Emisní povolenky – nástroj ďábla

Předseda ruské vlády v době prezidenta Jelcina, Viktor Černomyrdin, pronesl památnou větu: „Chtěli jsme to udělat lépe, ale dopadlo to jako vždycky.“ A tak je to se vším, co se ze zeleného idealismu snaží dělat Evropská unie.

Už rok po našem vstupu do Evropské unie byl spuštěn na světě tehdy ojedinělý nástroj pro snižování emisí – Evropský systém pro obchodování s emisemi (European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). Tento nástroj od roku 2005 až do letošního roku existoval pouze v EU, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku. V ostatním světě nic takového neexistuje. Až v roce 2021 spustila Čína svůj ovšem národní systém emisních povolenek. Zdůrazňuji národní, tj., že mimočínští spekulanti nemají do čínského ETS vstup povolen.

Původně to Evropská unie myslela dobře, tak jako ostatně téměř všechno, jako nástroj pro lepší životní prostředí. Ovšem postupně se toho zmocnili spekulanti, a s povolenkami začaly obchodovat různé subjekty, včetně finančních ústavů. Takže Evropská unie se chová přesně tak, jak to popisuje v úvodu zmíněný ruský politik.

Dobré úmysly vedené ideologií, které se vlivem nedomyšlenosti zvrhnout v nepředstavitelný problém. A ten problém nastane pro naše občany v této nadcházející zimě.

Všechny průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny včetně elektráren, musí prokazovat, že mají na tyto emise povolenky. Kolik jich mohou mít, se každoročně snižuje v souladu s cíli Evropské unie na snižování skleníkových plynů. To samozřejmě zvyšuje cenu těchto povolenek, se kterými se obchoduje.

Problém je ten, že náklady na tyto povolenky platí spotřebitelé, a to nejenom domácnosti, mnoho z nich bude uvrženo do platební neschopnosti, protože ceny energií budou tak vysoké, že zvláště důchodci a samoživitelky s dětmi na ně nedosáhnout. Náklady na EU ETS nesou také i podniky, které emise nevypouštějí. A tak se budou zdražovat základní potraviny včetně chleba a vlastně úplně všechno.

Nejvíc na tom budou biti občané z nových zemí Evropské unie, včetně České republiky, protože ceny energií jsou liberalizované. Ovšem důchody a platy jsou u nás nepoměrně nižší než v Německu a jinde na Západě.

Ironií osudu je, že my se svými jadernými elektrárnami jsme jedni z nejjistějších producentů elektrické energie a při tom naši občané z toho nemají žádný užitek.

Nová německá vláda, ve které jsou Zelení bude tlačit na ještě rychlejší dekarbonizaci. Zvyšování cen povolenek jí nebude vadit, protože podle názoru Zelených to bude tlak na zvyšování výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Je to velice bezohledné k novým státům Evropské unie. Za naši v podstatě levně vyrobenou elektrickou energii platíme nehorázné ceny.

Jak to řešit? Už jsem o tom jednou psal. Je třeba vytvořit blok bývalých států Varšavské smlouvy. Jakousi velkou „V4“. Západ se prostě k nám nesmí chovat jako ke koloniím. Musí mít ohled na těžkou situaci občanů bývalého východního bloku, kteří mají mnohdy čtyřikrát nižší důchody a nepoměrně nižší platy za stejné výkony, než mají občané starých států Evropské unie.

V současné německé vládě není nikdo z důležitých ministrů z bývalé NDR. Kancléř, Olaf Scholz je z Osnabrücku; ministryně zahraničí za Zelené, Annalena Baerbocková, je z Hannoveru. To je ta, co tlačí dokonce na zastavení dostavby plynovodu z Ruska. Robert Habeck, další Zelený, je z Lübecku. Kdysi jsem někde napsal, když jsem viděl zlé karikatury Angely Merkelové, že ještě budeme se slzou v oku vzpomínat. Vyrůstala v Templinu v Německé demokratické republice. A co si budeme povídat, kdo nežil ve východním bloku, má nás pořád za jakési neposlušné děti, co ničemu nerozumí a na které není nutné brát ohled.

Podle nich, můžeme být rádi, že nás vzali pod svá křídla. Že jejich firmy u nás vyrábějí stejně kvalitní zboží, jaké by vyráběly u nich, ale že za čtvrtinové náklady, na to rádi zapomínají. Že kupujeme jejich dotované potraviny v jejich hypermarketech, to je také bezpředmětné. Že jejich banky jsou mnohdy ziskové pouze u nás, to je také vedlejší, že? A když se objeví někdo z nás, kdo zmíní vědu, zdravotnictví či cokoliv podobného, tak se vždycky všichni diví, jak to je možné. To asi bude nějaká výjimka, že?

Zdůrazňuji, mám spoustu přátel v západní Evropě. Nejsem nějaký zapšklý antievropan. Ale musíme se umět bránit. Musíme se ozvat. A to bez větší síly a domluvy mezi všemi státy, na které energetická krize, vzniklá ze snů zelených idealistů dolehne s největší tíhou, nepůjde. A je dobře, že prezident Zeman je neoblomný, co se týká nominanta na ministra zahraničí, který je ze stejné líhně, jako jsou němečtí Zelení.

I nová vláda bude muset brát ohledy na občany. A z nějakého nesmyslného idealismu se ani nenajedí ani neohřejí. Designovaný předseda vlády Petr Fiala by na to měl myslet.

A nakonec něco pro odlehčení. Když nebudeme mít na elektřinu a topení, pořiďme si alespoň psa. Ten nás zahřeje. Přišel jsem na tento nápad z oblasti smutného humoru po přečtení skvělé knížky severočeského romanopisce Jiřího Švejdy „Pejsci, psi a lidé v mém životě“.

