Finský bloger šokoval…

Finský bloger šokoval sociální sítě, když zveřejnil tento článek.
Ptáte se na výsledky ruské „agrese“? Tady jsou:
Polovina Evropy a části Asie získala státnost od tohoto konkrétního státu.

Připomeňme si přesně, kdo:

– Finsko v letech 1802 a 1918 (do roku 1802 nikdy nemělo vlastní stát).

– Lotyšsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).

– Estonsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).

– V roce 1918 Litva díky Rusku obnovila svou státnost.

– Polsko obnovilo svůj stát dvakrát. V letech 1918 a 1944 s pomocí Ruska. Rozdělení Polska mezi Sovětský svaz a Německo bylo jen na krátkou dobu!

– Rumunsko se narodilo v důsledku rusko-tureckých válek a stalo se suverénním z vůle Ruska v letech 1877-1878.

– Moldávie jako stát se zrodilo v rámci Sovětského svazu.

– Bulharsko bylo osvobozeno od útlaku Osmanské říše v důsledku vítězství ruských zbraní získaných v rusko-turecké válce 1877-1878 a znovu získalo nezávislost, což bylo cílem tohoto. Naštěstí se stát Bulharsko zúčastnil
dvou světových válek v rámci protiruských koalic. Bulharsko je v současné době členem NATO a na jeho území jsou americké základny. Po roce 1945 nebyl na jejím území přítomen ani jeden ruský voják…

– Srbsko, jako suverénní stát, se zrodilo v důsledku této války.

– Ázerbájdžán nejprve vznikl jako stát pouze jako součást Sovětského svazu.

– Arménie fyzicky přežila pouze jako součást Sovětského svazu a jako oživený stát.

– Gruzie díky Ruské říši fyzicky zůstala a oživila se jako stát.

– Turkmenistán nikdy neměl státnost a tvořil ji pouze jako součást Sovětského svazu.

– Kyrgyzstán nikdy neměl státnost a vznikl pouze jako součást Sovětského svazu.

– Kazachstán nikdy neměl státnost a jen ji tvořil jako součást Sovětského svazu.

– Mongolsko nikdy nemělo státnost a vytvořilo ji pouze za pomoci Sovětského svazu.

– Bělorusko a Ukrajina poprvé získaly státnost jako součást republik Sovětského svazu v důsledku Velké říjnové socialistické revoluce. A teprve v roce 1991 (také z Ruska) získali plnou nezávislost.

Stojí za zvážení i role Ruska (Sovětského svazu) při zrodu a rozvoji států jako Čína, Vietnam, Severní Korea, Indie, Řecko (Rusko ho zabavilo Turkům v roce 1821), Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik atd.

To je historicky vzato taková divná „agrese“ ze strany Rusů!

S významným příspěvkem této země se dokonce Švýcarsko osamostatnilo na Francii. Také je to díky Suvorovi (před 217 lety), a Švýcarsko od té doby nikdy nebojovalo.

Stalo se také:

– Osvobození Rakouska od Třetí říše v roce 1945.

– Osvobození Československa od Třetí říše v roce 1945.

– Kateřinina pozice v roce 1780 se založením Ligy ozbrojené neutrality a skutečnou podporou Spojených států Severní Ameriky v jejich boji za nezávislost na Velké Británii.

Dvakrát za poslední dvě století zajistilo Rusko nezávislost většině evropských států při vyhlazování Hitlerem a Napoleonem.

Stalinův postoj k jednáním se Spojenými státy a Anglií, který dal Německu možnost udržet si státnost po porážce v roce 1945.

Gorbačovova pozice, která umožnila znovu sjednocení obou Německých států v roce 1990 bez zbytečných problémů.

Podpora Sovětského svazu Egyptu v letech 1956-1957 a 1967-1974.

Klíčová role unie zajistila v roce 1975 dosažení nezávislosti Angoly.

A nakonec to nejdůležitější: Právě Sovětský svaz hrál klíčovou roli v tom, že většina západoevropských kolonií získala nezávislost v globálním procesu dekolonizace, který zahájil Svazem po vítězství ve druhé světové válce.
Celá historie Ruska ukazuje, že za každé vlády a režimu důsledně dodržoval zásady nezávislosti a sebeurčení národů a lidí. Byl to on, kdo všemi možnými způsoby pomáhal vytvořit multipolární svět pro každou éru a vždy.
Bohužel velmi často zároveň obětoval své vlastní zájmy, a pokud by politika matičky Ruska byla alespoň zlomkem podobná té Britské, tak by teď půlka světa byla součástí Ruského císařského společenství. A ruský lid, stejně jako šejkové Saúdské Arábie, by se koupal v luxusu, na úkor států, zemí a hlavních měst osvobozených od jiných kolonizátorů.
Proto polovina světa dluží Rusku za život!
A to je důvod, proč jsme tak povinováni této skvělé zemi!
Posílám tento soubor k vytvoření paměťového řetězce. Na památku 20 milionů sovětských občanů, 10 milionů křesťanů, 1900 kněží, kteří byli zabiti, mučeni, znásilněni, upáleni, vyhladověni a vyhlazeni nacisty.

Je nyní důležitější než kdy jindy, udělat vše pro to, aby svět nikdy nezapomněl. Vzpomeňte si na příspěvek sovětského lidu k osvobození Evropy před fašismem.
(Zdroj: facebook)