Jak to bylo s „rozpadem“ Sovětského svazu?!

Škoda, že to není s anglickými titulky, aby to mohli sledovat také mladší generace u nás co provedla perestrojka!

https://www.youtube.com/watch?v=MOtUNgEC8XM