Poslouchejme… učme se… přemýšlejme… konejme!

(Poznámka metéra úvodem: Následující video je bohužel v ruštině a porozumí mu jen starší generace. Přemýšlet by o něm měla generace mladší. Snad aspoň rozumní poslanci porozumí jednomu z nejslavnějších filmových režisérů přelomu dvacátého a jednadvacátého století v Rusku. Přestože se ve třetí čtvrtině dopouští zjednodušení a historické neznalosti je třeba si jej vyslechnout celý. Závěrečná předvolební reklama nemá chybu a představuje i našich 40 procent lidí co nechodí volit. Chvílemi cílenému antikomunismu se nevyhne ani tento syn slavného soudruha a tvůrce slov obou – sovětské i ruské – hymny. Nikita Michalkov je pravidelným tvůrcem obdobných glos s velkou sledovaností. Potvrzuje, že je jedno kolik let má rétor, ale jakou má přirozenou autoritu, aby jej lidé mohli sledovat a přemýšlet o životě a svém podílu na věcech příštích. Před volbami je vždy důležité kdo k vám promlouvá.)

Nikita Michalkov