Vládnou zemi darebáci…

V současné  době je nutné znovu a znovu připomínat starší písničku Statise „Tohle dále nezpívej“.
Má to možná větší váhu než křičet „demisi, demisi, demisi“. Úplný závěr je tvrdší. Ale proč nebýt neslušný k neslušnosti.