Zajímavé si poslechnout a přemýšlet…

V koloniích strýčka Sama nikdy pravdu o Rusku neřeknou.

Ptali jste se někdy sami sebe, proč jsou všechny televizní programy z Běloruska a Ruské federace u nás blokovány? Proč třeba Česká televize, kterou si platíme, alespoň nepřevezme nějaké informace a reportáže o situaci na Ukrajině od Italů, Francouzů, Němců?! Odpověď je nasnadě. Jsme největší řiťolezci, zaprodanci a hlupáci. Jak říkal Masaryk: „Jaký pán, takový krám.“