Petr Hannig, je předseda Rozumných (10. 12. 2021)

(Poznámka metéra závěrem. Slavný hudební skladatel a možná budoucí prezident zveřejnil další ze svých dobře myšlených fejetonů. Normálně myslící a vzdělaný český, moravský a slezský člověk si řekne proč by podobná uskupení vlastenců a rozumně smýšlejících lidí nemohla tvořit volební uskupení „Jednotnou vlasteneckou národní protiválečnou frontu“ pokrývající levicová politická uskupení a zbývajících 40 procent nevolících voličů?! Asi mohly… Ale… Dialektičtí materialisté (chcete-li marxisté leninovci nebo bolševici) nevidí problém v přehnaných požadavcích Zelených. My máme také na prvních programových místech ochranu přírody a záchranu planety Země na co nejdelší možnou dobu pro krásné a usměvavé generace příští. Ideály energii nezdražují. Všechno zdražuje kapitalistický společenskoekonomický systém, který v Evropě vládne. Slyšeli jste někdy o tom, že například městská doprava je v některých městech u nás zdarma?! Že v některých obcích a městech je svoz komunálního odpadu zdarma?! Je to jen proto, že lehkým porovnáním nákladů vstupů a výstupů se městům a obcím tato rozhodnutí vyplatí nebo alespoň nejsou tolik ztrátová a ekologicky pomáhají lepšímu životu občanů. A teď si přestavte, že česká republika vyrábí jednu kilowatthodinu za 15 haléřů. Ne nepřehlédli jste se. A bude ji kupovat za 12 i více korun zpět z evropské burzy kam ji musíme prostřednictvím uměle vytvořené akciové společnosti dodávat. Kdyby byla výroba elektrické energie skutečně v rukou lidu, tak by lid klidně mohl rozhodnout, že svou spotřebu bude dostávat zadarmo. I tak bychom mohli na elektrické energii dost vydělávat. Představte si svou domácnost fungující ve všem na čistou elektrickou energii z jádra a obnovitelných a bezpečných zdrojů.

To by bylo ekologické, pokud by nějací Hitlerovi pohrobci, pokud možno hodně vzdálení, nechtěli znovu válčit s lidem Ruské federativní republiky. Ona, ale ani tak není u nás elektrická energie stejně drahá! Co chcete, když v „drátech“, které zakopal a pověsil socialistický dělník, provozuje více jak 300 šmejdů intriky a rejdy jako dodavatelé a provozovatelé. Prý konkurence. Túdle, z vočíčka! Konkurence je, když jdu na tržnici pro jablko a mohu si vybrat kvalitu a cenu podle momentálních svých možností od různých dodavatelů a oni se předhánějí v přitažlivosti kvality i ceny. Dokonce jsem prodával jako vydavatel knihy za výrobní cenu bez zisku jen aby se dostali knihy mezi lidi a měl jsem alespoň „čistý“ obrat.

Ale copak mohu každý den kupovat na zítra elektrickou energii pokaždé od někoho jiného za nejvýhodnější ceny?! Si spad z višně! Je to jen a jen „legální státem dotovaná zlodějina“ na chudém národu.

A proto jedinou cestou ven z podobných krizí je společenské vlastnictví výrobních prostředků! Znárodnění všech rozhodujících odvětví a úzká, až bratrská spolupráce s každým národem, který chce jít podobnou „prolidovou“ cestou.

A slovanské národy by měly jít příkladem! Není nás málo – Poláci, Ukrajinci, Rusové, Slováci, Bělorusové, Češi, Moravané, Slezané, Srbové, Slovinci, Chorvaté, Lužičtí Srbové, Bulhaři, Bosňané, Makedonci, Černohorci, Goranci, Kašubové, Rusíni, Pomaci… Slované obývají více jak polovinu Evropy a jsou největší etnografickou skupinou v Evropě. Slovanské národy nechtějí války! Ty chtějí jejich kapitalistické vlády řízené dolarem strýčka Sama! První holocaust Slovanů vedený nacismem a fašismem, ale řízený Kruppem, Rothschildem, Baťou a dalšími se nezdařil. Udělejme všechno pro to, aby ke druhému pokusu nemohlo dojít.

Petr Hannig se trochu zorientoval vojensky než sociálně v připomenutí Varšavské smlouvy /to byl skutečně vojenský obraný akt vzniklý po narůstajících choutkách NATO a hrubém porušení dohod vítězných mocností o věčné demilitarizaci Německa/, místo Rady vzájemné hospodářské pomoci /RVHP/, která měla tu výhodu a vlastnost, že nechtěla za každou cenu na jiném státu vydělávat! A tak jsme například po desetiletí odebírali ruskou naftu za poloviční ceny než na světovém trhu.

 Za první republiky byli komunisté populární a druhou nejsilnější stranou právě proto, že znali cestu ven z podobných krizí a například organizovali protidrahotní demonstrace a poslanci se v parlamentu za lidi prali. Bohužel historie nám ukazuje, že všechno jiné než marxistický přístup k řešení společenských problémů, skončí v žumpě. Dokáže to /a už dokonce dokazuje/ i nová „pětipsová“ vláda. „Všechno zlé je k něčemu dobré“ je sice dialektická kategorie, ale komunisté ji nikdy nevyužívali. Pro nás je ochrana pracujícího lidu na prvním místě. Proto musíme trpělivě vysvětlovat a přesvědčovat spoluobčany o budoucích možnostech vývoje a řešení krize. Proto musíme najít společného kandidáta vlasteneckých sil na prezidenta a připravit se na budoucí volby do Parlamentu.

Lepší svět je možný!)