Poďakovanie

Ďakujeme všetkým občanom, komunistom, odbojárom, aj priateľom zo Smeru SD, všetkým, ktorí prišli zo Spišskej Novej Vsi, Krompách, Košíc, Rožňavy, Prešova, Martina a ďalších miest Slovenska, za účasť na dnešnom zhromaždení konanom v Krompachoch, pri príležitosti 101. výročia Krompašskej vzbury.

Kapitalismus rodí války a neštěstí lidí…

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli vzdať úctu robotníkom zastreleným pred 101 rokmi v Krompachoch četníkmi I. Čs. republiky len preto, že žiadali za svoju otrockú prácu v železiarňach viac múky pre svoje hladujúce deti.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli vyjadriť svojimi prejavmi a svojou účasťou svoj negatívny a kritický postoj k súčasnému bezbrehému vykorisťovateľskému systému oligarchického kapitalizmu, svoj odpor voči vládnej mašinérii neoliberálneho mafiánskeho fašizmu.
Všetkým, ktorí prejavili vôľu po zachovaní mieru a po odstránení systému okupačného ovládania nášho Slovenska zahraničnými okupačnými vojskami USA a NATO.
Preč s cudzími vojskami zo Slovenska, za suverénne a svojprávne Slovensko, za dôstojný život pracujúceho človeka!