Bůh se asi zbláznil…

(Zamyšlení ke dni – 8. července 2021)

Pane Bože, cos to zase za hovadinu vnuknul jednomu ze svých náměstků na zemi?
Šéf lidovců Jurečka navrhl snížit důchody lidem, kteří se angažovali pro komunistický režim. Lidem, kteří působili v určitých funkcích, například ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se toto období nemělo započítávat do jejich důchodu.
Návrh předložil v Poslanecké sněmovně jako pozměňovací k vládní předloze.

Jurečka ke zdůvodnění svého návrhu uvedl, že osoby, které se podílely na perzekuci občanů nebo na potlačování lidských práv, například straničtí pracovníci nebo pracovníci bezpečnostních složek, byli za své služby nadprůměrně odměňováni. Předkladatel vůbec neví, která bije! Myslí, že to bylo za socialismu jako dnes, kdy si klidně dají pomahači kapitalismu roční prémie velké jako jejich roční plat. Ale to nikdy nešlo. To nedostal ani Remek. A každá druhá fabrika měla lepší rekreační zařízení než ústřední výbor strany. Jurečka se snad domnívá, že když dělníci milicionáři jeli pomáhat při povodních nebo stavět pionýrský tábor, že to snad byla nadstandardní odměna? O čem ten lidovecký kapitalistický Blekota vlastně mluví. Proč neřekne konkrétně, o co a koho mu jde?! Poslanci za lidoveckou stranu v Národním shromáždění zneužívali svého postavení!
Za perzekuci občanů a porušování lidských práv považuji současný neofašistický režim u nás. Tady jsou desetitisíce bezdomovců a desetitisíce prázdných bytů. Tady jsou statisíce nezaměstnaných, kteří žijí na hranici chudoby! V tomto režimu jsou důchodci, kteří za 15 let práce na šachtě mají 12 tisíc důchod a mají platit 17 tisíc nájem! Tady jsou lidé, kteří dřeli, aby jiní mohli studovat třeba medicínu, a nemají ani na opravu zničeného chrupu! V tomto režimu nesmí poradit právníci zadarmo ani žebrákům! Jen v takové zemi porušující lidská práva mohou mít lidé, kteří nikdy nepracovali vyšší důchod, než mají bývalí ministři!
Myslíte Kocourkov? Nikoliv! To je konec důstojného života, který si přejí lidé typu Jurečka a spol.
Jestliže takto malomocně uvažuje předseda politické strany, která v naší zemí od vzniku republiky vždy spoluvládla nejen v parlamentu ale i ve vládách, tak se nemůžeme divit tomu, jak to u nás vypadá. Bůh měl vždycky slabost pro hlupáky a malomyslné, ale tohle už přehnal.
Sám Jurečka dokazuje, za jaké „znalosti“ se u nás rozdávají vysokoškolské tituly. Jako cukríky za docházku. Vládnou nám neumětelové, kteří, aby se zachránili ve funkcích, jsou schopni vymyslet neskutečnou hovadinu.
Navrhovatel úpravy zákona předkládaného vládou, lidovec, místo aby jako sedlák konečně vysvětlil vládě, že by přidávání valorizace k důchodům nemělo být zprůměrováno podle výše důchodů, protože to je právě nespravedlivý princip, ale buď všem stejně (protože ten rohlík zdražili i těm malodůchodcům nejen těm velkodůchodcům), ale mnohem spravedlivější by bylo nepřidávat těm, co mají penzi nad padesát procent průměrné mzdy nic a rozdat to těm co mají nejmenší důchody, aby mohli aspoň ještě chvíli vydržet dýchat, než hlady a bez drahých léků zhebnou.
Je vinou komunistů, že se poválečné generace dožívají vyššího věku. To je pravda. V období budování lidově demokratické společnosti a později základů budování socialismu, lidé mnohem více fyzicky i duševně pracovali a aktivně žili. Pionýři pomáhali starým lidem, svazáci dělali stavby mládeže a měli řadu kulturních a sportovních aktivit. V pubertě jsme trávili víkendy na čundru s teletinou na zádech.
