Svět dostal šanci…

Před 104 lety zvítězila v Rusku revoluce a postavila do čela země vládu dělnických, rolnických a vojenských zástupců včele s Vladimíre Iljičem Leninem a jeho spolubojovníky. Po několika třídních záchvěvech ve vyspělých kapitalistických zemích, rasových vzpourách v těch méně vyspělých a Pařížské komuně došlo ke skutečnému uchopení moci proletariátem.

Od té doby se svět změnil. Rozdělil se na dvě základní části. Na tu pokrokovou – usilující o rovnost a spravedlnost lidí a života bez válek a tu násilnickou, kapitalistickou – podporující fašismus, rasismus, nenávist i války a především příživnictví menšiny na práci a vykořisťování druhých. Kapitalismus nikdy nebyl a nikdy nebude humánní. Dostal tisíce šancí a žádnou nevyužil

Socialismus naopak není o chudobě, ale o spravedlnosti a důstojném životě pro všechny lidi, kteří vytvářejí celospolečensky potřebné hodnoty.

Jen svou hloupostí, uměle zavedeným rovnostářstvím a (výsledkům práce neodpovídajícím) všeobecně dobrým bydlem překonávajícím stonásobně úroveň života pracujících za první republiky, jsme klesli o sto let zpátky.

Také proto je třeba si nejen 7. listopadu, ale častěji připomínat Velkou říjnovou socialistickou revoluci jako vítězství proletariátu v první zemi světa. Ruští bolševici tehdy ukázali cestu, jak mají pracující celého světa postupovat, aby dosáhli stejných úspěchů.

Jedině vláda pracujících má právo shromažďovat vytvořenou nadhodnotu, a jedině ona ji může spravedlivé přerozdělovat ve prospěch celé společnosti.

Ne zpátky, ale kupředu k socialismu je jediná pokroková cesta schopná zabránit imperialistickým válkám a vyřešit civilizační problémy mírovou cestou.

Kdo nechce válku – volí komunisty!