I v bratrské zemi se najdou rozumní lidé

Masaryk říkal „Nebát se a nekrást!“
Havel to praktickou činností opravil na „Nebát se krást!“
Pro nás dnes musí platit jediné „Nebát se vzedmout proti válce a genocidě Slovanů!“