Byl rozmach jak těžkého průmyslu, tak i stavebnictví a zemědělství – rozhodujících odvětví důležitých pro spokojený život většiny obyvatelstva. Úkol nadlidský a o jeho splnění se snažili především funkcionáři stran sdružených v Národní frontě v čele s komunistickou stranou. I v příbuzenstvu pana Jurečky byli členové této strany a Národní fronty, protože v době, kdy měla komunistická strana téměř tři miliony členů, strany Národní fronty přes čtyři miliony a v odborovém hnutí organizováno 6,5 milionů pracujících nebylo rodiny, ve které by někdo v takovém uskupení nebyl.
Samozřejmě lidé podobní panu Jurečkovi vstupovali do podobných uskupení z donucení a s úmyslem i v touze škodit nově se rodící demokracii. Oni by byli asi raději, kdyby se střílelo znovu do dělníků, hladovějících žen a dětí, jako za první republiky, ale to by komunisté nikdy nepřipustili.
Dříve se pracovalo i o sobotách a schůzovalo se v neděli a po večerech. Zakladatelé zemědělských a výrobních družstev, organizátoři a propagandisté kolektivizace zemědělství jezdili na kole či motorce po nocích přesvědčovat zemědělce o správnosti podílet se na obživě celého národa nejenom svých rodin. Těžko pánům Jurečkům vysvětlíte, že by měla půda, na které se rodí plodiny k obživě národa, měla patřit všem a že by ji bezplatně měli užívat právě ti, co na ni pracují. Ti by také měli dostávat dotace a ne se zemědělskou půdou kšeftovat! Nepatří jim! Stejně jako jim nemá patřit nerostné bohatství, voda, lesy, školy, silnice, železnice, přehrady, atomové elektrárny apod.
Pod vedením obětavých funkcionářů strany a lidosprávy, po kterých chce teď pan Jurečka satisfakci v podobě právně retroaktivního protizákonného trestu, vyrůstali mateřské a základní školy, kulturní domy pomalu na každé vesnici, což „jurečkovo flaňdáci“ ihned po majetkovém převratu zrekvírovali, rozkradli a zničili, zatímco kostely pro hrstku fanatiků začali zkrášlovat. Budovala se sportoviště, parky pro maminky s dětmi, domovy pro důchodce, rekreační zařízení a tak dál, a tak podobně, ale především se vedoucí funkcionáři snažili pozvednout národní hospodářství tak, aby bylo ku prospěchu většiny obyvatel naší vlasti.
Byli to mládežníci, kteří budovali Lidice, Vítkovické železárny, stavěli nová města… Ti nechtěli škodit vlasti, ale naopak chtěli žít v bratrské pospolitosti s dalšími slovanskými a v civilizované symbióze s dalšími mírumilovnými národy světa. Proč by za obětavost a poctivý přístup ke společnosti s kterou žili, měli být kráceni (nebo jejich životní partneři) dnes na důchodech?! To normální člověk nevymyslí!
Není se ale co divit. Náboženství vzniklo, když se potkal hlupák s šarlatánem! Marx o něm mluví jako o opiu lidstva. Církevní pravdy jsou utopističtější a nesmyslnější více jak Andersenovi pohádky. Více se podobají těm od bratří Grimů. Asi jen oni by vymysleli křtít zbraně Hitlerovi při genocidě slovanských národů a popřát úspěšný let při shazování Little Boy na Hirošimu. Pane Jurečko, vy jste zločinci! Vy se schováváte za pohádky, oblbujete lidi, na kterých vám, ale vůbec nezáleží!
Pod vedením komunistických funkcionářů jsme obchodovali s dvakrát tolika zeměmi než v opruzeném kapitalismu dnes. Dosáhli jsme za pomoci odborníků z bratrských zemí i vlastní pílí vědců, techniků a zemědělců potravinové soběstačnosti což neokapitalismus u nás Jurečkovským poplužním zemědělstvím nikdy nedosáhne.
Stachanovské a chozrasčotní hnutí Brigád socialistické práce na šachtách, v hutích, větších i menších závodech zabezpečilo těžký a strojírenský průmysl a vedlo k maximálnímu rozvoji hospodářství. Kvalitní práce bez ohledu zda fyzická či duševní byla prioritou společenského pokroku a byla podle toho také hodnocena.
