Co mě zaráží…

Zaráží mě militantnost stoupenců »pravdy a lásky«, netolerantnost k druhým, k jinému názoru – jako by ta »pravda a láska« se týkala jen jich samých.

Zaráží mě pokusy o narušení mítinků protikandidáta malými, ale o to radikálnějšími skupinami příznivců generála „v.v.“, kteří vlastně po vzoru nacistických bojůvek v Německu či našich »národních« fašistů z třicátých let, se snaží vyvolat strach, zatímco ti »antidemokraté« na Babišově straně se chovají na rozdíl od nich demokraticky a mítinky Petra Pavla nechávají proběhnout v klidu.

Zaráží mě zneužívání »náctiletých« ve »volbách na nečisto«, kteří jen velmi málo vědí o světě a jimž se »přes internet a jejich Facebooky, Twittery apod.« vsugerovává »moderní« postoj mladých a ti pak jako na povel vyslovují shodné soudy anebo podporují nějakým »řídícím centrem« vybraného kandidáta, o jehož postojích nevědí vůbec nic.

Zaráží mě to, jakým způsobem k volbě prezidenta přistupuje NATO generál a jeho tým, když namísto nabídnutí soutěže v názorech na řešení našich vnitřních problémů, jež máme a jež bude třeba řešit, přechází do osobních útoků a znevažování protikandidáta a podsouvání pochybností o jeho evropském ukotvení.

Zaráží mě to, že člověk, který složil socialistickou přísahu, stal se členem KSČ, dokonce vyučoval marxismu, schvaloval při přijímání do komunistické strany vstup vojsk Varšavské dohody, byl dokonce připravován na rozvědčíka a tedy na velmi tajné úkoly a už měl také krycí jméno Pávek, mohl najednou prudce změnit své přesvědčení a nyní se snaží přesvědčovat, že je vzorem západního důstojníka, jenž to, co do roku 1989 hlásal, pokládá dnes za zločin.

Zaráží mě, že bez uzardění přijímá na svou kampaň miliony od oligarchů, kteří nikdy nedávají nic zadarmo a zaštiťuje se tím, že jde o dary veřejnosti.

Zaráží mě, jak jednotně postupují média, především hlavní televizní společnosti, v propagaci Petra Pavla a v hledání much na kandidáta druhého, a to dokonce pod tvrzením, že bývalý předseda vlády a předseda nejsilnější strany neví nic o naší společnosti.

Zaráží mě, že voličům Andreje Babiše se podsouvají nepravdivé činy a ponižují se všelijakými lživými nálepkami, aby propavlovští příznivci sami sebe povýšili na jedině inteligentní a myslící občany země a ostatní jsou jen nevzdělaní venkovani neschopní pochopit požadavky dneška.

Zaráží mě, že voličům Petra Pavla nevadí, že i s jeho jménem jsou spojeny agrese mimo hranice NATO a že namísto mírových postojů předvádí postoje, které nás mohou zaplést do další eskalace současné války na východě, jež pro naši zemi, rozšíří-li se i naší zásluhou, může být katastrofální…

Je toho ještě hodně, co mě zaráží a co velmi militantní pravice vnesla do naší společnosti a nestydí se to vyzvedávat jako přednost. Podaří-li se jí zvítězit, tedy generálovi ve výslužbě Pavlovi, bojím se o další vývoj naší vlasti, o budoucnost těch mladých, kteří dnes pod vlivem facebookové propagandy a prodejných médií jsou připraveni dát svůj hlas dalšímu rozdělení společnosti a budoucnosti bez míru a tudíž také své životy v případě konfliktu, který není naším, ale do kterého nás naše vláda přímo vtahuje.

Jiří Vábr