V bahně kapitalistické společnosti

Historie mnohokrát dokázala, že strůjcem válek a různých konfliktů není nikdo jiný než samotný kapitalismus. Kapitalismus vždy viděl východisko z krize v přerozdělování území a světových trhů vojenskými prostředky. Tak se realizovalo východisko z hospodářské krize v důsledku první a druhé světové války s obrovskými materiálními a lidskými ztrátami. V souvislosti s další finanční krizi, která nás čeká, přední ekonomické kruhy a analytická centra Západu opět rozvíjejí „mírové“ scénáře k její překonání, vytvářejí se modely „pokrizového“ ekonomického systému. Zároveň v řadě zemí ožívá přímý fašismus jako např. na Ukrajině. Jedním z hlavních cílů kapitálu tváří v tvář nadnárodní buržoazii byla destrukce morálky společnosti, vštěpování idejí individualismu a sobectví, ničení rodinných hodnot a rodinné výchovy. Destrukce mravní společnosti je nezbytnou podmínkou pro vybudování té nejprotilidštější a nelítostnější společenské struktury – fašismu. Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki a ruiny Drážďan jsou lekci z historie 20. století, která ukazuje, čeho je fašismus schopen v demokratickém balíku.

Pandemie jako další prostředek kapitalistických zisků

Fakta svědčí o souvislosti světové hospodářské krize se šířením epidemie a opatřeními k jejímu potírání. Krizové jevy se snoubí s nasazováním dobrovolně-povinného očkování spojené s omezováním ve veřejném životě, ústavními právy občanů včetně jejich rozdělování ve společnosti. Požadavek na dosažení „stádní imunity“ univerzálním periodickým očkováním přináší majitelům farmaceutických korporací pohádkové zisky. V říjnu 2021 Americans For Tax Fairness a Institute for Policy Studies Program on Neequality (IPS) zjistili, že miliardáři v USA zaznamenali nárůst bohatství o 70 %, neboli o mocných 2,1 bilionu dolarů. Počet miliardářů v zemi tak vzrostl z 614 na 745. V prosinci 2021 zpráva World Inequality Report, jejímž autorem je řada sociálních vědců, odhadla, že podíl celosvětového bohatství majetků vlastněných miliardáři v tomto roce vzrostl ze dvou procent na začátku pandemie na 3,5 procenta.

Další zachování kapitalismu jako systému ovládajícího planetu ohrožuje lidstvo katastrofou

Kapitalistický svět se může vyhnout pádu do propasti dvěma způsoby. Únik z krize je spojen buď s přechodem k zásadně odlišnému modelu rozvoje – socialismu, nebo s nástupem buržoazních vlád na cestu „utahování šroubů“ a fašizace. Ale jak historie ukazuje, přechod k extrémní reakci je často spojen s válkou. Kapitalismus je tedy nejen beznadějný, ale také velmi nebezpečný. Pouze přechod od kapitalismu k socialismu umožní překonat vykořisťování člověka člověkem a marnotratnost kapitalistické výroby a spotřeby. Síly socialismu dozrávají a rostou. Hnutí odpůrců imperialistické globalizace, do které spadá i současná Evropská unie, se hlasitě hlásí. Proto existují důvody domnívat se, že socialismus dostane v 21. století svou druhou šanci. Svět se nyní rozděluje na dva protichůdné tábory – na země umírajícího kapitalismu a na země toužící vybudovat nový, dokonalejší socialismus. Do kterého tábora se přiřadí Česká republika? …

Tomas Candulas, předseda MěV KSČM Havířov