Den genocidy slovanských národů

Před několika lety na návrh Slovenských přátel byl den 22. červen (den napadení Sovětského svazu Německými vrahy v roce 1941) vyhlášen Dnem genocidy slovanských národů.
Marxisticko-leninský odborný klub, spolu se Společností Ludvíka Svobody, Klubem českého pohraničí a dalšími vlasteneckými organizacemi se k odsouzení této historické křivdy na slovanských národech přihlásil a každoročně (nejblíže možnému termínu tohoto data) organizuje slavnostní mírová vlastenecká setkání.
To letošní, v pořadí „čtvrté“, se uskuteční na Cínovci u památníku ochránců státních hranic.
A proto přátelé –„Přijďte pobejt!“
Milan Havlíček

Vlastenci, přijďte pobejt!