Vrtěti stranou

Nekonečný seriál o svolávání sjezdu a o nesmrtelném vedení KSČM pokračuje. Sjezd KSČM se měl konat již před rokem na jaře v roce 2020. Rozpory, důkazy o všeobecném úpadku strany se nashromáždily a mělo se již dávno uskutečnit jednání o budoucnosti strany. KSČM ve vazbě na velkoburžoazní vládu čím dál víc mutovala v sociálně liberální organizaci(1)bez samostatnosti, která přísluší straně reprezentující pracující a lidové vrstvy v kapitalistické společnosti. Nově se ukazuje, že strana nemá moc ani nad svými reprezentanty.

Sjezd byl totiž odložen hned třikrát: Nejdříve na podzim roku 2020, pak na jaro roku 2021, nyní na podzim tohoto roku. Již na podzim 2020 vedení KSČM, jeho výkonný výbor (VV) odhlasovalo, že „dá své funkce k dispozici“, (2) ale jak se ukázalo, byl to jen manévr. Vojtěch Filip dokonce zopakoval svou kličku s tím, že ve vedení strany končí, tentokrát ze zdravotních důvodů.

17. dubna tohoto roku se konalo mimořádné jednání ústředního výboru KSČM, které mělo rozhodnout o odstoupení vedení, které je viněno ze série politických neúspěchů. To také navázalo na podzimní slib, „dát své funkce k dispozici“. Pro odvolání, a to i předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, hlasovala většina členů tohoto orgánu, ale nebylo dosaženo potřebných 2/3, které zakotvují stanovy. Jediný, kdo naplnil slib daný členy VV a vyslechl volání většiny, byla Kateřina Konečná, která odstoupila z funkce místopředsedy. Zbytek zůstal na svých místech. Předseda Vojtěch Filip prokázal opět schopnost překroutit rozhodnutí tohoto jednání a do médií bezostyšně prohlásil: „Já si myslím, že celé vedení dopadlo přibližně obdobně, to znamená, na tu ztrátu důvěry chybělo od 15 do 20 hlasů, tak si myslím, že ten mandát je docela silný,“ okomentoval svůj výsledek Filip.(3)

Většina členů orgánů, která hlasuje pro odvolání – to ovšem není silný mandát, ať už podle jakéhokoliv měřítka.

Abychom ilustrovali, jak je vnímáno dění v KSČM zvenku, odcitujeme obsáhleji rozhovor s politologem Oskarem Krejčím pro Časopis Argument ze 17. května: „Přiznám se, co se děje v KSČM, to jsem ještě neviděl. Současný předseda byl zvolen před 15 lety. A od té doby ta strana v podstatě zaznamenala jediný volební úspěch, to jsou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 – to byly mimořádné volby. A jinak všechno, na co tohle vedení Komunistické strany Čech a Moravy ve volbách sáhlo, šlo dolů. Přesto to vedení se udrželo. Jak to dokáže, to je malý zázrak.

Když se podíváš na poslední zasedání ústředního výboru (17. 4. 2021), tam 46 lidí proti 29 hlasovalo za to, aby vedení odstoupilo. 46 versus 29, a přesto to vedení zůstalo. Protože mají ve stanovách dvě třetiny na odvolání.

To vedení, to jsou lidi… já to přiznám se ani nechápu, jak někdo může, když má takhle z ostudy kabát, držet se zuby nehty funkce a nepustit to někomu, ať to zkusí někdo. Třeba mu to půjde líp. Vždyť jde o věc!

V současné době v KSČM probíhá pokus o svolání mimořádného sjezdu. Pokud jsem informován, tak na svolání mimořádného sjezdu potřebujete výzvu 29 okresů. V současné době těch okresů, které vyzývají k svolání sjezdu je 31. A děje se něco? Neděje! Ten sjezd by se teoreticky vzato měl konat v poslední nebo druhé dekádě června. Jenže do toho přijde vedení a začne říkat: „Nejsou zvolení delegáti“. Přitom delegáti jsou zvolení, ale když je mimořádný, tak by měly být i mimořádné krajské konference a znova se to vedení udrží. Přiznám se, něco takového jsem ještě neviděl. Říkat si v takové souvislosti demokratická strana, to je opravdu kus odvahy.

