Učme se od bratrských slovanských národů…

Člověk se učí celý život! Jen ti, co všechno vědí, se cpou do poslanecké sněmovny bez pokory k vědění a svému národu.