17. listopad – schizofrenie naší doby

Ne nadarmo se někdy říká, že je to u nás jako ve slavném Kocourkově – obci, kde se dějí příběhy tragikomicky absurdní. Svátek – Mezinárodního dne studenstva je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od připomenutí 28. října do listopadu 1939 v Protektorátu Böhmen und Mähren 1939. Byl významným dnem vyhlášen již roku 1941 v Londýně na zasedání Mezinárodní studentské rady. Mezinárodní den studentstva má tedy český původ. 

Aktuální plakát

Po puči v listopadu 1989 , při kterém byli zneužiti nic netušící a majálesovskou recesí infikovaní studenti, začali rychlokvašení „politici“ brojit proti tomuto svátku připomínajícím hrůzy kapitalismem stvořeného fašismu s odůvodněním, že jde o komunistický svátek.

A je skutečně pravdou, že pro země budující lidově demokratické a socialistické společenství bylo důležité nejen si tento den připomínat, nejen konat festivaly, ale především vytvořit podmínky pro vzdělávání mladých lidí z nejchudších oblastí planety. Ve všech zemích socialistického tábora byly univerzity a vzdělávací organizace pomáhající bezplatně nově se tvořící inteligence „třetího světa“. U nás to byla například Univerzita 17. listopadu nesoucí jméno konžského bojovníka za svobodu Patrice Lumumby, zavražděného kapitalistickou Ústřední zpravodajskou službou Spojených států za pomoci hrdlořezů koloniální Belgie.

Dodnes hledají alibi pro zneužití svátku 17. listopadu pod rouškou „svobody“ a „demokracie“ (výsměch podstatě těchto slov) postupně všichni mocní, kteří rozkradli, zdevastovali, zaprodali a o velký kus uvrhli zpět naši vlast.

Vlastenecký protest studentů a tichá vzpoura části obyvatel při pohřbu Jana Opletala v roce 1939 je zcela zastíněny a znevážený 17. listopadem 1989, který je intenzivně uměle připomínaný a propagovaný na úkor objektivní historické pravdy.

Komunisté nemají až tak velký problém se současným názvem tohoto dne u nás „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva“, ale s jeho uchvácením „politiky“ a jimi vedenými a manipulovanými ovcemi. Svět je vzhůru nohama. Zločinci jsou u nás vyznamenáváni a vlastenci ostrakizováni. No, jak říkám – Kocourkov hadr!