Glosa k mimořádnému sjezdu

Po předchozích nechutných machinacích se v sobotu 23. října uskutečnil mimořádný sjezd KSČM. Jeho svolání v souladu s článkem 67 Stanov KSČM požadovala třetina okresních organizací KSČM. Důvodem jejich požadavku bylo provést změny ve vedení KSČM, a to zejména nahrazení Vojtěcha Filipa, který ji v čele strany vedl od porážky k porážce, do nicoty.

Volby na sjezdu dopadly tak, jak dopadly. Příští dny ukážou, zda správně. Případnou nápravu bude možno provést na řádném XI. sjezdu KSČM v květnu příštího roku.

Jestli provedené změny budou skutečně začátkem resuscitace strany a jejího návratu ke komunistickým kořenům je vážnou otázkou. Problém totiž zřejmě není jen ve vrcholném vedení.

Svědčí o tom chování většiny delegátů sjezdu, kteří vystoupení Vojtěcha Filipa, s jeho snahou vylhat se z osobní zodpovědnosti, odměnili ovacemi ve stoje, nehledě na předanou kytici, a dokonce dárkový koš, mající symbolizovat vděčnost jednotlivých krajských organizací KSČM.

Lze to chápat tak, že vlastně o nic nejde a že strana má i nadále pokračovat v dosavadní bernsteinovské linii?

Nová předsedkyně ÚV KSČM vyjádřila ambiciózní záměr vypracovat jakýsi „nový“ Komunistický manifest, jako programový dokument strany. Otázkou je, zda a nakolik bude skutečně komunistický, anebo, zda „KSČM“ i nadále zůstane pouhou „značkou“. Značkou, kterou chce Kateřina Konečná „rozhodně zachovat“.

Proslýchá se, že spolutvůrcem tohoto dokumentu se má stát Jiří Dolejš, který v minulosti obdobnou roli již plnil, a to při tvorbě traktátu nazvaného „Socialismus pro … nebo nověji … v 21. století“.

Šlo o nedůstojný slepenec různorodých, často protichůdných formulací se snahou vytvořit jakousi umělou konstrukci budoucnosti na základě idealistického, netřídního přístupu.

Tento traktát byl zcela vážně předložen dvěma sjezdům strany, a i když nebyl přijat, nebyl ani odmítnut. Nicméně byla stálá snaha prezentovat jej jako programový dokument KSČM, a dokonce jako takový se neblaze odrážel i v praktické politice strany.

Takže, nechme se překvapit …

– dg –