Ne zbohatlíci, ne keťasové, intrikáni, podvodníci, lháři, zloději, restituenti, privatizéři, ne šmejdi, ne lehkoživkové poslanci, ne prostitutky, ani presstitutky, které denně lžou o Rusku, Bělorusku, ne pomlouvající funkcionáři roztodivných stran, které se chtějí dostat k prachům a zviditelnit se… ne, ne, ne! Ale lidi společensky prospěšné práce byli hrdiny té doby!
Když doba potřebovala uhlí – byli preferováni horníci; když bylo potřeba dostat na světovou úroveň zemědělství – byla tu družstva a státní podpora; když bylo potřeba zachránit demografii byly to příspěvky na děti, pomoc na mateřské i výstavba bytů pro mladé rodiny…
Bytový fond se z gruntu převrátil v moderní bydlení ze sedmdesáti procent oproti první republice, kde žili ti nejchudší v norách a skalních prohlubních i v okolí Prahy!
Jenom kašpar mohl tehdejší snahy nazvat králíkárnami. Ano, pane Jurečko, jedna králikárna 3+1 v které museli chudáci socialističtí obyvatelé bydlet, se před převratem v Praze stavěla za 120 tisíc korun a dnes po třiceti letech se ta hnusná králíkárna prodává za pět a více milionů. Tak to se vám povedlo! Vám by měli nedat důchody vůbec, za to, co jste (ne)udělali.
Vy jste podal návrh na snížení důchodů komunistickým pohlavárům a jejich přisluhovačům: „… je třeba tuto historickou křivdu narovnat! Perzekuovali národ, není důvod, aby za tuto perzekuci byli navíc odměněni ještě dnes!“
Nevím, po pravdě, koho myslíte tím komunistickým pohlavárem? Dubčeka, který posral na co sáhnul? Kohouta, který svůj charakter potratil v plínkách, když nejprve psal ódy na Stalina a pak lezl do zadku novodobým buržoustům? Nebo snad Zápotockého, Novotného, Fučíka, Lenárta…
Ostatní, podle vás „pohlaváři“, kteří rychle po Únoru 48 nalezli do strany, kteří ovlivňovali v dobrém i zlém přímo životy pracujících na závodech, v družstvech, ve městech a obcích, tak ti po západem řízené kontrarevoluci v listopadu 89 přelezli do vašich stran!
Říkáte: „Šlo nejen o nadprůměrné platy, ale i o sociální výhody pro ně a rodinné příslušníky nebo o záruky vyšších starobních i výsluhových důchodů.“
Vám snad skutečně přeskočilo! Vy chcete zákonnou světově uznávanou normu jakou je pracovní smlouva, retroaktivně po padesáti letech zrušit? Vy chcete zákonnou normu, jakou byla základní vojenská povinnost prohlásit za zločinnou? Vy chcete vysokoškolské tituly po sedmdesáti letech prohlásit za neplatné jen proto, že jejich nositelé usilovali o spravedlivější svět?
No, Jurečka, řeknu vám, Koniáš se teď slabošsky červená, ten by se měl od vás učit! Jen nevím, co uděláte s papežem Františkem, který považuje budování socialismu za lepší a humánnější než kapitalismus. Nebo s Dalajlámou, který se s ohledem na současný zrůdný svět považuje raději za marxistu?!
Vím, je mi to jasné. Pinochet je váš vzor a znásilňování dětí jen drobným vykupitelným prohřeškem. Stačí jen plivat na obětavé funkcionáře, kteří na úkor svých rodin, usilovali o lepší svět. Víte, socialismus není o chudobě, ale o spravedlnosti, a spravedlnosti pro drtivou většinu pracujících. Vy dnes fandíte zbohatlíkům, šmelinářům, lichvářům, zlodějům, kteří pod rouškou privatizace a restitucí připravili pracující této země o jejich majetek, jejich jistoty, o státní poklad a krytí měny celospolečenským vlastnictvím výrobních prostředků.