To, že je kryje veřejnoprávní televize ale i ostatní media, to je další zázrak. Protože informace, které jak říkám jsou veřejně dostupné. Ale že by někdo se pokusil zanalyzovat, jak je vůbec možné, že za této situace nedochází ke změně vedení Komunistické strany…

Jak říkám, to mi rozum nebere. Sociální demokracie začíná být čitelná, KSČM je nečitelná.

Ta kádrová krize na levici trvá a pravděpodobně, když nedojde k nějaké změně, ty volby do Poslanecké sněmovny pro parlamentní levici dopadne velmi špatně…“(4)

Pokud jde o vývoj po tomto rozhovoru, opravdu se shromáždilo dostatečné množství okresů zakotvené ve stanovách, které požadují svolání sjezdu. Vojtěch Filip se ovšem pokusil tyto okresy skandalizovat, zpochybnit jejich jednání, podpásově zaútočit na členy, které tyto výzvy iniciovaly. Podle stanov tato výzva měla zahájit přípravu sjezdu, kde by všichni předložili výsledky své práce. Ovšem vedení udělalo ještě jeden trik, přestože k tomu nemá žádné oprávnění, předložilo ústřednímu výboru KSČM na jeho zasedání 29. 5. hlasování o konání mimořádného sjezdu. Podle našich informací pro návrh hlasovalo 37 přítomných, proti bylo 35. Nebyla to ovšem většina členů orgánu přítomných na začátku, což je vykládáno jako důvod, aby se mimořádný sjezd nekonal.

Vojtěch Filip do masmédií vystoupil opět se svou originální interpretací toho, že nemá většinu v žádném hlasování a vysmál se straně, v jejíž je čele, přímo do tváře: „Nakonec jsme se shodli, že příprava je dostatečná a má dynamiku a že sjezd nebudeme organizovat.“ (5)

Do tohoto obrazu lze doplnit bezzubost případných konkurentů nebo alternativních proudů v KSČM. Levice je prakticky neviditelná a není schopna vyjádřit svou alternativu. Když Vojtěch Filip překroutil před celou členskou základnou výzvu jednoho z okresů k mimořádnému sjezdu a zcela v rozporu s proběhlým demokratickým procesem označil tuto výzvu za iniciativu jednoho z představitelů této levice, ta nebyla schopná podat stejně výraznou a hlasitou odpověď. Tím aktivně sekundují tomuto odumírání strany.

Strana, která se sebou nechá takto bez odporu manipulovat ať už jakkoliv vysokým funkcionářem, si možná takové vedení zaslouží. Ale pracující této země, kteří si před sto lety vytvořili svůj předvoj, svou zbraň pro boj s kapitalismem a válkou, stranu, jež byla schopna tak velkých věcí, jako vést budování socialismu, si takové zahnívání, takovou frašku rozhodně nezaslouží.

O-K (30. 5. 2021)

(1) http://ksm.cz/dokumenty-ksm/4306-ksm-k-vysledkum-krajskych-voleb
(2) http://ksm.cz/z-domova/4434-mimoradna-schuze-vedeni-kscm
(3) https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kscm-podrzela-vojtecha-filipa-zustal-predsedou-strany/r~6767b8229f7e11ebb0fa0cc47ab5f122/
(4) https://soundcloud.com/user-646719169-940278170/problem-babise-je-ze-jede-na-tygru-kdyz-z-nej-seskoci-sezere-ho
(5) https://www.denik.cz/z_domova/sjezd-nebude-kscm-vedeni-20210529.html