odběru vzorků byli přítomni němečtí specialisté. Ale skutečnost, že tam byli přítomni specialisté OPCW, se tam neuvádí. Nyní se na to snažíme přijít. Nikdo nic nevysvětluje. Němci říkají – jděte na OPCW, OPCW tvrdí: Němci nařídili, plnili jsme jejich rozkaz, jděte za nimi. Je to kolektivní odpovědnost, narazili jsme na to zvláště tehdy, když jsme sledovali detektivní příběhy o prvních poválečných letech u nás, kdy fungovaly gangy po celé zemi. Smutné.

Když se však vrátíme k Velké Británii, ano, vidíme, jak pokračují ve své protiruské linii. Nedávno jejich šéf Mi-6, britské tajné služby, učinil prohlášení, že Rusko je dohořívající mocnost, je nutné ji sledovat, protože v takovém stavu může provádět nějaké náhlé pohyby. Je to vrozená nafoukanost a vrozené přesvědčení, že stále vládnete světu.

Ale víte, posílají nám signály, nabízejí navázání kontaktů. To znamená, že se sami nevyhýbají komunikaci, ale snaží se od toho odradit ostatní. Pravděpodobně opět touha mít monopol na tyto kontakty a znovu dokázat, že jsou nadřazení mnohým.

Pokud mluvíme o dohořívání moci, je ukázkovým příkladem Velká Británie. Od říše, nad kterou slunce nezapadalo, až po ostrovy v Severním moři s mlhavými, řekněme, vyhlídkami. Ale přesto, pokud se vrátíme zpět do České republiky, v zemi panuje také naprostá nekonzistence ohledně prohlášení o tom, co se stalo, neexistuje společný názor a obecně se nic neprokázalo. Diplomaté byli vyhoštěni a výsledek již existuje.

Rozhodně. Mimochodem, diplomaty nevyhostili kvůli tomu, jak říkají. Češi uvedli, přičemž v jeden den byla učiněna dvě oznámení, a utvořil se dojem, že to zkoordinovali. A nyní od toho velmi pilně odcházejí. Řekli, že výbuchy organizovali Petrov a Boširov. Tito lidé, kteří jsou všudypřítomní, tam už jsou …

Už je to taková značka… I Titanik už na ně zkoušeli… A katedrálu Notre Dame.

Ano, ano, ano, ve Photoshopu. Ve stejný den však bylo oznámeno vyhoštění 18 diplomatů. A všichni, většina, měli dojem, že to byl trest za výbuchy roku 2014. Pak začali vysvětlovat, že ne, ne, výbuchy způsobili Petrov a Boširov, budeme je hledat, vydáme zatykač, Interpol a tak dále. Ale těch 18… My jsme prostě, my – Češi jsme zjistili, že to nejsou diplomaté, ale zpravodajští důstojníci. A my je prostě vyhodíme, protože se ukázalo, že jsou zástupci takové profese. Samozřejmě žádný důkaz, žádné potvrzení nezákonné činnosti, ani jeden k těmto 18 diplomatům nám nebyl poskytnut.

A není náhodou, že bývalý prezident České republiky, pan Klaus, porovnával činy svých krajanů s ratlíkem, který štěká na velkého psa v naději, že ho jeho silní muži ochrání, přičemž přímo pojmenoval USA a Velkou Británii. Ale jiné srovnání – pamatujete, jak v dětství chodili chuligáni, když se stmívalo, a zjistili, tam jde nějaký bezbranný chlapec, a tak mu řekli: dej 15 kopejek. A pokud nedal 15 kopejek, pak zezadu vyšla velká sebranka, a tam … To je zhruba stejná logika akcí. Je to smutné. A nikdy jsme netoužili po tom, abychom českým kolegům organizovali nějaké intriky. Proč bychom měli jít do nesvárů. Někdo říká, a Rusové se zrovna nahněvali, že tento Bulhar se chystal dodávat na Ukrajinu miny nebo munici. Podívejte, to je zase tak schizofrenní, nemám jiné slovo na pochopení toho, co se děje. Jak to vůbec lze předpokládat? Proč by se to mělo dělat? Ale setrvačník běží. Opravdu doufám, že naši čeští kolegové přijdou k rozumu a podívají se na výsledky toho, co rozpoutali. Pokud převládne rozum, jsme připraveni obnovit, i když postupně, ale obnovit podmínky pro normální fungování diplomatických misí. Zvládneme to, hned vám to řeknu, máme pochopení pro to, jak budeme pokračovat v práci, nebudeme před nikým poklonkovat, utíkat…

Pochopení pro to, jak budeme dále pracovat s čím?

V České republice …

Právě v České republice?

Ano. A i v jiných zemích. Nyní takové cílené útoky na naši adresu pokračují. I Pobaltí a Polsko, nyní i Rumunsko. Rumuni však řekli, a to mě dokonce překvapilo, že to nemělo nic společného s postavením Evropské unie. To jsme my, Rumuni, chceme poslat tuto osobu domů. Proč – neřekli.

Je ale zajímavé, že Německo nepodporovalo českou psychózu.

Přečetl jsem si prohlášení Heiko Maase, ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Věřím, že se jedná o prohlášení odpovědného politika. Německé ministerstvo zahraničí ne vždy zaujímalo tak vyváženou pozici, prozíravou pozici. Velmi často byla taková prohlášení, která jednoduše bez rozdílu podporovala nespravedlnost. Například když byly na Ukrajině zavedeny sankce proti straně Opoziční platformy Pro život, proti Medvedčukovi a jeho dalším spolupracovníkům, byly zavedeny sankce proti jejich vlastním občanům, německé ministerstvo zahraničí vyjádřilo souhlas a zdůraznilo, že je to vše v souladu s principy OBSE. Absurdní! Ale to, co řekl Heiko Maas teď, myslím, že se jedná o odpovědné politické prohlášení, které neuhlazuje rozdíly, nevyrovná tyto rozdíly, ale zdůrazňuje potřebu vést dialog a hledat některé společné dohody, protože žijeme spolu.

28. dubna 2021