A chci se zeptat. Chápu to dobře, pane Jurečko, že navrhujete, aby až dojde ke kvalitativnímu skoku a lid si zase začne sám vládnout jako za doby Národní fronty, tak aby vám současným zločincům – poslancům neschopným přijmout jediný zákon, který by už při schvalování nebyl špatný a nutný k novele, BISákům, kteří radí, co mají učitelé děti učit, policistům co ochraňují nespravedlivý kapitalistický režim, vojákům neschopným ubránit vlastní zemi, ale bublající v Afghánistánu za mrzký žoldácký peníz, přehlížejíc upalování dívek jedoucích na kole či ukamenování a podřezávání nezakrytých žen, tak těm všem se mají odebrat po dalších třiceti letech důchody?!
Za cíl svého návrhu jste Jurečko označil odejmutí výhod poskytovaných v důchodovém systému bývalým vrcholným představitelům komunistické moci a jejího aparátu v bezpečnostních složkách. Návrh má dopadnout na příslušníky někdejší Státní bezpečnosti, Zpravodajské služby generálního štábu nebo zpravodajských jednotek pohraniční stráže. Zasáhl by i tehdejší poslance České národní rady nebo Federálního shromáždění. Privilegia jsou podle vás nezasloužená, nespravedlivá a nemorální. O jakých privilegiích mluvíte?
Mockrát jsme vás žádali: Zneužil-li někdo podle vás svého postavení; porušil-li někdo podle vás platné zákony této země, dejte trestní oznámení a potrestejme porušovatele zákonů. Komunisté budou první, kteří vás podpoří, ale nezneužívejte neschopnost napravit vlastní chyby k volebnímu úspěchu pomocí lží a pomluv. Pokud nemáte předsedo lidovců IQ tykve, tak jsem přesvědčen, že dokonce o svých nepravdách ve skutečnosti dobře víte. Je to z vaší strany jen „divadlo“ pro momentálně zaostalé vaše příznivce.
Lidé, a to i ti věřící, moc dobře vědí, jak jste zneužili svých postavení k stamiliardovým darům církvím, dokonce i těm zločinným a neexistujícím. A dnes, místo aby církev pomohla nejpotřebnějším, tak se modlí a šíří vašimi ústy hloupý, primitivní antikomunismus. Zneužíváte svých hodnostářů placených z našich daní k šíření lží a polopravd a oblbování – dnes už zase méně vzdělaných a v bezvýchodných situacích bezradných – obyvatel.
Všichni placení funkcionáři složek Národní fronty byli do svých funkcí demokraticky většinově voleni. Většina volených funkcí v předcházejícím režimu však nikdy placena nebyla. Měl byste se stydět za své funkcionáře, kteří byli poslanci Národního shromáždění v Československé socialistické republice a na rozdíl od těch komunistických poslanců si funkční odměnu nechávali pro osobní potřebu a někdy ji ani nezdanili.
Navrhujete, ve své prostoduchosti, aby rejstřík osob, kterým by měl být důchod krácen, vytvořil Ústav pro studium totalitních režimů a ten by vydával potvrzení o době služby. Zápis v rejstříku by byl vyloučený ze soudního přezkumu. Přezkoumatelné by bylo až potvrzení ústavu, pokud by dotčený člověk zažaloval rozhodnutí příslušné instituce o snížení důchodu.
To, že většina polistopadových institucí a jejich rozhodnutí je nedemokratická víme, ale to že ÚSTRk lidovci vzývají ve jménu pravdy, je přesně ten Kostnický koncil, který o objektivní pravdu zavadí jen omylem a dopředu ví, jaký bude rozsudek. Lidé, tam vegetující bez potřebného základního vzdělání, jsou právě z kategorie těch, co by za tuto činnost neměli dostávat ani plat ani důchod!
