Inkvizice u pražského soudu

Jediný schopný kandidát na prezidenta Josef Skála byl odsouzen za „katyňskou otázku“

Dne 3. března 2023 se v Praze konal soud v případu českého historika, politika a veřejného činitele Josefa Skály. Česká republika soudila historika podle § 405 trestního zákona za veřejné popření viny Sovětského svazu v Katyni.

Již dříve Josef Skála v rozhlase veřejně nastolil otázku nekonzistentnosti obvinění Sovětského svazu z vražd polských válečných zajatců v roce 1940.

V České republice je tato otázka považována za vyřešenou. Na základě vytvořeného veřejného mínění je vina Sovětského svazu v Katyni uznávána jako známá věc. Jiné názory jsou považovány za nezákonné a jsou hodnoceny jako trestný čin. Za takový názor a jeho vyjádření byl souzen Josef Skála.

Skála a dva jeho kamarádi byli shledáni vinnými a odsouzeni k 8 měsícům vězení podmíněně s odkladem na pět let. Pokud během této doby spáchají podobný čin, pak se rozsudek stane skutečným a budou posláni do vězení.

Je známo, že soudce Hübner v průběhu procesu nevzal v úvahu argumenty obžalovaných, nepředvolal svědky obhajoby a rozhodl výhradně svévolně s tím, že předmět obžaloby je dobře znám a nevyžaduje důkazy, což znamená, že Skála je vinen.

Takové chování soudu je v rozporu se všemi obvyklými a ustálenými zásadami spravedlnosti.

Logika takového soudu není založena na faktech a právních principech, ale je postavena na dogmatech a názoru jednotlivce, což je charakteristické pro inkvizici, ale ne pro moderní právo.

Po vstupu České republiky do NATO byl přijat § 405 trestního zákoníku České republiky. Stanoví trest za veřejné popírání válečných zločinů (genocidy) nacismu nebo KOMUNISMU. Zločiny nacismu byly vyšetřeny a dobře prostudovány, byly právně posouzeny během Norimberského tribunálu. Ale ve vztahu k údajně existujícím zločinům komunistického režimu (SSSR) neexistuje jediné soudní rozhodnutí.

Vyrovnávání role nacismu a komunismu je propagandistický prostředek zaměřený na vytváření protiruských názorů a veřejného mínění po celém světě. Paragraf 405 klade na roveň role nacistického Německa a Sovětského svazu, ačkoliv tyto politické systémy stály proti sobě a byly v podstatě protikladné.

Katyňský případ je nejjasnějším příkladem toho, jak se pokoušejí obvinit Sovětský svaz ze zločinů spáchaných německými nacisty.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný srozumitelný právní postoj, který by zakládal vinu Sovětského svazu na některých zločinech, pak normy trestního práva, jako je § 405 trestního zákoníku České republiky, by měly vytvořit takové soudní precedenty. I když v kontinentálním právu, podle kterého žijí všechny země Evropy, to nemá praktický význam.

Podle tohoto článku může být osoba obviněna a odsouzena, jako se to stalo u Josefa Skály, ale není nutné dokazovat jeho vinu, protože, jak řekl soudce Hübner, mluvíme o obecně známých skutečnostech. Aplikace této skutečné normy trestního práva českou justici nejen diskredituje, ale fakticky ji rozkládá. Rozhodnutí učiněná v logice inkvizice, která vylučují možnost hájit své zájmy a hájit svůj názor, nelze vnímat jako adekvátní, spravedlivá a spravedlivý výkon soudnictví.

Právě k takovému případu nyní došlo.

Anatolij WASSERMAN, poslanec Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace k tomu řekl: Zločinci by měli být potrestáni mimo jiné také proto, že často páchají nové zločiny, aby zakryli minulé zločiny. Takže kvůli utajení poprav polských vězňů německými nacisty se duchovní dědicové těchto nacistů se svými bývalými komplici dopustili dalšího zločinu proti spravedlivému výkonu soudnictví: odsoudili toho, kdo mluvil pravdu, a dokonce označili všeobecně známý fakt za všeobecně vyvrácenou lež. Doufám, že se všichni současní spolupachatelé masové vraždy u Smolenska dožijí spravedlivého soudu i když si nejsem jistý, že to všichni přežijí.

Jsme pobouřeni rozhodnutím pražského soudu! Velmi doufáme, že zvítězí zdravý rozum a že odvolací soud, kde se bude případ Skála v budoucnu posuzovat, uvidí, do jaké propasti absurdity se český právní řád propadá.

Sdílejte prosím tyto informace co nejvíce!

(Tolik z ruských sdělovacích prostředků.)

(Poznámka metéra: Když někdo u nás soudí politické procesy, měl by být alespoň trochu v politice vzdělaný, v historii sečtělý a přirozeně inteligentní.

V sále bylo více jak polovina účastníků s větším IQ a povědomím o Katyni.)