Z diskuze na zasedání ÚV KSČM

Karel Klimša

Diskusní příspěvek na mimořádném zasedání ÚV KSČM v Praze dne 29. 5. 2021

Soudružky, soudruzi, několik krátkých poznámek k tomu, čím se zabýváme.
1/ K problematice vyslovení nedůvěry vládě
– jsem toho názoru, že v dané situaci a při všech souvislostech, je nejrozumnější ZDRŽET SE, anebo ODEJÍT ZE SÁLU
– tento názor převládá jak v okrese, tak v MS kraji
– ve věcné diskusi v pondělí v Ostravě zazněla i kritika, že nejdříve duo Filip / Kováčik opakuje do médií tézi, že nedůvěru vládě nebudeme iniciovat, ale pokud hlasování vyvolá někdo jiný, budeme hlasovat PRO – a následně se ptáme členské základny;
– a také, že spolu s dotazem měl – zcela logicky – putovat dolů kvalifikovaný popis situace, plusy i rizika jednotlivých variant. Jako podklad pro rozhodování! A měl ho dodat poslanecký klub!
– a teď: PROČ SE ZDRŽET, NEBO ODEJÍT?
– tři a půl roku jsme to táhli s vládou
– obrátit o 180 stupňů…, do protisměru…, teď, 5 měsíců před volbami, je zvláštní a velká část našich voličů by to vnímala jako chytračení, jako něco, co se už sice stalo součástí naší politické kultury, ale že i ti komunisté?
-navíc Zeman nenechal nikoho na pochybách, že by Babiše nechal dovládnout
– a spojovat se s pravicí při likvidaci této vlády, po níž – nedojde-li ke změně trendu – přijde jen něco horšího, by bylo neomluvitelným hazardem a hloupostí, která se vymstí
– tedy zdržet se, nebo odejít, a předtím jasně říct, co si o této vládě myslíme, zvláště po rozpoutání antiruské hysterie a sérii kroků, které vážně poškozují české národní zájmy, ale na předvolební hru pravice nepřistupujeme (ona tlačí vládu k ještě hanebnějším rozhodnutím!), nebudeme se podílet na další destabilizaci politické situace

2/ K otázce mimořádného sjezdu

– VÝSLEDEK NYMBURKU VYVOLAL NEPŘÍZNIVÝ OHLAS
– vedle vysloveně radikálních názorů převládal ÚDIV nad tím, že při takové míře nepodpory, vyjádřené hlasováním, by bylo správné konečně odejít z funkce a nechat na někom jiném, aby stranu vedl do voleb – což se nestalo!
– někteří reagovali ukončením členství ve straně, jiní opustili různé stranické orgány, další odešli z kandidátek
– volání po změně ZESÍLILO a projevilo se požadavkem více jak 30 okresů na svolání MIMOŘÁDNÉHO SJEZDU
– bude-li tento orgán CTÍT PLATNÉ STANOVY, svolá sjezd a stanoví jeho termín a klíč pro počty delegátů
– že změna je nutná a že měla nastat už dávno – optimálně na IX. sjezdu – je politologicky vzato holý fakt
– jen si v tuto chvíli nejsem ÚPLNĚ JISTÝ, zda platí ono: Lépe pozdě, než nikdy!?
– zda už pro to, co je za dveřmi, není moc pozdě!
– zda je za tu krátkou chvíli – vyplněnou navíc z poloviny prázdninami – vůbec možné ZMĚNIT, ZVRÁTIT TREND
– ZDA JE ROZUMNÉ DĚLIT SE O ODPOVĚDNOST ZA VOLEBNÍ VÝSLEDEK
– zda tu odpovědnost neponechat na současné sestavě a na těch, co celou tu dlouhou dobu (dlážděnou volebními propadáky) ZMĚNĚ ÚPORNĚ BRÁNILI
– jak říkám: Nevím, co je lepší!? Tady je dobrá rada drahá!
– mimořádný sjezd je jedna věc, a aby k něčemu byl, aby přišla parta, která si rozumí, chce udělat vše pro záchranu strany a ví, jak na to – to je věc druhá!

3/ K některým otázkám spolupráce a známkování jiných

– není to zdaleka poprvé, co slyším, či čtu zhruba takový názor Jirky Dolejše: „Je tragédií, že se ve straně šilhá po nahnědlých subjektech typu SPD či Aliance národních sil.“
– byl bych opatrnější a zdrženlivější s tím nálepkováním, sami jsme si ho užili dost
– příměs oné barvy by se dala najít spíše u KDU-ČSL, TOP 09, ODS, ale i části ČSSD (M. Marxová-Tominová), kteří neodmítali pozvání Sudeťáků na jejich sjezdy a další aktivity
– neslyšel jsem od Jirky Dolejše a jiných – protože zvláště před eurovolbami to znělo z více „našich“ úst – že by je z nahnědlosti takto hlasitě a vytrvale obviňovali
– ani, že by z téhož vinili a pranýřovali Evropskou unii a Evropský parlament, kteří projevují nezměrnou shovívavost k veřejným aktivitám fašistických pohrobků na Ukrajině, v Pobaltí, či aktuálně náklonnost k Romanu Protasevičovi, podílejícím se v cizím žoldu aktivně na podvratných akcích vůči vlastní zemi a dřívějšího bojovníka neslavně proslulého bataliónu Azov
– doba si žádá spíše stmelovat vlastenecké a národní síly, než vyvolávat rozmíšky a častovat se pomluvami => bylo by dobré to pochopit!