Vláda se utápí v bezradnosti

Vláda Petra Fialy se utápí v bezradnosti, opozice se soustřeďuje na vendetu, a tak jediný konstruktivní element ve sněmovně je Tomio Okamura a hnutí SPD.

Zcela určitě si za tento text slíznu své, ale vzhledem k tomu, že většina záležitostí, o nichž píšu, se v čase vyplňuje, tak i tento svůj názor pustím do světa. Předem však upozorňuji, že nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí.

Situace v České republice se pomalu, ale jistě zhoršuje. Všichni to vidíme, ale také cítíme ve svých peněženkách a vláda Petra Fialy najednou nemá recept na to, aby dala do pořádku bordel, který v naší zemi údajně způsobil Andrej Babiš a hnutí ANO. Po pravdě řečeno – žádný z politických subjektů, které jsou nyní u moci, takový recept neměl, a to jak před volbami, tak po nich. Šlo pouze o marketingový tah, jehož cílem bylo ovlivnění veřejného mínění. Je pravdou, že Babišovi a hnutí ANO frčel rozpočet do značného deficitu, nicméně důvody je nutné hledat ve vnějších vlivech, které měla Česká republika pramalou šanci ovlivnit. Značné deficity státních rozpočtů lze v posledních 2 až 3 letech nalézt ve značném počtu Evropských zemí a vesměs mají stejné příčiny. Nutno se však také ptát, proč se do takového propadu nedostalo Německo, Francie, Švýcarsko či Švédsko.

Ony vnější vlivy jsou tyto. V první řadě je potřeba si uvědomit, že kapitalismus jakožto ekonomický systém se dostal do deprese. K tomu je nutno připočítat covidové šílenství, jenž je zločinem za bílého dne a jehož cílem bylo razantní zbrzdění nadvýroby, neboť kdyby tato pokračovala dále, byli by výrobci nuceni jít s cenami razantně dolů, což by mohlo vyvolat ekonomický kolaps a značné ztráty především v soukromém sektoru. Tyto ztráty by kapitalistům nikdo nenahradil. Avšak covid přinesl řešení. Byl zde najednou velký důvod k omezování výroby vlivem takzvané pandemie a tyto ztráty už kryje bohužel stát, potažmo daňový poplatník. Evropská centrální banka (ECB) začala tisknout Eura jako o závod v řádech bilionů a tyto ničím nekryté prostředky šly na trh údajně na boj s pandemií. Jak víte sami, tak i naše vláda měla finanční programy anticovid pro firmy a živnostníky a byly zde rozdány miliardy. Bylo vskutku jen málo těch, kdož by kvůli covidu zkrachoval. To však, ale také znamená, že finanční trh byl najednou plný volných prostředků, avšak ničím nekrytých. Vlády si je od ECB vypůjčily nebo dokonce musely vypůjčit, čímž samozřejmě rostly deficity národních rozpočtů. Nelze opomenout také další významný aspekt těchto finančních transakcí, který je pro západ velmi důležitý. Země střední, jižní a východní Evropy prohloubily své vazalské postavení vůči Evropské unii, čímž zvýšily svou zranitelnost. Ty vytištěné papírky ECB však musí někdo zaplatit a dát jim reálnou hodnotu, což se děje nyní a odnáší to veškeré obyvatelstvo značným růstem inflace, která vede k výraznému růstu spotřebitelských cen všech komodit.

Na tuto situaci nemá vláda Petra Fialy jiné řešení, než je zvyšování daní a jsem přesvědčen, že v příhodnou dobu k tomuto kroku sáhne, a to i přesto, že před volbami sliboval něco jiného. No, a když k tomuto kroku nepřistoupí, tak bude rozpočtový deficit dále růst, což by mohlo mít za následek zhoršení ratingu České republiky, což ve výsledku znamená zdražení úvěrů pro naši zemi. Petr Fiala je tedy v kleštích! Na vině toho všeho však není Babiš a jeho vláda, ale Evropská centrální banka a Evropská unie a její špinavá politika!

Budeme-li k sobě upřímní a dokážeme-li se ohlédnout zpět, tak do dnešní situace jsme postupně vmanévrováváni už 30 let, a to diletantskými a kolaborantskými vládami naší země. Politici nám tvrdí, že žijeme v demokracii, ale to je bohužel lež. To, v čem žijeme je pouze slabý odvar demokracie, jenž je protkán liberalismem, šovinismem, neomarxismem, sionismem a dalšími svinstvy. Otázky národní jsou odsouvány do pozadí a nikterak se neřeší, což má za následek úpadek národní identity, ale i hrdosti. O úpadku morálním snad raději ani nediskutovat, neboť je katastrofální. Člověk nenávidí člověka, věřit se nedá skoro nikomu a vláda to ještě svými nařízeními podporuje. To by fakt jeden blil, velebnosti.

Liberalismus je zlo, které ve zdravém státu nemá místo. Lidé potřebují pevný řád, který dává smysl. Řád musí být vytvořen na jistých základech ideologického a společenského charakteru, který národ přijme za vlastní. Teprve pak má lidské bytí smysl a vizi budoucnosti. My však v současnosti čučíme do černé díry, kde není ani smysl, ani budoucnost. Zlobte se na mě nebo ne, ale takové vlády černé díry skutečně nepotřebujeme.

Tomio Okamura to ve sněmovně říká docela jasně a jak vidno, tak se ho bojí, neboť oponenti se ho snaží veřejně zesměšňovat. Jednání o pandemickém zákonu to potvrdilo. SPD byla jedinou stranou, která se tvrdě postavila za nás všechny proti namyšleným elitám, které se snaží díky takovým zákonům získat nad lidmi stále větší moc. Vůbec jim nevadí, že jsou na hraně ústavnosti, a ještě méně jim vadí, že porušují listinu základních práv a svobod. Doufám jen, že to svinstvo ústavní soud zakáže.

Rád bych touto cestou doporučil sněmovně, aby navrhla a schválila zákon a narovnání vztahů občanů se státem, a to za všechna takzvaná pandemická nařízení, která byla ústavním soudem zrušena pro svou nezákonnost. Všem občanům díky nezákonným nařízením vznikly nemajetkové újmy, ale i majetkové a stát by měl občanům svá pochybení nahradit. Každý občan by měl dostat odškodnění alespoň ve výší 20 000 Kč, což považuji za minimum možného za příkoří, která byla vládou lidem způsobena!

Ram