Nazývejme zločince pravými jmény

Nebojme se říkat pravdu