Neuvěřitelná arogance předsedy ÚV KSČM

Předseda Ústředního výboru KSČM, který jako člen strany, není schopen přiznat ztrátu autority strany ve společnosti ani svůj podíl na permanentní ztrátě ve volbách, společně s většinou místopředsedů a potažmo i takřka polovinou členů ústředního výboru v sobotu porušil Stanovy strany tak nehorázným způsobem, že se i dějinám komunistického a dělnického hnutí protočily panenky.

Nejsem kovboj, ale nebojím se střílet ostrejma…

Vytvořili tak situaci, srovnatelnou s roztržkou před V. sjezdem strany v roce 1929 a Vojtěch Filip se tímto svým posledním krokem ztotožnil se svými předchůdci manipulátory, rozbíječi a „umrtvovači“ komunistické strany, neštítící se jakéhokoliv postupu, který by jej zachoval u plného korýtka.

Návrh jak postupovat, předložil svým nohsledům v tisku, konkrétně v deníku Právo, před sobotním zasedáním ÚV KSČM a nabídl je účastníkům na schodišti před vstupem do budovy ÚV. On, který je tvrdým zastáncem názoru, že by se vnitrostranické otázky měli řešit uvnitř strany.

Manipulativní názor, že nelze členy ústředního výboru donutit hlasovat proti rozhodnutí svých okresních organizací je v tomto případě naprosto nemístné a zavádějící. Ústřední výbor KSČM měl podle čl. 67 svých Stanov mimořádný sjezd pouze potvrdit a schválit termín jeho konání. Vůbec neměl o jeho konání hlasovat! To sice jako právník a „dialektik“ velice dobře ví, přesto si ale nechal vypracovat jakýsi právní posudek týkající se výkladu Stanov. O to více je jeho hulvátské a nesoudružské chování nestoudné. Zdárně mu v něm sekundoval i místopředseda Václav Ort.

Po zasedání v Nymburku, na němž většina členů ÚV vyjádřila současnému vedení v demisi nedůvěru, se 32 okresních organizací rozhodlo vyjádřit svůj trvající nesouhlas s politickým vedením strany žádostí o svolání mimořádného sjezdu. To si ale podle představy Vojtěcha Filipa dovolilo hodně, vždyť podle jeho názoru „většina z nich nepředstavuje tzv. silné okresy“. Sílu okresů totiž předseda ÚV vyvozuje z počtu členů. Obdivuhodné dialektické myšlení!

Předseda Ústředního výboru KSČM Vojtěch Filip opět nezklamal. Nezklamal establishment, nezklamal své příznivce, nezklamal ani sám sebe. Naopak ty, co zklamal, přesvědčil (i ty dříve nerozhodnuté), že je třeba ho vyměnit a s ním i politiku, kterou ztělesňuje.

Základem je návrat ke komunistickému charakteru strany.

„Nejhorší jsou šosáci zakuklení,
nad jejichž ego nikdo a nic není.“

Proto se, soudružky a soudruzi, netěšte, případně nemějte strach – XI. sjezd KSČM v listopadu 2021 určitě nebude.

Jiří Horák (MLOK)

(Poznámka metéra: Autor článku – PhDr. Jiří Horák, CSc., je funkcionář strany, který dlouhodobě kriticky upozorňuje na nedostatky v práci vedoucích funkcionářů komunistické strany. Na posledním sjezdu odkryl rozkrádání a špatné hospodaření s prostředky strany.Téměř před dvěma roky byl na okresních konferencích navržen, aby na loňském sjezdu kandidoval na vedoucí funkce. Optimálně na 1. místopředsedu nebo místopředsedu pro ideologickou práci. V obou těchto oblastech má velké zkušenosti. Ústřední výbor se však rovných, odvážných, kritických a otevřených funkcionářů, kteří mají zájem aktivně se podílet na záchraně komunistické strany a jeho pokrokového ideového charakteru, zbaběle bojí.)