Za desítky let nicnedělání ani nic převratného nezjistili a vymudrcovali jen pár pokusů o politické procesy (průměrnými právníky vyvrácené) a tisíce nepravdivých, polopravdivých a vymyšlených příběhů. Při ročním rozpočtu 350 milionů korun to jde. Výdaje tohoto dementního ústavu tak vychází asi na tři miliony korun ročně na jednoho zaměstnance. Takovýto ústav a jemu podobné byl velice přesně popsán ve známém filmu Martina Friče Císařův pekař a Pekařův císař, když popisoval alchymistickou laboratoř císaře Rudolfa druhého Habsburského – „My mu sice nerozumíme, ale My mu věříme!“
Tak je to u nás s objektivní analýzou minulosti vždycky. Neumětelové sice nic neumí, ale dostanou dopředu zadání i výsledek, a pomalu se k němu přibližují postupným odumřením pravdy i jejích dosud žijících nositelů. U flanďáků nic překvapivého. Vždyť dodnes ve svých seminářích v hodinách dogmatismu církev učí, že je země placka ležící na bedrech čtyř slonů či krunýřích čtyř želv. V následné hodině církevního zeměpisu už je ale země kulatá a v odpoledním cvičení se dokonce chvíli otáčí a chvíli ne, podle toho zda se učí o Giordano Brunovi či Galileo Galilei. Církevní eintopf provází i dnešní její lidovecké funkcionáře. Nevědí, co chtějí, ale nedají pokoj, dokud toho nedosáhnou. Jedno ale vědí vždy – komunisté pravdu nemají, ani když řeknou, že dvě a dvě jsou čtyři.
Předložený restriktivní návrh není z Jurečkovo hlavy. Obdobný zákon, jaký požaduje lidovecký poslanec, schválil v červnu letošního roku Slovenský parlament. Dotkne se důchodů, někdejších poslanců parlamentu a členů vlády v Československu, dále bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, některých řídící pracovníků bezpečnosti či zaměstnanců Ústředního výboru Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska.
U našich východních bratří je to jen zneužití povolebního postavení, protože je všeobecně známo, že pokud by se osudové kyvadlo převrátilo ve prospěch demokracie, tak bude okamžitě tento zákon zrušen a postiženým kompenzována nezákonná újma včetně odškodnění.
O co vlastně člověku, kterému při převratu bylo osm let, a na vlastní kůži nezažil nic z toho o čem mluví, vlastně – třicet let po převratu – jde? Určitě mu nejde o dodržení zákonnosti, protože v tom případě by měl plné ruce práce se současným stavem nezákonností! Určitě mu nejde ani o nápravu křivd. Protože viníka křivdy je třeba nejprve usvědčit na faktech skutečným porušením zákonů a nikoliv uměle vyrobeným zákonem, kdy je přání matkou myšlenky. Nebo že by snad šlo o úspory ve státním rozpočtu? Blbost! Jeho roční plat je vyšší než to, co jeho návrh přinese do státní pokladny…
Takže Jurečkovi jde o pomstu?! Necítil zatím dosti krve?! Proto ten antikomunismus, proto ta rusofobie, proto ten cirkus pro média…
Jurečkovi nejde v žádném případě o spravedlnost, protože ta se v civilizovaném světě vymáhá u nezávislých soudů. Jemu jde o vlastní prospěch, jako šlo jeho předchůdcům, když se paktovali ze sudeťáky. Jemu jde o to, aby lidovci, jejichž je předsedou, vůbec prošli do parlamentu. Aby odklonil veřejné mínění od pohrdání církvemi, které své vypasené pupky nemohou stále dostatečně nasytit a především od vlastní neschopnosti něco pro lidi užitečného v parlamentu prosadit.
Nevím, proč se vlastně Jurečkovo boys jmenují strana „lidová“, když jsou jim lidé ve skutečnosti ukradeni. Jurečkovi je jedno, že v každém okrese stojí benzín či plyn jinak, že je jiná cena až stoprocentně rozdílná za vodu, že nájmy jsou větší, než mají důchodci penzi, že mladí lidé nemají, kde bydlet i když je prázdných bytů kvantum, že církve ukradly lidem lesy, pole i kulturní památky, že ten obrovský podvod s „navrácením“ nevlastnícího majetku církvím byl hrubým porušením všech civilizovaných zákonů a v normálně myslící společnosti by nemohl nikdy projít…
A protože průměrně myslící člověk ví, že Bůh ve skutečnosti neexistuje, protože by takový bordel co tady lidovci za první republiky, za války i po majetkovém převratu nadělali, nikdy nepřipustil, tak mi nezbývá než se přiklonit k pravdě nejobjektivnější: „Zloděj křičí, chyťte zloděje!“
MiHav